Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771211-44075S5

Date of Document: 1999-03-02

با صدوربيانيه دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف بازداشت كديور را محكوم كردند منتقدان زنداني مي شوند، خشونت طلبان آزادانه در شهر مي گردند گروه سياسي: در پي بازداشت حجت الاسلام والمسلمين محسن كديور و موضعگيري شخصيتها و گروههاي سياسي در محكوميت اين اقدام، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف با صدور بيانيه اي ديدگاههاي خود را در اين زمينه تشريح كردند. در بخشي از اين بيانيه چنين آمده است: اين روزها شيريني حضور گسترده مردم در انتخابات شوراها با اقدام تعجببرانگيز و دور از انتظار دادگاه ويژه روحانيت مبني بر بازداشت روحاني انديشمند حجت الاسلام محسن كديور به تلخي مبدل شد و اين تلخي تنها نه به جهت بازداشت يك انديشمند بود (كه انديشمندان اين ديار با اين گونه جفاها ناآشنا نبوده و نيستند. ) بلكه از آن روست كه شهروندي با ابراز عقيده اي منتقدانه روانه زندان شده است و در مقابل بسياري از خشونت پرستان و خشونت ورزان آزادانه در شهر مي گردند و خودسرانه و خيره سرانه حادثه مي آفرينند و بي خيال از موءاخذه و مطمئن از عدم وجود بازخواستي به شكار متفكران شهر مي نشينند. و اين همه در جامعه اي است كه دست به انتخاب دولتي زده است كه شعار سردمدار آن، آزادي انديشه و بيان مي باشد. چنين اقدامي، آن هم با دلايلي همچون تضعيف رهبري و اقدام عليه نظام جز تضييع حقوق شهروندي يك انسان (كه نخواسته مزورانه نان به نرخ روز بخورد ) چه معنايي؟ دارد اگر چند انتقاد دلسوزانه و شجاعانه از سوي آقاي كديور (كه به راستي منطق گويا و كلام آزادمنشانه اش يادآور كلام و منطق استاد شهيد مرتضي مطهري است ) اسباب تضعيف نظام را فراهم مي سازد پس چگونه اين نظام مي خواهد در برابر سيل توطئه هاي دشمنان ياراي مقابله داشته؟ باشد و اگر بحث انتقاد از مسئولين هم معنا با تضعيف آن است، پس چگونه پاسخگويي حاكمان در برابر ملت تحقق؟ مي يابد