Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771205-44021S2

Date of Document: 1999-02-24

دانماركي ها در مقايسه با ديگر كشورها كمتر عمر مي كنند گروه اجتماعي: روزنامه اتريشي سالزبورگر ناخريشتن بر اساس نتايج تحقيقات آماري در كشورهاي شمال اروپا مي نويسد مردم دانمارك در مقايسه با كشورهاي همسايه خود كمتر عمر مي كنند. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، اين تحقيقات حاكي است دانماركي ها در مقايسه با مردم ديگر كشورهاي اسكانديناوي ( نروژ، سوئد، فنلاند، ايسلند ) بيشتر بيمار مي شوند و در مقابل بيماريهاي وخيم مقاومت جسماني چنداني ندارند. سالزبورگر مي نويسد: مردم دانمارك در مصرف مشروبات الكلي، دخانيات و چربي در بين كشورهاي اسكانديناوي در مقام نخست قرار دارند. اين تحقيقات نشان مي دهد /5 5دانمارك ميليوني با حد ميانگين طول عمر براي مردان /72 9با سال و زنان با 78 سال در رده بعد از سوئد /76 5با سال براي مردان /81 5و سال براي زنان قرار دارد. روزنامه اتريشي مي نويسد: در حالي كه طول عمر زندگي زنان دانماركي همچنان كاهش مي يابد، طول عمر متوسط زنان كشورهاي اروپاي غربي دائما رو به افزايش است. سالزبورگر نوشت مصرف سالانه نوشيدن مشروبات الكلي در بين مردم /12 2دانمارك ليتر و مصرف /2 91دخانيات كيلوگرم است. مصرف گوشت خوك نيز در بين دانماركي ها /64 7به كيلوگرم مي رسد كه دوبرابر مصرف ديگر كشورهاي شمال اروپاست.