Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771203-44006S15

Date of Document: 1999-02-22

بنا به اعلام وزارت خسارت ديدگان ايراني خارجه: جنگ كويت غرامت مي گيرند گروه سياسي: اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه روز گذشته با انتشار اطلاعيه اي از خسارت ديدگان ايراني جنگ كويت دعوت كرد براي دريافت خسارت خود به ستاد خسارات جنگ كويت در تهران مراجعه كنند. در اين اطلاعيه آمده است: به اطلاع آن گروه از خسارت ديدگان ايراني جنگ كويت كه تا بهمن ماه 1377 براي دريافت خسارت خود مراجعه نكرده اند مي رساند كه با در دست داشتن دعوتنامه و مدارك مذكور در آن، حداكثر تا /12/77 25تاريخ براي دريافت خسارت خود به ستاد خسارات جنگ كويت واقع در اقدسيه، كوچه شهيد قاسمي، انتهاي كوچه، پلاك 11 مراجعه نمايند. بنا به اظهار يك مقام مطلع در وزارت امور خارجه خسارت ديدگان ياد شده شامل ايرانياني مي شود كه در زمان جنگ كويت و عراق، در كويت ساكن بوده و به نوعي متضرر شده اند.