Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771206-44031S5

Date of Document: 1999-02-25

دبيركل شوراي عالي آموزش و در سال تحصيلي گذشته پرورش: هزار 279 مورد از مردودي دانش آموزان كاسته شد گروه علمي فرهنگي: دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش اعلام كرد: در سال تحصيلي 7677 نسبت به سال پيش تعداد هزار 279 مورد از مردودي دانش آموزان كاسته شد. هادي عزيززاده، روز چهارشنبه به خبرنگاران رسانه هاي جمعي گفت: در سال تحصيلي 7576 يك ميليون و 429 هزار نفر از دانش آموزان دوره هاي مختلف مردودشده بودند كه اين آمار در سال تحصيلي 7776 به رقم يك ميليون هزار 150و نفر رسيد. وي افزود: كاهش تعداد مردودي دانش آموزان باعث شد كه مبلغ 200 ميلياردريال صرفه جويي شود و انتظار مي رود كه اين روند همچنان ادامه داشته باشد. دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش تصريح كرد: از آنجايي كه آموزش وپرورش داراي گستردگي زيادي است، هر اقدامي، حتي كوچك باعث خواهد شد، صدهاميليون ريال صرفه جويي شود. عزيززاده گفت: با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش، براي دانش آموزاني كه پايه پنجم ابتدايي را قبول مي شوند، فقط كارنامه صادر مي شود، ولي گواهينامه اي صادر نخواهد شد. وي افزود: قطع صدور گواهينامه براي دانش آموختگان پايه پنجم باعث ابتدايي، شد كه مبلغ ده ميليارد ريال صرفه جويي شود. دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش، دونوبتي شدن امتحانات براي دانش آموزان، به جاي سه ثلثي بودن را از ديگر اقدامات اين شورا برشمرد كه اين كار نيز، منجر به صرفه جويي اقتصادي خواهد شد. به گفته وي، اين طرح در بعضي از مناطق آموزش و پرورش مراحل آزمايشي خود را مي گذراند كه در صورت نتيجه بخش بودن، در سراسر كشور و براي دوره هاي مختلف تحصيلي به اجرا درخواهد آمد. عزيززاده تاكيد كرد: اين كار علاوه بر صرفه اقتصادي، باعث خواهد شد كه خانواده ها نيز كمتر درگير امتحان فرزندان خود باشند و در عين حال دوره آزمون براي كليه فرزندان نزديك به هم باشد و حتي سعي شده كه با امتحانات دانشگاهها نيز هماهنگي داشته باشد.