Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771211-44076S1

Date of Document: 1999-03-02

كوه ضامن سلامتي و داروي دردهاي مرموز كوه بهترين محل فراغت و آسودگي خيال * كوهنورد در انتخاب راه و روش خود آزاد است اشاره: كوه ضامن سلامتي انسانهاست و در جلوگيري از بيماريها ودرمان آنها بزرگترين تاثير را دارا مي باشد. دواي بسياري از دردهاي مرموز در دل كوه پنهان و يا در سطح كوه نمايان است %و 80 داروهايي كه امروزه در درمان بيماريها به كار مي رود، از گلها و برگها و بوته ها و ريشه هاي نباتاتي است كه در دامنه كوهها مي رويد. كوه با جاري كردن چشمه هاي آب معدني از دل خود كه ذرات شفابخش در آنها شناور بوده و با حرارت مركزي كوه گرم مي شوند، پناهگاه مطمئن و شادي آفريني براي بيماران جلدي و مبتلايان به امراض عصبي و رماتيسمي و دردهاي استخوان و مفاصل و عضلات است. * كوهنوردي و فوائد آن كوهنوردي ورزشي با محسنات جامع و بسيار جنبه است و فوائد تمام ورزشهاي ديگر را دربردارد. اكثر عضلات و اعضاي بدن در اين ورزش شركت مي كند. عضلات و مفصلهاي پا، ساق، ران، كمر، پشت، شكم، سينه، دست و بازوها در موقع صعود به صخره ها و حتي مغز انسان در انتخاب جاي پا و راههاي پرپيچ و خم صخره ها و شكافها در فعاليت دائم هستند. كوه جاي تفاخرجويي نيست، براي كسي دست نمي زنند و رقابت و مسابقه ندارد. كوهنوردي هنوز در اختيار صحنه سازان و نمايش پردازان ورزشي كه جوانان را در رشته هاي ديگر ورزش و تمرينهاي زائد و ملال آور، آلت دست و قرباني بهره برداريهاي گوناگون خود مي نمايند، قرار نگرفته است. كوهنورد در انتخاب راه و روش خود آزاد است. اختيار كوهنورد به دست خود اوست، ريتم و آهنگ حركت در بالا رفتن و پائين آمدن دست خود اوست، مي تواند تند برود يا آهسته قدم بردارد. هدف 1000 متري يا 2 تا 4 هزار متري را انتخاب نمايد. كوه جاي آزادي مطلق است. مي تواند تنها صعود نمايد يا همراه دوستان خوش مشرب و خوشمرام و خوش صحبت حركت كند. ورزش كوهنوردي در زيرزمينهاي مرطوب و يا در سالنهاي دربسته محصور نيست و در فضاي باز و دلگشا انجام مي شود. سبزه هاي عطرآگين و گلهاي معطر و خوشرنگ و زيبا در مسير او قرار پرندگان گرفته اند زيبا و بلبلهاي خوش الحان به او خوش آمد مي گويند. هر قدمي كه برمي دارد باصفا و طراوت بيشتري روبه رو مي گردد، در هر قدم قبراقتر و سبكبارتر مي گردد. ضربانهاي زياد و گاه مضاعف قلب و تنفسهاي عميق و مكرر، خون پراكسيژن را به اعماق سلولهاي بدن او در مي برد هر قدمي سلولها زنده تر و شادابتر و تمام ذرات وجود انسان آماده تر مي شود. وقتي به افق هاي باز و چشم انداز سحرانگيز كوهستانها مي رسد، شادي و شعف سراپاي وجود او را فرا مي گيرد، خود را سبك تر، فارغ تر و خوشحال تر از هميشه احساس مي كند. كوهنوردي; بدون محدوديت سني از امتيازات مهم ورزش كوهنوردي نداشتن محدوديتهاي سني است از كودك 6 ساله تا پيرمرد 90 ساله مي توانند از مزايا و فوائد كوهنوردي استفاده نمايند و جان و تن خود را روشني و صفا