Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771210-44054S9

Date of Document: 1999-03-01

محمدعلي بهادري از تهران: حضور چشمگير مردم پاي صندوقهاي انتخابات شوراها را به رئيس جمهور محبوب و ملت شريف ايران تبريك مي گويم. انشاءالله شوراها با عملكرد مفيد خود اثبات خواهند كرد كه اين حضور مردم و زحماتي كه مسئولان - به ويژه دولت مردمي خاتمي - براي تحقق آن به خرج دادند بي نتيجه نبوده و دهان ياوه گويان بسته شود. تيموري از تهران: اگر انتخابات شوراها اين تاثير را بر انحصارطلبها داشته باشد كه بفهمند ديگر نمي توانند تحت هيچ عنواني خواسته هاي قانوني و مشروع مردم را ناديده بگيرند، لطف بزرگي به حال مردم شده است. علت اين است كه عملكردهاي جناح انحصار اگرچه تاثيري در اراده مردم ندارد (همانطور كه تجربه ثابت كرده ) اما فقط مقداري هزينه اقتصادي و سياسي براي دولت و ملت به همراه دارد. بنابراين اگر آنها متوجه اين موضوع بشوند، از اين هزينه ها نيز خلاص خواهيم شد. سيدامين ميرشفيعي: نتايج آرائي كه تاكنون مشخص شده بيانگر شعور سياسي و آگاهي مردم در تعيين سرنوشت خودشان مردم است ما خود بهتر مي دانند كه چه كساني را برگزينند. نسرين مرادي از تهران: نوزادي كه دوم خرداد متولد شد، با وجود همه سنگ پراني هاي انحصارطلبان در سايه صبر ملت در روز هفتم اسفند به بلوغ رسيد. شكوفايي اين شيوه تفكر بر مردم مبارك باد. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /19395 5446پستي يا نما بر (فاكس ) 2058811 ارسال كنيد.