Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771205-44026S2

Date of Document: 1999-02-24

سومين دوره مجلس خبرگان با پيام رهبر انقلاب فعاليت خودرا آغاز كرد سومين دوره مجلس خبرگان رهبري روز گذشته با قرائت پيام آيت الله خامنه اي در مركز دايره المعارف اسلامي قم آغاز شد. به گزارش خبرنگار همشهري در قم در مراسم افتتاحيه اين دوره رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول رئيس جمهوري، رئيس دفتر مقام معظم رهبري، وزيركشور، اعضاي شوراي نگهبان، جامعه مدرسين، شوراي عالي حوزه، نمايندگان ادواري مجلس خبرگان، چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وجمعي ازمقامات لشكري وكشوري حضور داشتند. در اين مراسم پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و نواختن سرود جمهوري اسلامي، پيام مقام معظم رهبري توسط حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني به شرح زير قرائت شد. بسم الله الرحمن الرحيم خداي بزرگ را سپاسگزارم كه با الطاف eكريمانه خود و به دعاي حضرت ولي الله الاعظم ارواحنافداه، ملت مومن و بزرگوار ايران را در eهمه مراحل حركت شجاعانه اش به سوي صلاح و فلاح مادي و معنوي، هدايت و ياري فرمود وآنان را در عبور از موانع دشوار و دريدن پرده هاي جهل و تلبيس و فرونشاندن غبارهاي فتنه و ناكام ساختن دشمنان، موفق ساخت. اقدام به تشكيل مجلس خبرگان سوم درانتخاباتي سالم و پرشور، از جمله توفيقات بزرگي است كه خداوند متعال به اين ملت مومن و مقاوم و رشيد، عنايت فرمود. از آنجا كه جايگاه والاي اين مجلس معظم در حفظ تداوم و سلامت نظام اسلامي برتر از همه مجالس و مراكز تصميم گيري در اين نظام است، دشمنان اسلام و ايران سعي خود را بر اين متمركز كرده بودند كه با تبليغات مسموم و شبه افكنيهاي انبوه، eاراده ملت را در برگزاري باشكوه انتخابات آن سست كنندو اين مجلس را از eپشتوانه آراء مردم محروم سازند. آنچه به بركت هدايت الهي و بيداري و عزم مردمي اتفاق افتاد، دشمنان اسلام و در راس همه، دستگاه سياسي و تبليغاتي استكبار و بخصوص آمريكا را با واقعيتي كه به كام آنان تلخ است، مواجه ساخت. آنها كه با بذل پولهاي گزاف و تلاش پرخرج تبليغاتي خود سعي داشتند نظام سياسي، مترقي و انقلابي اسلام را با حكومتهاي مرتجع ساخته و eدست نشانده سياستهاي استكباري مقايسه كنند و با ترفندهاي دموكراسي هاي تبليغاتي، دروغين و مبتني بر نيرنگ و وعيد را به رخ ملت ايران و بكشند، حاكميت دين و قانون را استبداد معرفي كنند، به چشم خود شاهد استقبال و حضورانبوه مردمي بودند كه در انتخابات خبرگان شركت كردند و گمانه زنيهاي آنان eرادرباره عدم استقبال مردم از انتخاباتي كه به امور روزمره ارتباط ندارد، باطل ساختند. ملت ايران با حضور خود در انتخابات خبرگان نشان داد كه تحت تاثيرتبليغات استكباري دشمناني كه هنوز هوس بر روي كار آوردن حكومتي دست نشانده وگوش بفرمان در كشور ما را از سر خارج نكرده اند، قرار نمي گيرد و تلاش آنان وايادي مزدور، ياهمفكران غافل و فريب خورده شان را با عزم و بيداري و دورانديشي خود نقش بر آب مي سازد. eوظيفه حساس مجلس خبرگان كه عبارت از حفظ و استمرار بخشيدن رهبري ديني وانقلابي است، با اين حضور eآگاهانه مردمي، بسي سنگين و خطير است اين مجلس دراين دوره نيز بحمد الله مجمع گروهي از فضلاء و علماء و مجتهدين آگاه و متعهد است و اميد و انتظار مي رود كه وظائف مهمي را كه قانون اساسي بر eعهده آن نهاده است، در لحظه ي خطيري كه هر روز و هر ساعت مي بايد مترصد آن بود، باامانت و شجاعت و اخلاص به انجام برساند. تعيين رهبر حائز صلاحيت و نيز تشخيص ناتواني يا عدم صلاحيت وي، eوظيفه بزرگ وبي بديلي است كه اعضاي اين مجلس محترم بر دوش گرفتن آن را با خداي عليم و قدير و با ملت ايران پيمان بسته اند، و سزاست كه eهمه ايمان و تقوا و آگاهي و اخلاص خود را در خدمت آن قرار دهند. استقرار حكومت اسلامي در ايران به دست مردم و دفاع شجاعانه و eفداكارانه آنان ازاين نظام در لحظات خطير و در eهنگامه دشمنيهاي سهمگين و همچنين حركات بيداري مسلمين در سراسر جهان اسلام، كه همه موجب سراسيمگي و ناكامي طراحان توطئه هاي شوم عليه