بخشند. كودكان مي توانند در تپه هاي پايين كوه همراه پيك نيك خانواده بازي كنند، بالا و پائين بروند و به جست وخيز كودكانه بپردازند. كوهنوردي و سالمندان در مورد سالمندان 70 80 سنين و 90 ساله كوهنوردي بدان معني نيست كه سالمندان همراه قافله هاي كوهنوردان جوان از شيبهاي تند به سرعت بالا روند و يا صخره نوردي كنند و يا با قدمهاي تند به ارتفاعات بالا صعود نمايند; براي سالمندان، كوهنوردي موقعي مناسب و لذت بخش خواهدشد كه ريتم و آهنگ قدمها به اختيار خود آنها باشد، از تلاش و عجله و هيجانات و عكس العملهاي تند و شديد اجتناب نمايند. در شرايط معمولي سالمندان مي توانند در راههاي هموار كوه به طور آهسته و آرام به شرط اينكه شمارش نبض آنها از 110 100 تا تجاوز نكند و نفس آنها به شمارش نيفتد هر مسافتي را كه مايل باشند طي نمايند و در مواقع خستگي پس از ده دقيقه استراحت دوباره به راه خود ادامه دهند. در دنياي امروز كوه بهترين محل فراغت خاطر و آسودگي خيال براي پيرمردان است. در دنياي متمدن و در ممالك پيشرفته سالخوردگان از مزيتهاي زيادي بهره مند مي شوند. از حمايت قانون، از عزت و احترام مردم و از حراست سازمانهاي مخصوص و كمكهاي مادي و معنوي زيادي برخوردارند. اما در اجتماعات بحران زده و خودباخته منزلت و ارج و احترامي براي سالمندان قائل نيستند، در چنين شرايطي به مصداق گفتار سعدي همي گريختم از مردمان به كوه و به دشت پيرمردان مي توانند تسلي خاطر خود را در فضاي باز و دلگشاي كوهستانها به دست از آورند مناظر زيباي طبيعت و رنگ و عطر فرح بخش گلها لذت برده، با بهره گيري از مزاياي حركت و فعاليت بدني تن و جان خود را نيرو و توان بخشيده و دوران باقيمانده عمر را با خوشي و نشاط و سلامتي ادامه دهند. كوهنوردي و بيماريها كوه عرصه مناسبي در مبارزه با بيماريهاي ناشي از ركود، تنبلي و كم حركتي مي باشد. كوهنوردي افراد را از كز كردن در اطاقهاي دربسته و غوطه ورشدن در افكار پيچيده و پريشان و يا پرداختن به سرگرميهاي بيهوده و زيان آور رهانيده، آنها را به كوه و دشت مي كشاند و در دنيايي پر از زيبائيها و مناظر دلگشا به حركت و فعاليتهاي بدني وامي دارد. در سنهاي بالا كوهنوردي بهترين وسيله براي رهايي از بيماريهاي ناشي از مواد زائد متابوليسم است. كوهنوردي به سبب مصرف زياد كالري (بين 700 تا 900 كالري در ساعت ) مواد زائد متابوليسم را كه در خون شناور است ( قند، كلسترول، مشتقات پروتئين، اسيداوريك ) به كلي سوزانده و شخص را از ابتلاء به بيماريهاي ناشي از اين زوائد متابوليسم دور نگه مي دارد. - مبتلايان به مرض قند مي توانند هفته اي 2 بار و هر بار 5/2 2 تا ساعت از كوه بالا و پائين رفته قند زائد شناور در خون را با فعاليتهاي بدني سوزانده و از مصرف كردن داروهاي كمكي و رژيمهاي فشرده خود را بي نياز سازند. - بيماران مبتلا به عوارض كلسترول و چربي خون مي توانند هفته اي 2 بار به مدت 2 /2 5تا ساعت حركت در كوه كلسترول و چربي زائد خون را سوزانده و از عوارض خطرناك آنها همچون فشارخون، خود را محفوظ نگه داشته، بيماريهاي قلب و عروق و احتمالات سكته هاي قلبي و مغزي را از خود دور كنند. درحقيقت كوهنوردي شخص را از مصرف داروهاي لازم براي جلوگيري از اينگونه بيماريها خلاص مي كند. - مبتلايان به عوارض چاقي و فربهي مي توانند (به شرط اجتناب از پرخوريهاي مجدد ) با گردشهاي منظم در كوهستانها چربي زائد بدن و چاقي را از خود دور كرده و از عوارض نامطلوب چاقي (فشار خون، تنگي نفس، عوارض قلب و عروق، آرتروز، واريس، يبوست ) رهانيده با تني قبراق و سبكبار زندگي راحت و آسوده اي را ادامه دهند. - ضربان قلب درحال كوهنوردي از 72 به 120 تا 140 افزايش مي يابد و شمارش تنفس از 16 بار 34به در دقيقه مي رسد. پمپاژ قوي قلب مجراي رگها را شسته مخاط آنها را نرمتر و تميزتر نگه مي دارد و از رسوب مواد زائد و تشكيل تصلبشرائين جلوگيري مي نمايد و قلب خون پراكسيژن را آسانتر به تمام ذرات وجود و سلولهاي بدن مي رساند. شست وشوي سلولها باخون پراكسيژن فرح و انبساط اندرون را سبب مي شود. وقتي اين فرح و انبساط درون در دنياي بيرون با مناظر زيباي كوه، رايحه مطبوع و رنگ قشنگ گلها، چشم اندازهاي فرح انگيز و نسيم جانبخش صبحگاهي همراه باشد، نشاطي وصف ناپذير سراپاي وجود انسان را فرامي گيرد و فشارهاي زندگي و غم و تشويشهاي جانكاه زندگي را به باد هوا مي سپارد و انسان در دنياي فراغت خاطر و آسودگي خيال پر و بال مي گشايد. * كوهنوردي و فوائد اخلاقي آن كوهنورد شكوه و عظمت كوه را مي بيند ولي او به خود اطمينان دارد و ترس و واهمه را به خود راه نمي دهد. با شور و اشتياق و وجد و سرور فراوان راه قله هاي بلند را در پيش مي گيرد. پس از چند ساعت صعود آرام پاي افتخار بر فرق كوهساران مي گذارد. وقتي به افقهاي بالا مي رسد به او ثابت مي شود كه مي توان بر همه مشكلات فائق آمد. تكرار اين تفوقها و روبه رو شدن با حوادث و پيشامدهاي گوناگون او را مقاوم تر، كارآزموده تر و ورزيده تر بار مي آورد. اراده او در مقابله با حوادث روزگار مانند خود كوه محكم و استوار مي گردد. به مرور زمان اين فضيلت اراده، براي او طبيعت ثانوي مي شود. در حل مشكلات زندگي و انجام كارهاي بزرگ بي پروا و اقدام گر مي شود. دست و پنجه نرم كردن با صخره ها و مواجه شدن با جريانات و انقلابات جوي مانند سرما، گرما، باد و باران و برف و كولاك و حوادث ديگر كوه او را پخته و مقاوم و پرطاقت و توان بارمي آورد. كوهنورد معمولا خوش اخلاق و شاد و خندان مي شود، زيرا اثرات سمومات معلق در هواي شهرها و آلودگيهاي محيط ناسالم با استنشاقهاي عميق هواي پاكيزه كوهستان از خون كوهنورد زايل گرديده و كدورت و رخوت و سستي از روح و جسم او رخت بربسته اين است پاكيزگي اندرون، او را بشاش و خندان و دلش را شاد و خرم مي نمايد. در معاشرت با خودي و بيگانه خوشخو و خوشرو و خوش برخورد مي باشد و هرچه ارتفاع بالاتر باشد اين آثار و مزاياي كوه بيشتر است. گردآوري: ساحل معماري برگرفته ازكتاب: توان افزاي كوهنوردي، روان و اندام انسان و فوائد بهداشتي آن تاليف: دكتر نظام الدين مرتضي