Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771211-44067S2

Date of Document: 1999-03-02

خودكشي در زندانهاي بريتانيا روبه افزايش است گروه اجتماعي - ميزان خودكشي در زندانهاي مناطق انگلند و ولز در بريتانيا در سال 1998 به ميزان 22 درصد افزايش يافته است. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، روزنامه هاي انگليسي گاردين و تايمز نوشتند: ظرف يك سال گذشته نزديك به 83 مورد خودكشي در زندانهاي اين دو منطقه بريتانيا گزارش شده نزديك است به دو سوم زندانياني كه اقدام به خودكشي كرده اند محكوميت و يا مجازات آنها قطعي نبوده است. براساس اين گزارش 9 تن از زندانياني كه خودكشي كردند در گروه سني زير 18 سال بودند. آمار رسمي منتشر شده در انگلند و ولز نشان مي دهد جمعيت زندانهاي اين كشور نيز در سال 1998 با 7 درصد افزايش از مرز 66 هزار نفر فراتر رفته است. بريتانيا شامل انگلند، ولز، اسكاتلند و ايرلند شمالي است كه در ايران به عنوان انگليس شناخته مي شود. جدول آمار مقايسه اي از خودكشي در زندانها در كشورهاي اروپايي نشان مي دهد منطقه اسكاتلند در شمال بريتانيا با مورد 284 از هر يكصد هزار نفر جمعيت زندانها در بالاترين رتبه و يونان با 57 مورد در پايين ترين رتبه قرار دارند. ريچارد تيلت مديركل خدمات زندانهاي انگليس افزايش خودكشي در ندامتگاههاي اين كشور را ناشي از تراكم جمعيت دانست و افزود تمام موارد خودكشي در زندانها قابل جلوگيري نيستند و راه حلي ساده براي آنها وجود ندارد. وي افزود: براي رفع اين مشكل راه درازي در پيش است و مشكل خودكشي به طور مشابه در بيرون از زندان نيز وجود داد.