Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771205-44021S1

Date of Document: 1999-02-24

چرا طرح مسايل خانواده در مجلس كمرنگ؟ است اشاره: بنيان هر جامعه بر پايه هاي استوار خانواده شكل گرفته است، مجلس با پرداختن به مسايل آن قادر است گره بسياري از مسايل اجتماعي را باز كند. به همين خاطر كميسيون امور زنان، جوانان و خانواده با عمري حدود يك سال در كنار ديگر كميسيونها در مجلس تشكيل شد اعضاي آن را 9 نفر از نمايندگان مجلس تشكيل مي دهد. اما اين كميسيون، از كميسيونهاي فرعي است كه هفته اي يك بار تشكيل جلسه مي دهد، از ديگر كميسيونها، مهجورتر است، به طوري كه در فصل بودجه سال گذشته، تنها يك پيشنهاد مربوط به مسايل خانواده بود. با خانم سهيلا جلودارزاده از اعضاي اين كميسيون در باره ميزان فعاليت اين كميسيون در امور خانواده به گفتگو نشستيم، كه از نظرتان مي گذرد. * تعريف شما از خانواده؟ چيست خانواده در جامعه ما چه جايگاهي؟ دارد - ادامه نسل بشر ازطريق تشكيل خانواده امكان پذير است. تنها با تشكيل خانواده سالم متشكل از پدر و مادر و فرزندان ميسر مي شود نسلي بتواند در جهت تكامل و سازندگي حركت كند. خانواده در جامعه ما يك ركن ركين اجتماع است، جايي كه افراد در آن زندگي مي كنند و اين كانون به اعضاي خود آرامش مي بخشد و تسكين مي دهد و نيازها را ارضاء مي كند. * مسايل و مشكلات خانواده در جامعه ما را چه؟ مي دانيد - در حال حاضر مسائلي كه خانواده را رنج مي دهد، مشكلاتي است كه افراد در جامعه احساس مي كنند و به خانواده منتقل مي كنند. مثلا اگر در اجتماعمان شرايط فرهنگي به گونه اي باشد كه آسيب وارد كند، اين آسيب فرهنگي به هرحال ساير اعضاء خانواده را رنج مي دهد. به عنوان مثال اگريكي از افراد خانواده بخصوص پدر يا مادر درمعرض اعتياد به مواد مخدر قرار بگيرد، كل خانواده را رنج مي دهد و دچار آسيب مي كند و اعضايش از آن سلامتي و كارايي سابق خودشان برخوردار نمي باشند. * يكي از مسائلي كه شما به آن اشاره نكرديد، فاصله نسل در خانواده است. يعني يك نوجوان و جوان در كانون خانواده با نسل گذشته اش ارتباط خوبي برقرار نمي كند، نزديكي احساس نمي كند، شايد به اين خاطر باشد كه در خانواده اخلاق سنتي است; ولي عملا زندگي امروزي حاكم است و خانواده دوره گذار را طي مي كند، چه كنيم كه فاصله بين اين دو كم؟ شود - آنچه كه مهم است ما يك پشتوانه عظيم، ارزشمند و صحيح اخلاق و فرهنگ داريم، يك پيشينه قابل اتكا، اين به اصطلاح سرمايه ما امتحان خودش را داده و مي تواند جامعه را به سعادتمندي برساند، اما شيوه ها و روشهاي زندگي كردن تغيير كرده، بشر به تكنولوژي دست پيدا كرده است كه شيوه زندگي اش را تغيير بدهد. نسل جوان ما بايد به اين سرمايه عظيم گذشتگانشان توجه كنند و آن را دستمايه خود قرار بدهند، نسل قديم هم نبايد با مظاهر پيشرفت جوامع بشري مخالفت كنند، بايد يك تعامل، يك استفاده دوطرفه اي اين دو داشته باشند تا بتوانند به تعادل مطلوب برسند. * در يكسال اخير، شاهد علاقه مندي خانواده ها به مسايل سياسي هستيم، خانواده ها خود را در مسائل سياسي سهيم مي دانند، شما اين تب سياسي شدن را مولود چه؟ مي دانيد - اين به هرحال نشان دهنده اين است كه فضاي باز سياسي ايجاد شده، همه درگير شده اند و همه تحت تاثير قرار گرفته اند، اين نشان دهنده رشد و بلوغ و توسعه سياسي جامعه ما است. خانواده جايي است كه همه با هم روراست هستند، خالصانه و صادقانه در بحثها وارد مي شوند، اين بحثها را بايد به فال نيك گرفت. * خانواده ها با جوانهايشان در مورد بحثهاي سياسي در خانه چه برخوردي داشته باشند; جوانان ممكن است يك جناح را قبول داشته باشند كه با طرز فكر والدين تفاوت داشته باشد; والدين بايد چه برخوردي داشته؟ باشند - والدين بايد به جوانش به عنوان يك انسان آزاد و مستقل اين حق را بدهد كه مسايل را تجربه كند. به هرحال در خانواده نصيحت و دلسوزيهاي مشفقانه انجام مي شود، ولي نبايد تهديد يا به اصطلاح تحميل در ارتباط با مسائل سياسي وجود داشته باشد. اگر خانواده اي در ارتباط با ارزشها و انتقال آن خوب كار كرده باشد، به هرحال جوانش به بيراهه نخواهد رفت. * ارتباط خانواده ها با مجلس چگونه؟ است - آن ارتباط لازم را ندارند. * فكر نمي كنيد كه خانواده ها وقتي مي بينند مسائل شان در مجلس مطرح نمي شود، و يا اگر هم مي شود خيلي سريع و گذراست، ارتباط خوبي هم برقرار؟ نمي كنند - اصولا مردم وقتي با نماينده ارتباط برقرار مي كنند كه بخواهند مشكلات شخصي شان را مطرح باتوجه كنند به اينكه خيلي خوب است كه يك نماينده در جريان مشكلات شخصي افراد قرار بگيرد، تابه هرحال بتواند، برآوردي از مشكلات مهم موجود در جامعه داشته باشد. ولي خيلي بهتر است كه مردم يك مرحله از اين جلوتر بيايند و بيشتر به نمايندگانشان در تدوين طرحها و لوايح كمك كنند و نظرات كلي شان را به نماينده بدهند. * حدود يكسال از عمر كميسيون خانواده در مجلس مي گذرد، اين كميسيون را چطور ارزيابي؟ مي كنيد - البته مدت كمي است كه اين كميسيون كارش را به طور جدي آغاز كرده، ولي آن چيزي كه مورد نظرماست، تاحالا نتوانستيم به آن برسيم. شايد به خاطر تركيب خاصي كه دارد. * شما اشاره به تركيب خاص كميسيون كرديد، مگر چه تركيبي ؟ دارد - كميسيوني كه مي خواهد براي زنان، خانواده و جوان برنامه ريزي كند، بايد تركيب ديگري داشته باشد، يعني درك اعضاي كميسيون از وضعيت فعلي جوان، زن و خانواده، اگر به واقعيت نزديكتر باشد، برنامه هاي بهتري از آن بيرون مي آيد. * يعني ديدگاه افراد كميسيون به واقعيت نزديك؟ نيست - همه افراد مي توانند واقعيتها را درك و لمس كنند; به شرط اينكه با همه واقعيت سروكار داشته باشند و همه واقعيت را با ببينند، قدرت و خلاقيت برنامه ريزي در جهت اصلاح واقعيتها، اوج بخشي و تعالي بخشي حركت كنند. * چه عواملي باعث مي شود كه به واقعيت نزديك نشوند و همه واقعيت را؟ نبينند آنها كه نماينده؟ مردمند - برنامه شخصي شان براي زندگي، معاشرين آنها، محدوده اي كه در آن رفت و آمد مي كنند، دنيايي كه در آن سير مي كنند و چشمهايي كه با آن مي بينند، اينها عواملي است كه واقعيت را آن طور كه بايد نبينند. گفتگو از: افسانه خليلي