Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771204-44015S2

Date of Document: 1999-02-23

كاهش در حاشيه روز هواي پاك آلودگي هواي تهران، برخوردي پيوسته مي خواهد بموجب قانون ماموران راهنمايي و رانندگي وظيفه دارند خودروهاي دودزا را متوقف كنند اما اين قانون به اجرا درنمي آيد گروه شهري: تحقيقات كارشناسي روي علل آلودگي هواي تهران نشان داده است كه سهم بزرگي از اين دشواري متوجه خودروهاي دودزايي است كه به فراواني در تهران رفت و آمد مي كنند. طبق قوانين موجود مامورين راهنمايي و رانندگي وظيفه دارند خودروهاي دودزا را متوقف و صاحبان آنها را ملزم به رفع نقص خودروشان كنند، حال آنكه ظواهر امر نشان مي دهد اين قانون جز در موارد و مقاطعي به اجرا درنمي آيد. آمارهايي كه اداره كل راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ منتشر كرده نشان مي دهد كه در اين شهر بيش از 2 ميليون دستگاه خودرو وجود دارد كه عمر مفيد بيشتر خودروها به سر آمده و بالاترين سهم را در آلودگي كلان شهر تهران دارند. كارشناسان سازمان ترافيك تهران مي گويند: مشكل آلودگي هواي تهران ترددانبوه خودروها و موتوسيكلت هاي معيوب و دودزايي است كه بطور مقطعي از سوي ماموران اداره راهنمايي و رانندگي با آنها برخورد مي شود، حال آنكه طبق مقررات برخورد با خودروهاي دودزا مي بايست يك امر پيوسته باشد. اين كارشناسان براي مقابله با آلودگي هواي شهر تهران كه به يك معضل جدي تبديل شده است پيشنهاد مي كنند طرحي در دستور كار راهنمايي و رانندگي قرار گيرد كه بر اساس آن خودروهاي دودزا بدون چشم پوشي و محدوديت زماني وتا زمان رفع نقص متوقف شوند. اين كارشناسان معتقدند كه بايد براي مقابله با آلودگي هوا همه وسايل نقليه حداقل سالي دو بار بطور اجباري سرويس و تنظيم موتور شوند. بر اساس اندازه گيري هاي انجام شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست، درتهران تراكم گاز منواكسيد كربن به كرات به جزء 50 در ميليون مي رسد درحالي كه بالاترين حد مجاز اين گاز بر اساس معيارهاي سازمان بهداشت جزء 9جهاني در ميليون براي متوسط 8 ساعته است. حداكثر مجاز هيدروكربن ها نيز كه از ديگر شاخص هاي آلودگي هوا است وبصورت دود آبي رنگ از اگزوز موتورها و خودروها خارج مي شود 24 صدم جزء درميليون براي متوسط سه ساعته است حال آنكه در تهران اين رقم /22 6تا جزءدر ميليون يعني بيش از 90 برابر حد مجاز نيز رسيده است. اداره كل راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ هفته گذشته اعلام كرده بود كه مامورين خودروهاي دودزا را متوقف خواهند كرد حال آنكه شواهد در روزهاي بعد از آن نشان داد كه اين امر صورت نگرفته است. خبرنگار گروه گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي هفته گذشته و اين هفته براي دريافت آماري از خودروهاي دودزايي كه احتمالا توسط مامورين متوقف شده اندچندين بار با مسئولان مربوطه در واحدهاي مختلف اداره كل راهنمايي ورانندگي تهران بزرگ تماس گرفت كه هيچ يك از آنها حاضر به ارائه آمار، گزارش و اظهارنظري در اين باره نشدند.