Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771204-44008S1

Date of Document: 1999-02-23

توسعه پايدار در تبيين تصويري گفت وگو با دبير جشنواره بين المللي فيلم سبز اشاره: نخستين جشنواره بين المللي فيلمهاي محيط زيست (جشنواره فيلم سبز ) همزمان با ولادت امام رضا (ع ) از 9 تا اسفند 14 در تهران و پنج استان كشور و جزاير كيش و قشم برگزار مي شود. با توجه به اينكه برگزاري جشنواره اي از اين نوع در ايران، هيچگونه سابقه اي نداشته و به منظور آشنايي بيشتر با جشنواره فيلم سبز، با دكتر بيژن حيدرعربي دبير اين جشنواره، گفتگويي انجام شده است كه از نظرتان مي گذرد. * چطور شد كه تصميم به چنين اقدامي گرفتيد و اصولا چه نيازي براي برگزاري اين جشنواره در جامعه وجود؟ دارد * سازمان محيط زيست اصولا در تبيين اهداف خود بسيار مظلوم واقع شده است. چون آنچه مردم ما از محيط زيست مي دانند، شايد فقط آلودگي هوا، آب و... باشد. در حالي كه فعاليت سازمانهاي محيط زيستي در سطح جهان مجموعه وسيعي را دربرمي گيرد كه در ايران تفكيك شده و نوعي تقسيم بندي پيدا كرده است. حال اين تقسيم بندي كمتر مورد توجه و نظر مردم ما قرار دارد. شايد مردم از اين موضوع مطلع نباشند كه همكاران ما در سازمان محيط زيست، در فصول مختلف سال براي نگهداري نسل بعضي از جانداران در وسط كوير، براي آنها غذا مي گذارند. اگر بخواهيم اهداف سازمان را خلاصه مطرح كنيم، شايد بتوان در چهار بخش عمده آن را خلاصه كرد: آب، خاك، هوا، تنوع زيستي. سازمانها، روشهاي مختلفي را براي تبيين اهداف خود دارند. مخاطبان سازمان محيط زيست، مردم هستند. براي تبيين اين اهداف روشهاي مختلفي وجود دارد. يكي از اين روشها كه شايد نافذترين آنها نيز هست، در واقع تبيين تصويري است. جشنواره فيلم (كه هر دو سال يك بار در آينده برگزار مي شود ) اين امكان را فراهم خواهد كرد تا بين سازندگان برنامه ها در سطح ايران و جهان، يك تبادل اطلاعات و نظري صورت بگيرد. * نحوه شركت فيلمهاي خارجي دراين جشنواره چگونه بوده؟ است * از طريق مجامع عمومي (سفارتخانه هاي ايران، سازمان ارتباطات اسلامي و رايزني هاي فرهنگي ايران، سفارتخانه هاي خارجي مقيم تهران و شبكه اينترنت، پست الكترونيكي و.. ) اين ارتباط برقرار شده است و شرايط شركت فيلمهاي خارجي و داخلي با هم يكسان بوده است. * آيا براي توليد فيلمهايي كه در راستاي اهداف جشنواره است، خود هزينه اي؟ كرده ايد * خير. ما هيچ هزينه اي براي توليد فيلم خودمان نكرده ايم و سفارشي هم نداده ايم. از آنجا كه اين جشنواره در تهران براي نخستين بار برپا مي شود، كسي فيلم مختص اين جشنواره نساخته است. براي همين، تفاوتي ميان فيلمهاي ايراني و خارجي وجود دارد. به اين معنا كه خارجيها براي اين منظور (جشنواره سبز ) فيلم ساخته اند. در فيلمهاي ايراني، انتهاي فيلمها تماما نقطه شادي ندارد و در واقع مطالبي را كه مطرح كرده و موضوعاتي را انتخاب كرده اند، در قياس با همين موضوعات در فيلمهاي خارجي، مي بينيم كه فيلمهاي خارجي اشاره بيشتري به توسعه پايدار دارند و در انتهاي اين فيلمها، روح اميد وجود در دارد تئوري توسعه پايدار، انسان بايد خود را اصلاح كند. در اين فيلمها، انسان را حذف نكردند بلكه نقش او را اصلاح در كرده اند اين فيلمهاي خارجي، حذف انسان اصلا مطرح نيست و انسان نقش سازنده دارد. در حالي كه در فيلمهاي ايراني رسيده، متاسفانه قدري روحيه نااميدي و حذف انسان ديده مي شود. بنابر اين در فيلمهاي خارجي كه براي نمايش در جشنواره سبز انتخاب شده اند، انسان نقش مثبتي دارد كه براي زيباتر كردن طبيعت مي تواند فوق العاده مفيد باشد. * جشنواره فيلم سبز چگونه و از طرف چه كساني حمايت ؟ مي شود * در سازمان محيط زيست، محدوديتهاي فراوان منابع مالي كمتر اجازه حمايت قوي به توليدكنندگان فيلمهاي محيط زيست مي دهد. ولي درجشنواره جايزه خوبي را به يك فيلمساز جوان اختصاص داده اند كه همين امر مي تواند ترغيب كننده توليدكنندگان اين نوع فيلمها باشد. علاوه بر اين سازمانهاي بين المللي مانند UNDP (سازمان عمران ملل متحد ) يكي از مشوقهاي اصلي ما بوده يونيسف است و يونسكو نيز به ما كمك كرده اند كه كمكها به شكل مالي و دريافت فيلمها و در برقراري ارتباط با موءسسات و رسانه هاي مختلف بوده است. البته اگر وقت بيشتري در اختيارمان بود، به طور قطع مي توانستيم همياري بيشتري را از سازمانهاي بين المللي جلب كنيم. به خصوص كمك سازمانهاي سبز را مي توان خيلي بيشتر جذب كرد. * جشنواره هاي مشابه اين جشنواره در دنيا و در مقايسه با جشنواره فيلم سبز تهران چگونه؟ هستند * معروفترين جشنواره فيلمهاي محيط زيستي همه ساله در پراگ برگزار مي شود. امسال نيز اين جشنواره در مهرماه گذشته برگزار شدو رئيس شوراي سياستگذاري جشنواره ما در آن شركت كرد. تعداد فيلمهاي شركت كننده در اين جشنواره بسيار كمتر از فيلمهاي جشنواره سبز بود 70 حدود تا 80 درصد فيلمهاي جشنواره تهران، ايراني است، در حالي كه تركيب فيلمهاي جشنواره پراگ بيشتر خارجي بود و جوايز مختصري هم داشتند. * هيات داوران جشنواره چه معيارهايي را در كار خود مدنظر قرار؟ مي دهند * فيلمها از 20 ثانيه تا 120 دقيقه مي توانند ارائه شوند و تنوع دارند: مانند فيلمهاي مستند غير داستاني، گزارشي، داستاني، بلند سينمايي و انيميشن. اين فيلمها با توجه به تنوعي كه دارند، به پيام آنها جايزه داده مي شود. يعني فيلمي كه نافذترين پيام را در ارتباط با اهداف جشنواره داشته باشد، انتخاب مي شود و به ساختار فيلم جايزه تعلق نمي گيرد. * در زمينه تبليغات جشنواره چه اقداماتي صورت گرفته؟ است * ما به دليل اينكه از نظر مالي دچار كمبود منابع هستيم، علي رغم آنكه سعي كرديم از حمايت سازمانهاي ديگر استفاده كنيم، نتوانستيم كمك مالي زيادي بنابر بگيريم اين كمتر توانستيم تبليغات خوبي كنيم و در اين زمينه موفق باشيم. * چه برنامه هاي جنبي در نظر گرفته شده؟ است * ما در بخشهاي نمايش، يك مخاطب تخصصي گذاشته ايم و يك نصف روز در سالن سينماي كانون پرورش فكري به برگزاري ميزگردهاي تخصصي اختصاص يافته است كه در ابتدا يك مجموعه فيلم يكساعته داخلي و خارجي نمايش داده مي شود و سپس درباره آنها بحث و تبادل نظر انجام مي گيرد. در اين نشست، متخصصين سازمان، كارشناسان داخلي و خارجي، سازمانهاي غيردولتي، هنرمندان و دانشجويان مي توانند شركت كنند. علاوه بر اين، فضايي ايجاد شده است كه با هدف توسعه درخت كاري و احياي فضاي سبز، علاقه مندان پس از ديدن فيلم به محلي ويژه راهنمايي و هدايت مي شوند و يك درخت مي كارند.