Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771129-43964S2

Date of Document: 1999-02-18

جامعه مدني آرزوي ديروز، نياز امروز، هدف فردا نجمه صانعي يكي از ويژگيهاي انقلاب اسلامي حضور فعال مردم در صحنه هاي مختلف اين حادثه عظيم تاريخي بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي لازم و ضروري مي نمود كه اين حضور پر بركت همچنان در تداوم انقلاب و در متن نظام مقدس جمهوري اسلامي حفظ و پاسداري شود زيرا جمهوريت شكل و قالب نظام اسلامي ايران است. يكي از مظاهر حضور فعال مردم كه بتواند بصورت روشمند و سامان يافته انجام پذيرد، تلاشهاي اجتماعي، رفاهي، فرهنگي، خدماتي و اجرائي در قالب شوراهاست. با حاكميت شوراها بستر لازم براي بهره گيري از سلائق و عقايد و آراء گوناگون فراهم شده و فرايند تاثيرگذاري در مراكز مختلف تصميم گيري حاصل مي گردد. در معارف و تعليم اسلامي و حتي قرآن كريم و سنت رسول گرامي اسلام (ص ) نيز پيوسته به بهره گيري از توان فكري ديگران تاكيد شده است (و امرهم شوري بينهم ) پيامبر گرامي اسلام ( ص ) با اينكه از علم نبوت برخوردار بودند در عين حال براي انجام تصميمهاي مهم با ياران و اصحاب خود به مشورت مي پرداختند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در چندين ماده موضوع شورا مورد توجه و عنايت قانونگذار قرار گرفته است بطوريكه در ايران اسلامي طي 20 سال گذشته بطور متوسط هر ساله يك انتخابات برگزار شده است. در انتخابات شوراهاي اسلامي شهري و روستائي كه متاسفانه با يك تاخير بيست ساله انجام مي گردد حضور مردم در انجام امور خود و اعتماد به مردم در واگذاري امور خودشان بصورتي بسيار موءثر و پررنگ ديده شده است. در قانون اساسي و قانون شوراهاي اسلامي مصوب مجلس شوراي اسلامي وظايف مهم و اساسي بعهده شوراها گذاشته شده است. با اجراي اين قانون اختيارات دولتي به نمايندگان مردم در مناطق مختلف كشور تفويض مي گردد و شوراي اسلامي با ملاحظه تمامي مقتضيات محلي و منطقه اي در ساماندهي مسائل خدماتي، رفاهي بهداشتي و اجتماعي و حتي امنيتي و قضائي نقش فعال و ممتاز خود را ايفا مي نمايند. بديهي است كساني كه توسط راي مستقيم مردم به عضويت در شوراها پذيرفته مي شوند چنانچه از نقطه نظر تحصيلات و مايه هاي علمي و سوابق روشن و تجربه هاي ممتد داراي امتيازات بيشتري باشند نقش مهمتري در ارائه خدمات گوناگون به مردم خود خواهند داشت. بديهي است افراد صالح و شايسته و پرهيزگار كه داراي مراتب عالي تجربه و ايمان ديني و خودباور و مردم گرا باشند خدماتشان به مراتب گسترده تر و در نتيجه ماندگارتر خواهد بود. تجربه شوراها و واگذاري كار مردم به مردم يك امر تجربه شده است كه امروز در بسياري از كشورهاي جهان ساري و جاري است و نشان داده است كه از اين رهگذر مي توان شاهد ارتقاي سطح كيفي و كمي خدمات رساني به ابعاد مختلف رفاهي جامعه بود. ايجاد يك رقابت سالم و سازنده در ارائه خدمات بيشتر و بهتر به شهروندان يكي ديگر از آثار فعاليت شوراهاست. اكنون كه در آستانه برگزاري اين انتخابات گسترده قرار داريم تمامي افراد و آحاد جامعه كه واجد شرائط شركت در اين انتخابات و حضوردر پاي صندوقهاي راي هستند با حضور فعال خود يك بار ديگر به مردم دنيا نشان دهند كه نسبت به آينده خود و آينده انقلاب و دستاوردهاي ارزشمند آن حساس هستند و با حضور پرشور خود در تمامي صحنه هاي انقلاب از اهداف والا و بلند امام امت ( ره ) و آرمانهاي مقدس انقلاب اسلامي و ارزشهاي آن كه با نثار خون پاك هزاران شهيد و فداكاري و ايثار هزاران رزمنده و جانباز و ايثارگر بدست آمده است دفاع مي كنند و با مشاركت در تلاشهاي اجتماعي، آموزشي، فرهنگي و رفاهي به ياري دولت خدمتگذار شتافته، در رفع مشكلات جامعه تلاش مي كنند. اميدواريم با انتخابات شوراهاي اسلامي و آغاز فعاليت آنان در جاي جاي ميهن اسلامي شاهد روند روبه رشد ارتقاي سطح رفاه جامعه در ابعاد گوناگون و حل معضلات جاري و كاهش تنشها و ناهنجاريهاي اجتماعي و فردي و فرهنگي باشيم و با فضاي آرام و سالم اجتماعي شاهد رشد استعدادها و عمران و آباداني شهرها و تحقق آرمانهاي بلند اسلامي باشيم. والسلام