Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771129-43966S4

Date of Document: 1999-02-18

هزار 724 تن در 10 ماه گذشته كالاي غيرنفتي توسط كاميون از مرزهاي جاده اي كشور صادر شد گروه اقتصادي: از ابتداي فروردين تا پايان دي ماه سال جاري 724 تن كالاي غيرنفتي توسط ناوگان حمل و نقل جاده اي به خارج از كشور صادر شد. در مدت يادشده مجموع كالاهاي غيرنفتي صادر شده از كشور بالغ بر 6 ميليون و 210 هزار تن بود كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه در سال قبل 2 درصد افزايش يافته است. از مجموع كالاهاي صادرشده از كشور در اين مدت 5 ميليون و 397 هزار تن (درصد 87معادل ) از طريق بنادر هزار 89و تن (معادل 1 درصد ) نيز از طريق راه آهن از كشور خارج شد. همچنين براساس آمارهاي سازمان حمل و نقل پايانه كشور در ماهه 10 نخست سال جاري 5 ميليون و 758 هزار تن (معادل درصد ) 93از كالاهاي صادراتي غيرنفتي كشور توسط كاميون و هزار 452 تن (درصد 7معادل ) توسط واگن به مرزهاي كشور حمل شده است. در مدت يادشده 12 ميليون و 481 هزار تن كالا به كشور وارد شد كه از اين ميزان 12 ميليون و 8 هزار تن كالا از طريق بنادر (درصد 96 معادل ) و 473 هزار تن (درصد 4معادل ) از طريق مرزهاي زميني وارد كشور شد. گفتني است در بين كالاهاي واردشده به كشور 6 ميليون و هزار 290 تن كالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي است كه به ترتيب شامل گندم، علوفه، روغن نباتي، شكر، برنج، كود شيميايي و گوشت است كه نسبت به مدت مشابه سال درصد 42قبل كاهش يافته است.