Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771210-44057S1

Date of Document: 1999-03-01

وزير جهاد سازندگي اعلام ميليارد 430 ريال تسهيلات كرد: بانكي در اختيار بافندگان قرار مي گيرد فرش تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزير جهاد سازندگي اعلام كردميليارد 430 ريال تسهيلات بانكي در سال آينده در اختيار تعاوني ها و بافندگان فرش قرارمي گيرد كه از اين ميزان 193 ميليارد ريال آن به توليدكنندگان فرش روستايي اختصاص مي يابد. محمد سعيدي كيا ديروز در بازديد از نمايشگاه عرضه فرش دستباف در تهران به خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: بروز ركود نسبي در بازارهاي جهاني فرش و وجود رقبا براي فرش ايران از علل مهم ركود در صادرات فرش جمهوري اسلامي ايران است. وي افزود: جمهوري اسلامي ايران بايد سهم خود را در بازارهاي جهاني فرش از طريق شناخت بازارهاي جديد، افزايش كيفيت بافت و مطابق سليقه خريدارافزايش دهد. وي اظهار داشت: فرش داراي دو بعد اقتصادي و فرهنگي است و در انجام اموراقتصادي در زمينه فرش بايد به بعد فرهنگي آن نيز به طور جدي توجه شود. سيدمحمد بهشتي رئيس سازمان ميراث فرهنگي كه نمايشگاه فرش دستباف تهران در آن سازمان برپا شده است، در سخنان كوتاهي اظهارداشت: بافت فرش يك كار هنري، فرهنگي است و در صورتي كه از اين جهت به آن توجه نشود، خطا است. نمايشگاه هاي عرضه فرش دستباف در كشوراز 8 تا 20 اسفند ماه جاري ادامه دارد.