Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771208-44043S6

Date of Document: 1999-02-27

كساني كه خواهان برخورد تمدنها و فرهنگها هستند بايد درجهان منزوي شوند سومين نشست نقد و بررسي گفتگوي با تمدن ها، حضور آقايان دكتر ظريف معاون حقوقي و بين المللي وزير امور خارجه و دكتر آزاد رئيس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد. در اين نشست كه با تلاش جهاددانشگاهي واحد تهران برنامه ريزي شده بود، ابتدا دكتر ظريف ضمن اشاره به اين مطلب كه گروههايي در دنيا وجود دارند كه منفعت خود را در تقابل و معارضه كشورها مي بينند، افزود: اين گروهها، تئوري برخورد تمدنها را دستاويزي براي رسيدن به منافع خود قرار داده اند، اما در بحث گفتگوي تمدنها، چنين گروههايي جايي ندارند و بايد منزوي شوند. دكتر ظريف اظهار داشت: براي تحقق گفتگوي بين تمدنها اعتقاد به عواملي چند ضروري است از جمله اينكه بپذيريم فرهنگهاي متفاوت و متنوعي در دنيا وجود دارد كه نمي توان همه آنها را به فرهنگ واحدي تبديل نمود، ديگر اينكه طرفين اين گفتگو بايد در شرايط يكساني قرار گيرند و بالاخره وجود تحمل و تسامح در طرفين اين گفتگو براي رسيدن به نتيجه نيز ضروري است. آقاي دكتر آزاد نيز در سخنان خود به طرح ديدگاههاي موجود در زمينه گفتگوي تمدنها پرداخت و گفت: دو ديدگاه عمده در اين مساله وجود دارد كه اولي تبادل بين تمدنها و فرهنگها را امري طبيعي و داوطلبانه بر مي شمارد و ديدگاه دوم اين گفتگو و ارتباط را براساس برنامه ريزي از پيش تعيين شده مي داند. دكتر آزاد اساس گفتگوي تمدنها را بر بحث و تبادل نظر انديشمندان و روشنفكران دانست و تاكيد كرد كه گرچه حكومتها مي توانند عامل تسهيل يا ايجاد مانع در اين گفتگوها باشند اما اصل گفتگو متعلق به آنها نيست.