Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771129-43969S1

Date of Document: 1999-02-18

گزارش گروه شهري از روز هواي ديروز باد به ياري ده پاك: درصد شهروند دلمشغول محيط آمد زيست * ديروز ترافيك تهران ده درصد خلوت تر و زمان تخليه معابر نسبت به روز گذشته 30 دقيقه سريع تر بود تصويرها نشان مي دهند كه هواي تهران نيز پاك و سالم بود گروه شهري: گزارش خبرنگاران گروه شهري روزنامه همشهري از سطح شهر تهران در روز هواي پاك (، ديروز ) حاكي است در اين روز اگر چه استقبال شهروندان در حدي نبود كه روز هواي پاك را به يك نمايش درخور توجه زيست محيطي تبديل كند، اما دغدغه مندي همشهرياني كه خودروهاي شخصي خود را به خيابان ها نياوردند موجب شد ترافيك به نحو محسوسي خلوت تر شود و از سوي ديگر وزش باد ملايم نيز موجب شد تهران برحسب اتفاق آبي ترين آسمان هفته هاي گذشته را در روز هواي پاك تجربه كند. براساس اين گزارش ديروز تشكل هاي غير دولتي هوادار محيط زيست نيز در سطح شهر حضور فعالي داشتند و تلاش اعضاي آنها براي گفت وگو با شهرونداني كه برخلاف موازين روز هواي پاك با خودروي شخصي تردد مي كردند چشمگير بود. هواداران محيط زيست استقبال شهروندان را از روز هواي پاك با توجه به محدوديت تبليغات و كم توجهي صداوسيما در اين باره، مطلوب ارزيابي كردند. مسعود رهنما مدير مركز كنترل ترافيك تهران در خصوص وضعيت ترافيك شهر تهران در روز اجراي نمادين هواي پاك گفت: زمان تخليه معابر ترافيك درشهر تهران در مقايسه با روزهاي قبل به دقيقه 30مدت كاهش داشت. وي كاهش تردد خودروهاي سواري در روز اجراي هواي پاك را حدود 10 درصدذكر كرد و گفت: اين امر باعث افزايش سرعت در بعضي از شبكه هاي ارتباطي ودر نتيجه تخليه برخي از تقاطع هاي پر ترافيك شد. رهنما افزود: مردم ازآلودگي هواي تهران آگاهي دارند اما عدم اطمينان از خدمت رساني مناسب ناوگان حمل و نقل عمومي باعث شده تا آنهاازاين طرح و طرح هاي مشابه استقبال نكنند. مدير مركز كنترل ترافيك تهران گفت: براي اجراي چنين برنامه هايي بايددست اندركاران با شركت واحد هماهنگي هاي لازم را جهت جابجايي مسافران بعمل بياورند. رهنما افزود: مردم نشان داده اند براي اجراي طرح هاي بهبود محيط زيست حساس هستند اما به شرطي كه مسئولان امكانات اوليه تردد مسافران را فراهم كنند. حسين تيموري كرماني معاون امور بهره برداري شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه نيز در اين خصوص گفت: در ناوگان حمل و نقل عمومي تهران سه هزار ودستگاه 100 اتوبوس و چهار هزار و دستگاه 500 ميني بوس تحت نظارت شركت واحدمسافران را جابجا مي كنند. وي افزود: با اعلام اجراي نمادين روز هواي پاك شركت واحد در اين روزتعداد 150 دستگاه اتوبوس راكه مخصوص سرويس دهي كاركنان اين شركت است علاوه بر اتوبوسهاي خطوط در ناوگان حمل و نقل قرار داد. تيموري در خصوص 500 دستگاه اتوبوس كه قرار بود در اين روز به ناوگان حمل و نقل درون شهري اضافه شود گفت: در روز اجراي نمادين هواي پاك ازسوي هيچ سازمان و نهادي اتوبوس براي جابجايي مسافران در اختيار شركت واحدقرار داده نشد. وي افزود: قبل از اعلام روز هواي پاك قرار بود تعداددستگاه 13اتوبوس ودستگاه 20 ميني بوس از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به كمك شركت واحداعزام شود اما اين وزارتخانه نيز انصراف خود را از در اختيار قرار دادن خودروهااعلام كرد. دكتر معصومه ابتكار معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست روز سه شنبه به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفته بود: در روز نمادين هواي پاك دستگاه 500 اتوبوس جديد براي جابجايي مسافران به ناوگان حمل و نقل عمومي اضافه خواهد شد. وي همچنين گفته بود: گسترش كمي و كيفي ناوگان حمل و نقل عمومي كليدحل مسايل زيست محيطي است و در اين صورت مي توان مشاركت بيشتر مردم را شاهدبود. به گفته خانم ابتكار قرار بود برنامه اين روز روز هواي پاك باهمكاري تمامي تشكل هاي مردمي و غير دولتي و ارگانها و وزارتخانه هايي همچون بهداشت و درمان و كشور و اداره كل راهنمايي و رانندگي به اجرا گذاشته شود. ارسال سبد گل به مناسبت روز هواي پاك همزمان با 28 بهمن ماه روز هواي پاك توليدكنندگان گل وگياه شهرري با ارسال سبدگل براي مناطق 20 گانه شهرداري هاي تهران، خواستار مبارزه بيشتر با آلودگي هوا و محيط زيست شدند. همراه اين سبدهاي گل پيام هايي مبني برپاكسازي هوا و اعلام آمادگي براي مبارزه با آلودگي محيط زيست ارسال شده است. راهپيمايي دانش آموزان شهرري براي حمايت از هواي پاك ديروز همچنين ده ها تن ازدانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه شهرري با انجام يك راهپيمايي از اين طرح حمايت كردند. دراين راهپيمايي كه با همكاري شهرداري منطقه 20 تهران آموزش و پرورش وگروه هاي مبارزه باآلودگي محيط زيست و هوا برگزار شد، دانش آموزان با حمل پلاكاردهايي خواستار هوايي پاك و آسمان آبي در شهر تهران شدند. شركت كنندگان دراين راهپيمايي پلاكاردهايي را كه برروي آنها نوشته آسمان شده بود آبي آرزوي ماست، هواي تازه و پاك حق مسلم بچه هاست، بزرگترها بادست خود گل هاي زندگيتان را پژمرده نكنيد، هواي آلوده يعني توقف تدريجي آهنگ زندگي، ذره ذره مردن انسان ها را در دود تاكي بايد نظاره كنيم حمل، مي كردند. اين راهپيمايي با صدور قطعنامه اي در حمايت از طرح هواي پاك پايان يافت. استقبال شهروندان شيرازي از روز ملي هواي پاك گزارش ديگري حاكي است شمار زيادي از شهروندان شيرازي ديروز با استفاده از وسائط نقليه عمومي و پياده روي مسيرهاي كوتاه به استقبال روز ملي هواي پاك رفتند. در يك اقدام نمادين 200 دوچرخه سوار و 15 اسكيت سوار مسير 20 كيلومتري ميدان ولي عصر (عج ) تا بوستان خلدبرين شيراز را پيمودند. دوچرخه سواران در حاليكه پيام هاي زيست محيطي درباره لزوم حفظ هواي پاك داشتند، شهروندان را به استفاده از دوچرخه بجاي وسائط نقليه موتوري تشويق مي كردند.