Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771202-43993S2

Date of Document: 1999-02-21

افزايش ساعات كار شهرداري منطقه يك تهران گروه شهري: شهرداري منطقه يك تهران به منظور تسريع و تسهيل امور مربوط به شهروندان، ساعات كار خود را افزايش داد. مدير روابط عمومي منطقه يك شهرداري تهران، گفت: برآوردهاي ما نشان مي دهد ميزان مراجعه شهروندان به شهرداري در ماههاي پاياني سال به ميزان چشمگيري افزايش مي يابد، لذا بر آن شديم كه ساعت پايان كار اين نهاد را كه همه روزه بجز روزهاي شنبه /15 30ساعت دقيقه بود به ساعت 17 افزايش دهيم. وي افزود: با /1 5افزايش ساعت در روز به ساعات كار شهرداري منطقه يك، شهروندان مي توانند با برنامه ريزي دقيقي به منظور انجام امور مربوط به شهرداري مراجعه كنند.