Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771205-44026S1

Date of Document: 1999-02-24

رئيس جمهوري در نطق تلويزيوني دختران! پسران! خطاب به ملت: جوانان! هفتم اسفند حماسه بيافرينيد رئيس جمهوري در ديدار با برندگان المپيادهاي دانش آموزي توصيه كردامتياز دادن به عالم و تفكر، امتياز به سعادت و پيشرفت جامعه است گروه سياسي: رئيس جمهوري به مناسبت انتخابات شوراها يك نطق تلويزيوني ايراد كرد متن اين نطق به شرح زير است: من سپاسگزاري مي كنم از همه عزيزاني كه در اين چند ماه براي برگزاري انتخابات شوراها تلاش اين كردند انتخابات از گسترده ترين انتخاباتي است كه در تاريخ انقلاب ما رخ مي دهد. هم تعداد داوطلبان و هم بخشهاي مختلف جامعه ما از روستا گرفته تا شهر همه را دربر مي گيرد و كار بسيار سنگيني است. طبعا برگزاركنندگان برنامه خيلي سختي داشتند و با اين حال بخوبي انجام دادند. تشكر مي كنم از همه هياتهاي اجرايي، هياتهاي نظارت، وزارت محترم كشور و كسان ديگري كه به نوعي در اين انتخابات دخيل بودند و تلاش مي كنند براي برگزاري خوب آن، خدا را سپاسگزارم كه در آغاز دهه سوم پيروزي انقلاب اسلامي يكي از مهمترين محورهايي كه هديه انقلاب ماست يعني حاكميت مردم بر سرنوشتشان و دخالتشان در امر راه بردن جامعه در حال تحقق است. همانطور كه همه مي دانند اين دولت شعارهاي مختلفي داشت كه از جمله آنها يكي اعلام دوران تثبيت نظام و جامعه و انقلاب است كه پايه اين ثبات و پايايي و پويايي آن عبارت است از قانون اساسي انشاءالله همه چيز در چارچوب قانون اساسي نهادينه خوب شود طبيعي است خيلي هم از انقلاب ما نگذشته است، نقص ها و كاستي هايي هم در زمينه پياده شدن قانون اساسي در بعضي از قسمتها داريم كه همه تلاش مي كنيم انشاءالله مرتفع اما بشود بخشي از قانون اساسي كه معطل مانده بود، بخش شوراهاي اسلامي شهر و روستا بود با همه اهميتي كه در داشت حالي كه مردمي ترين بخش قانون اساسي به يك معنا و فراگيرنده ترين بخشي است كه همه را دربر مي گرفت. خدا را سپاسگزاريم كه اين دولت موفق شد اين كار بزرگ را انجام بدهد و اين آرزوي ملي و اين اصل بسيار مهم در عرصه سرنوشت اجتماعي تحقق پيدا بكند. شعار ديگري كه ما داشتيم مسئله توسعه سياسي بود، توسعه سياسي به معني تضمين كردن و زمينه سازي كردن براي همان دخالت مردم در سرنوشت خودشان و نهادينه كردن حضور مردم در عرصه است و اگر بگوييم كه احزاب و تشكلها و صنف ها بايد شكل بگيرد تا امور شفاف بشود و مردم قدرت داوري و طبعا قدرت انتخابشان بالا برود به معني توسعه سياسي است. بايد بدانيد يكي از مهمترين محورهايي كه توسعه سياسي را تضمين مي كند همين امر شوراهاست كه مستقيما به حكم قانون اساسي، مردم در سرنوشت و اداره جامعه شان دخالت مي كنند. اين هم شعار ديگري بود كه با تحقق شوراها گام بلندي به سوي عملي شدن توسعه سياسي برداشته مي شود. شعار ديگر ما مسئله مشاركت بود، اينكه مردم بيايند در صحنه دخالت بكنند و بارها را به دوش بگيرند يعني حضورشان هم در صحنه حضور تشريفاتي نباشد و تاثير داشته باشد و حقوقشان اعمال بشود. فكر مي كنم مثل شوراها كمتر چيزي داشته باشيم كه تضمين كننده مشاركت مردم در عرصه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي باشد. در واقع با اصل شوراها مسئله قانون گرايي و تثبيت انقلاب براساس قانون اساسي، اجراي محورها و اصول قانون اساسي، توسعه سياسي و مشاركت تحقق پيدا مي كند. بسيار مسئله مهمي است كه يك طرف اين انتخابات خود مردم هستند. اين انتخابات براي مردم و براي حضور مردم است و دولت هم افتخار مي كند كه بخشي از اختيارات و امكانات خودش را رسما در اختيار مردم و نمايندگان مردم قرار مي دهد. اين گام، گامي است بسوي تمركززدايي و اينكه در بخشهاي مختلف و نقاط مختلف كشور خود مردم بيشتر بتوانند در عرصه حضور داشته باشند و كار را انجام بدهند. اميدوارم خود مردم كه صاحب اصلي اين انقلاب هستند و واقعا هم نشان داده اند كه براي اين انتخابات شور و اشتياق دارند، با حضور گسترده شان و با احساس مسئوليتشان و با تاملشان در انتخابي كه مي كنند نقش تاريخي خود را ادا كنند. از جمله شعارهاي مهمي كه اين دولت داشت احترام به جوانان كشور و اهتمام به امر جوانان و باوركردن جوانان بود. جوانان ما نيروهاي سرشار از اميد و شور و آفرينندگي هستند. حضورشان در همه جا منشا بركت بوده است. دفاع مقدس ما به بركت حضور جوانان ايثارگر و عاشق اسلام و عاشق سربلندي كشور به حماسه تبديل شد. در همه عرصه هايي كه جوانان حضور پيدا مي كنند همين شور و آفرينندگي را داريم، در عرصه هاي هنري، در عرصه هاي ورزشي و علمي و از جمله مهمترين مواردي كه انتظار حضور جوانان عزيز است، همين انتخابات شوراهاست. در هر جا كه جوانان ما با اشتياق بيشتري در عرصه انتخابات حضور پيدا كردند آن انتخابات شور بيشتري و نتايج بهتري داشته است. علت اين امر آن است كه اكثريت جامعه ما جوان است. من از همه جوانان و نوجوانان عزيزي كه به سن راي دادن دختران رسيده اند، عزيز، پسران عزيز اميدهاي آينده انقلاب، سرمايه هاي اصلي و كساني كه ما افتخار مي كنيم خدمتگزار آنها باشيم، بعنوان يك خدمتگزار كوچك خواهش مي كنم كه با شور و هيجان و در كنار بزرگترها در عرصه حضور بهم رسانند و انشاءالله هفتم اسفند ماه 1377 كه روز تحقق يكي از آرزوهاي بزرگ امام امت و مورد عنايت همه شخصيتها و بزرگان و از جمله عنايت خاص رهبر معظم مان و نيز ديگر بزرگان است، حضور يابند و هفتم اسفند را كه روز تحقق يكي از بخشهاي مهم انقلاب ما و مظهر حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان است با حضور پرشور مردم بخصوص جوانان و نوجوانان تبديل به يك حماسه كنند. ما در طول اين 20 سال حماسه هاي كمي نداشتيم، حماسه حضور مردم، حماسه حضور جوانان، شيرين ترين حماسه هايي است كه ما مي توانيم داشته باشيم و انشاءالله روز هفتم اسفند روز پرافتخاري خواهد بود در عرصه حيات نوين جامعه ما. سخنان رئيس جمهوري با برندگان المپياد هاي دانش آموزي در صفحه 2 چاپ شده است.