جمهوري اسلامي شده است، در نهايت آنان را به اين نتيجه رسانيده كه براي توفيق در اهداف شيطاني خود، هيچ راهي به جز سست كردن ايمان مردم، مخدوش كردن وحدت و همدلي ملت، و تبليغ بر ضدشعارهاي شورآفرين و وحدت بخش مردم كه برخاسته از متن ايمان آنان و محصول درسهاي جاودانه امام راحل كبيرآنان است، وجود ندارد، امروز بيشترين تلاش سياسي و تبليغي دشمن با شيوه هاي پيچيده وموذيانه، متوجه اين سرمايه هاي معنوي ملت ايران است كه او را در مقاطع بسيارسخت دربيست سال گذشته، قادر ساخته كه خطرات را از خود و كشورش دور كند. دشمن با توطئه هاي كنوني، در فكر خلع سلاح ملت ايران است. هريك از اركان و مراكز نظام اسلامي كه نقش و تاثير بيشتري در حفظ ايمان مردم، در حفظ اتحاد ملت، در پاسداري از ارزشهاو شعارهاي آگاهي بخش و شورآفرين داشته باشد، درمعرض كينه و بغض بيشتر و آماج دشمنيهاي ناجوانمردانه تر آنان قرار هدفگيري مي گيرد، نظريات و درسهاي حكيمانه امام راحل و شعارها و پرچمهاي راهنمايي كه eآن يگانه دوران در راه اين ملت بزرگ برافراشته بود بخشي از همين نقشه شوم همچنانكه است، جمع عده و عده براي تحريف يا تشكيك در اصل ولايت فقيه كه eپايه اصلي اين بناي شامخ و به معناي حاكميت دين و تقوا بر زندگي اجتماعي يك ملت از است، همين eانگيزه شيطاني و سلطه جويانه منشاء مي گيرد. دردنيايي كه حكومتها مظهراستكبار و زورگويي و بي عدالتي و ماديگرايي و بي تقوايي اند، نظام اسلامي مفتخر است كه شعار حاكميت تقوا و معنويت مي دهد و حكومت را نه سلطه ي خودسرانه يارياست مبتني بر نيرنگ و ظاهرسازي، كه ولايت و محبت و پيوند قلبي و ايماني مي داند و به جاي eهمه معيارهاي رايج از قبيل زور و پول و تبليغ دروغ، فقاهت و عدالت را معيار حاكم مي شناسد. اين اوج eقله نظام مطلوب اسلامي است كه هر يك از آحاد امت اسلامي در هر كجاي جهان، هرگاه بتواند آن را بدرستي ببيند و بشناسد، دل درگرو آن خواهد داشت. و اين همان راه روشني است كه مي تواند eجامعه اسلامي را به استقلال وآزادي و رفاه مادي و عزت جهاني برساند. منشور اصلي جمهوري اسلامي كه قانون اساسي مترقي و جامع ما است با توزيع صحيح و منطقي و eعادلانه قدرت در ميان اركاني كه معيارهاي اسلامي در تشكيل آن هابه كار گرفته شده، و باايجاد پيوندي ديني و عاطفي ميان مردم با مسئولان كشور، تازه ترين سخن رادر eفلسفه سياسي به ميدان آورده و نظام هاي متكي به سلاح كودتاگران، ياسرمايه هاي حرام كمپاني داران، ياوراثت نامعقول و نامشروع پادشاهان رادر برابر سوءالهاي بي پاسخ قرار داده است. بيخبران غافل يا سر سپردگان خائني كه اين نظام الهي و مردمي را طبق دلخواه دشمنان توصيف مي كنند، بايد بدانند كه اركان رفيع اين نظام از eپشتوانه دست قدرت الهي و حمايت صميمانه مردمي برخوردار است. حضور مردم در انتخابات متعدد در طول بيست سال گذشته كه بيستمين آن در روزهاي آينده بحول و eقوه الهي واقع خواهدشد و حضور آنان درهمه ي عرصه هايي كه به مجاهدت ملي نياز افتاده است وعبور اين جمهوري مقتدر و مظلوم از eهمه موانعي كه ستمگران ناكام درسرراهش نهاده بودند، دليل واضحي برتاييد الهي و eاراده ذات اقدس احديت -جل و علا - از اين نظام و از مردمي است كه براي حاكميت دين خدا از موجودي eهمه خويش مايه گذاشته اند و تاتمسك به اسلام و قرآن هست همين تائيد وحمايت خواهد بود. ان شاءالله. و لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مومنين والسلام عليكم و رحمه الله سيدعلي خامنه اي در ادامه مراسم، رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان گزارشي از روند برگزاري اين انتخابات را به اطلاع شركت كنندگان در مراسم رساند، سپس اعضاي هيات رئيسه دوره سوم خبرگان انتخاب شدند. در راي گيري مربوط به انتخاب رئيس مجلس خبرگان از 85 عضو حاضر در جلسه آيت الله علي مشكيني با 66 راي به عنوان رئيس، انتخاب شد. در راي گيري مربوط به انتخاب ساير اعضاء آيت الله هاشمي رفسنجاني با 75 راي و آيت الله ابراهيم اميني با 59 به عنوان نايب رئيس اول و دوم برگزيده شدند. آقايان دري نجف آبادي و سيدحسن طاهري خرم آبادي نيز با كسب 51 و 46 راي به عنوان منشيان مجلس خبرگان انتخاب شدند.