Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771208-44041S9

Date of Document: 1999-02-27

اميني از تهران: آنچه اين روزها در كشور رخ مي دهد واقعا يك نوروز و بهار واقعي است كه در نهايت موجب وحدت و همبستگي بيشتر ميان مردم ما مي شود. آقاي خاتمي با اين گشايش سياسي كه در كشور بوجود آوردند و موجب شدند همه افراد و با هرگرايشي بتوانند آزادانه در انتخابات شركت كنند زمينه يك تحول عميق در كشور را فراهم كردند. اين فضا است كه مي تواند امنيت كشور را حفظ كند و به شكوفايي فرهنگ و اقتصاد منجر شود. ياراحمدي از تهران: وقتي قبول شدن در دانشگاه سراسري مشكل و براي بسياري جوانان محال است چاره اي جز رفتن به دانشگاه آزاد نيست، اما چه كسي بايد به داد جوانان برسد در حالي كه شهريه هاي دانشگاه آزاد همه ساله افزايش مي يابد. كدام خانواده اي است كه به راحتي بتواند 130 هزار تومان هزينه شهريه هر ترم تحصيل در دانشگاه آزاد را بپردازد. در چنين اوضاعي كه خانواده ها با مشكلات اقتصادي دست به گريبان هستند تحميل چنين شهريه اي كه معلوم نيست چگونه هزينه مي شود عادلانه؟ است تهران - كرملو: امروز (ديروز ) يك بار ديگر شاهد حضور مردم، پاي صندوق هاي راي شوراها بوديم. در اين همايش و همبستگي ملي يك بار ديگر جوانها پرشور و پرنشاطتر از ديگران پاي صندوقهاي راي حاضر شدند و به كساني كه مايل بودند راي دادند. حضور جوانها در انتخابات شوراها نشان داد كه اين نسل آگاه است و مي خواهد در سرنوشت خود و كشور خود موءثر باشد. حضور جوانها اين نكته راهم اثبات كرد كه با برنامه هاي توسعه آقاي خاتمي همراه است و پا پس نخواهد گذارد. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /19395 5446پستي يا نما بر ( فاكس ) 2058811 ارسال كنيد.