Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771202-43989S1

Date of Document: 1999-02-21

در اجلاس كريدورهاي جهاني بار و گروه راه آهن هاي خاورميانه راه آهن ايران براي تشكيل شركتهاي مشترك حمل ونقل ريلي اعلام آمادگي كرد راه آهن ايران قطار اجاره مي دهد توسعه خطوط راه آهن ايران در دهه اخير بويژه خطوط بين المللي آسياي آن، مركزي را با درياي آزاد پيوند داده است و اكنون آسياي جنوب شرقي در انتظار گذر ريلي از ايران براي اتصال به اروپاست. راه آهن كرمان -زاهدان تنها قطعه باقيمانده براي اتصال ريلي دوكانون بزرگ اقتصاد جهان اروپا و آسياي جنوبشرقي است. نخستين اجلاس كريدورهاي جهاني بار و گروه راه آهن هاي خاورميانه كه ديروز در تهران آغاز شد، گامي براي تحقق سريعتر اين امر است. مشروح اين خبر در صفحه اقتصادي چاپ شده است.