Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771127-43946S3

Date of Document: 1999-02-16

شهرداري تهران: از ديوارهاي به عنوان تابلوهاي شهر تبليغاتي استفاده نكنيد گروه شهري: به منظور حفظ زيبايي و آراستگي منظر شهر از ديوارهاي شهر به عنوان تابلوهاي تبليغاتي استفاده نكنيد. روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري تهران با صدور اطلاعيه اي در اين ارتباط با اشاره به بند 27 ماده 55 قانون شهرداري ها نصب تابلوهاي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غيرمجاز و نيز هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر موءثر باشند را از جمله وظايف شهرداري ها دانست. اين اطلاعيه با تاكيد بر نزديك بودن زمان انتخابات شوراهاي اسلامي از كليه نامزدهاي انتخابات درخواست نمود با توجه به نزديكي عيد نوروز و ضرورت حفظ آراستگي شهر در الصاق پوسترهاي تبليغاتي و اعلانات انتخاباتي مصالح عمومي شهر و شهروندان را نيز در نظر داشته باشند و پس از پايان انتخابات راسا نسبت به امحاء و از بين بردن مواد تبليغي فوق اقدام نمايند. در اين باره منصور سلطاني مديركل هماهنگي امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، انجام تبليغات بر در و ديوارهاي شهر بدون جلب رضايت مالكان ساختمان هايي كه آگهي و تبليغ بر آنها الصاق مي شود را كاري غير اخلاقي و اقدامي غير قانوني دانست و اظهار داشت: در انجام تبليغات شهري متاسفانه اين مورد مهم رعايت نمي شود. وي نگارش بهترين شعارها و نمايش گزيده ترين پندها را بدون در نظر گرفتن مسائل جانبي آن كه همانا كسب رضايت مالكان ساختمان ها و حفظ زيبايي منظر شهر مي باشند داراي كم ترين تاثير روحي و رواني بردل و جان رهگذران ذكر كرد. اين روابط عمومي با تاكيد بر تعبيه خانه هاي تبليغاتي استوانه اي و مسطح در نقاط مختلف شهر جهت نصب رايگان پوسترها و اطلاعيه هاي تبليغاتي جهت شركت ها و مراكز خدماتي در پايان اطلاعيه خوداز كليه شهروندان عزيز درخواست نمود جهت حفظ زيبايي و پاكيزگي شهر و نيز عدم ايجاد آلودگي تصويري و بصري ديوارها و سطوح عمومي معابر و گذرگاه هاي شهري، محيط شهر را همچون فضاي خانه خود دانسته و در حفظ نظافت و تميزي آن كوشا باشند.