Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771212-44083S1

Date of Document: 1999-03-03

شهرداري تهران: برپايي بازارهاي روز و مراكز عرضه مستقيم كالا غيرقانوني است گروه شهري: با توجه به ايجاد اخلال و بي نظمي در شبكه قانوني توزيع و عرضه كالا و مواد مصرفي و اختلال و نابساماني در ارائه مطلوب و مناسب خدمات شهري، برپايي بازارهاي روز محلي و مراكز محلي عرضه مستقيم كالا تحت هرعنوان در شهر تهران غيرقانوني مهندس است محمد حقاني معاون خدمات شهري شهرداري تهران در جمع معاونين خدمات شهري مناطق بيست گانه شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق گفت: بازارهاي روز و مراكز عرضه مستقيم كالا هيچ جايگاهي در هيچ يك از مناطق شهر تهران ندارند و به مكان هاي فوق با هر عنوان از سوي شهرداري هاي مناطق نبايد اجازه فعاليت داده شود و در صورت فعاليت نيز بايد سريعا نسبت به جمع آوري آن ها اقدام شود. وي با اعلام اين مطلب كه رشد قارچ گونه چنين مكان هايي با توجه به در پيش بودن سال جديد در گوشه و كنار تهران شايسته اين شهر و شهروندان آن نيست، افزود: شهرداري تهران با توجه به مخالفت وزارت بازرگاني با برپايي مراكز فوق و سودجويي هايي كه از شهروندان در اين گونه مكان ها مشاهده مي شود با مجريان و برگزاركنندگان آن ها در مناطق بيست گانه اين شهر به طور قانوني برخورد خواهد نمود. به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري تهران دراين باره دستورالعملي به عنوان شهرداران مناطق بيست گانه تهران ارسال شده در است اين بخش نامه با اشاره به سياست مدون تنظيم بازار كه مشرف بر ايجاد نظم در نرخ هاي مصوب و وجود يگانگي و وحدت رويه مي باشد، بر نظارت ستاد تعزيرات حكومتي به نحوه قيمت گذاري و چگونگي توزيع كالا تاكيد گرديده است. در دستورالعمل فوق برپايي هرگونه بازار تحت هر عنوان ازجمله بازارهاي روز مغاير با سياست فوق در ايجاد رقابت سالم اعلام شده است. در پايان اين بخش نامه مناطق بيست گانه شهرداري تهران موظف به جلوگيري از فعاليت اين گونه بازارها و مراكز و نيز جمع آوري آن ها در صورت مشاهده شده اند. گفتني است باتوجه به هماهنگي هاي به عمل آمده و فعاليت هاي انجام شده طي هفته جاري تعداد 28 مورد از بازارها و مراكز فوق در محلات مختلف شهر تهران جمع آوري شده اند.