Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771202-43994S1

Date of Document: 1999-02-21

ساماندهي مجموعه زنديه و بافت حيات دوباره تاريخ قديم شيراز و فرهنگ ايراني شيراز در سال 2001 كه سال گفت وگوي تمدنها نامگذاري شده بايد ارزشهاي تاريخي و فرهنگي خود را به شكل شايسته اي به جهانيان بشناساند گروه شهرستانها: رئيس سازمان مسكن و شهرسازي فارس گفت: به رغم شرايط سخت حاكم بر اقتصاد كشور، وزارت مسكن و شهرسازي با تمام توان با به حركت درآوردن چرخه ساخت و ساز بويژه در امر مسكن، بر آن است كه ضمن تامين سرپناه جهت اقشار كم درآمد جامعه و ايجاد اشتغال در اين بخش براي ساير بخش هاي اقتصادي كشور ايجاد انگيزه كند كه ساخت 100 هزار واحد مسكوني در سراسر ميهن اسلامي در قالب طرح ضربتي اسكان 77 محصول چنين تفكري است و از مهمترين ويژگي هاي اين طرح آن است كه به هيچ وجه به بودجه هاي عمومي متكي نيست. به گزارش خبرنگار همشهري در شيراز، مهندس اميرفلاح نيا كه برنامه هاي اين سازمان را در روزهاي آغازين بيست و يكمين سال پيروزي انقلاب اسلامي بازگو مي كرد، افزود: سهم فارس از طرح اسكان 77 تعداد 5 هزار واحد مسكوني است كه در اين زمينه 1700 واحد مسكوني استيجاري در حال اجراست تعداد 1500 واحد نيز در شيراز با پيمانكار قرارداد بسته شده 1000 واحد توسط شركت سرمايه گذاري مسكن و 300 واحد نيز در ميانرود شيراز ساخته مي شود. وي گفت: اولين طرح ساخت وساز ما كه 64 واحد استيجاري در شهر كازرون است در ارديبهشت 78 طبق ضوابط تحويل متقاضيان مي شود و چگونگي و زمان واگذاري واحدهاي مسكوني شيراز نيز از طريق جرايد به اطلاع مردم خواهد رسيد. مهندس فلاح نيا افزود: مرحله دوم طرح اسكان 77 از طريق پرداخت وام 50 ميليون ريالي به خريداران واحدهاي مسكوني بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيكي صورت مي گيرد كه اين وام از اسفند امسال از طريق بانك ها به متقاضيان ثبت نام تعلق مي يابد. رئيس سازمان مسكن و شهرسازي فارس ضمن تاكيد بر همت و همكاري عمومي براي بهبود وضعيت مسكن در جامعه و رعايت الگوي مصرف در اين زمينه، شاخصه هايي چون تنظيم جمعيت، استفاده درست از زمين، كاهش ميانگين سطح زيربنايي واحدهاي مسكوني، فعال شدن تعاوني هاي مسكن، مشاركت فعال بانك ها در ارائه تسهيلات ساخت مسكن، تامين امنيت سرمايه گذاري و تشويق ساختمان سازان را در اين امر دخيل دانست و خاطرنشان كرد: وزارت مسكن و شهرسازي در پي آن بوده است كه با ايجاد مسكن اجتماعي ( استيجاري ) الگوي جديد را براي مسكن ارائه دهد و يقين داريم كه بخش دولتي نمي تواند مجري خوبي براي طرح ها باشد با اين حال ساخت يكصد هزارواحد مسكوني اجاره اي در كشور با كيفيت بالا با اين هدف بوده كه بخش خصوصي ترغيب به سرمايه گذاري و فعاليت شود و از تسهيلات بانكي در اين زمينه استفاده كند و قطعا با تمهيدات پيش بيني شده، تنها يك چهارم هزينه بر دوش بخش خصوصي خواهد بود. مهندس فلاح نيا در ادامه اين گفتگو با اشاره به ضرورت مناسبسازي زندگي شهري به دليل گسترش جمعيت و تاثير عوامل نامطلوب زيست محيطي بر رفتار اجتماعي گفت، سال بنا 2001 به پيشنهاد جناب آقاي خاتمي سال گفت وگوي تمدن ها نامگذاري شده و در اين راستا شهر شيراز به دليل آثار فرهنگي موجود اعم از ابنيه تاريخي ارزشمند و شخصيت هاي نام آور ادبي، علمي و مذهبي ديرين خود سهم بيشتر و محسوس تري خواهد داشت و بايد ارزش تاريخي و فرهنگي خود را به شكل شايسته اي به جهانيان بشناساند و از اين طريق رونقي در صنعت گردشگري كشور ايجاد كند، بر همين مبنا احياء مجموعه زنديه و طرح تفضيلي بافت قديم شيراز در زمره كارهاي مهمي است كه سازمان مسكن و شهرسازي فارس با جديت دنبال مي كند. وي افزود: ساماندهي مجموعه زنديه و بافت تاريخي شيراز محمل بسيار نيرومندي براي اتصال افراد به فرهنگ خود است كه بر هويت اجتماعي شهروندان مهر ثبوت مي زند و عاملي براي وحدت يك ملت به شمار مي رود. به همين سبب طرح بلندمدت احياء مجموعه زنديه و همچنين خريد و آزادسازي بافت هاي مساله دار و قديمي شهر در كوتاه مدت در برنامه ريزي مسكن و شهرسازي فارس قرار گرفت و در كوتاه مدت بالغ بر 20 ميليارد ريال از بافت قديم شيراز خريداري شد كه بعضي اماكن موجود در اين طرح تخريب و برخي از خانه هاي قديمي مناسب به فرهنگسرا تبديل مي شود. وي با بيان اين كه از مردم انتظار داريم كه در شكل بخشيدن به بافت قديم شيراز، سرمايه گذاري كنند، گفت: براي ساماندهي بافت قديمي شيراز، سال آينده اوراق مشاركت عرضه خواهد شد. مهندس فلاح نيا افزود: طرح احياء مجموعه زنديه كه از ساليان پيش، نياز آن احساس مي شد، از سه ميدان توپخانه، محوطه باغ نظر و جلوخان باغ وكيل با استفاده از عناصر معماري سنتي ساخته مي شود و براي آن يك مجموعه خدماتي، تجاري، باراندازهاي مناسب و توقفگاه طبقاتي پيش بيني شده است ضمن آن كه روند اجرايي زيرگذر آن با 840 متر طول ( متر 650 سرپوشيده ) /14 5و متر عرض ترافيكي با 4 باند رفت و برگشت به سرعت در حال پيشرفت است. وي افزود: اگر در تامين منابع مالي مورد نياز طرح، مشكلي به وجود نيايد، زيرگذر مجموعه زنديه شيراز تا پايان خرداد سال آينده آماده بهره برداري خواهد شد، در غير اين صورت زمان بهره برداري آن به تاخير مي افتد. رئيس مسكن و شهرسازي فارس با تشريح اهداف ايجاد شهرهاي جديد در مجاورت شهرهاي بزرگ در مورد شهر جديد صدرا گفت: متاسفانه واگذاري بي رويه زمين در شهر جديد صدرا موجب شده است كه منطقه مذكور رونقي نيابد. وي افزود: تعاوني هاي مسكن بايد خريد پراكنده زمين در شيراز را كه براي آنان مشكل آفرين است، رها كنند و ساخت و ساز خود را در شهر جديد صدرا آغاز كنند; زيرا اين شهر به دليل قرارگرفتن در جغرافياي خوب و داشتن آب و هواي مطلوب، آينده درخشاني را پيش رو خواهد داشت.