Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771212-44085S7

Date of Document: 1999-03-03

رئيس جمهوري هفته آينده به ايتاليا مي رود گروه سياسي: ايتاليا در انتظار سفر رئيس جمهوري اسلامي ايران به آن كشور است. با سفر رسمي آقاي خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران به ايتاليا اين كشور هفته آينده به مهمترين كانون خبري جهان تبديل خواهد شد. سفر رسمي سه روزه آقاي خاتمي به ايتاليا كه به دعوت رئيس جمهوري و دو نخست وزير قبلي (رومانو پرودي ) و فعلي (ماسيمو دالما ) ايتاليا صورت مي گيرد، اولين سفر رسمي رئيس جمهوري اسلامي ايران به غرب و اروپا به شمار مي آيد. به همين دليل خبرنگاران داخلي و خارجي در رم در تكاپو و جنبوجوش كم نظيري به سر مي برند و با تدارك وسايل و بررسي نحوه پوشش خبري برنامه هاي اين ديدار، خود را براي هفته پركاري آماده مي كنند. در اين ميان سردبيران چند رسانه ايتاليايي خود را براي گفتگو با آقاي خاتمي رئيس جمهوري در جريان اين سفر و حتي پيش از آن در تهران، آماده كرده اند.