Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771127-43941S5

Date of Document: 1999-02-16

روي پيشخوان كتابفروشي ها تحقيق در عمليات (و3 2 ) 1 موءلفان: دكتر زهرا برومند، بهروز لاري سمناني / انتشارات هور / چاپ اول - هزار 3 جلد / 650 صفحه 1950 تومان چگونه مي توان با استفاده از روش هاي قابل اعتماد، مشكلات و مسائل سازمان ها را در زمينه مديريت حل كرد. در زندگي صنعتي امروز نقش ويژه رياضيات در افزايش معلومات، تقويت قدرت ابتكار و خلاقيت و محاسبه (بويژه براي مديران ) غيرقابل انكار است. در كتاب حاضر تلاش شده است كه نشان داده شود با استفاده از روش هاي رياضي مي توان از مشكلات موجود در يك سازمان، مدل رياضي ساخت و نسبت به يافتن بهترين راه حل اقدام كرد. ساده فهم بودن مطالب كتاب مورد نظر موءلفان بوده است و توضيحات آن، شكل خودآموز به آن داده است كه مي تواند مورد استفاده دانشجويان مهندسي، مديريت، اقتصاد و حسابداري باشد. بهداشت مدارس موءلفان: مهندس پريوش حلم سرشت، مهندس اسماعيل دل /پيشه انتشارات /چهر چاپ 3 /اول 1377 هزار جلد / 360 صفحه تومان. 1300 در بين نهادهاي اجتماعي كشور ما، مدرسه يكي از مهم ترين نهادهاي سازمان يافته رسمي است كه بايد با فراهم كردن محيطي سالم و بهداشتي، به جسم و روان كودكان جامعه، امكان شكوفايي بدهد. نقطه شروع آموزش و پرورش برپايه بيمار نبودن و سالم بودن دانش آموزان شكل مي گيرد، زيرا بيماري، آمادگي و اشتياق فراگيري، تمركز و وقت در كلاس درس را از دانش آموز سلب مي نمايد و تا مدتي او را از تحصيل بازمي دارد كه همين امر يكي از مهم ترين علل افت تحصيلي و عقبماندگي درسي است. كتاب حاضر در 31 فصل از اصول و سياست هاي آموزش و پرورش در زمينه بهداشت مدارس آغاز مي كند و به فصل بهداشت اردوگاه هاي دانش آموزي خاتمه مي يابد. خودآزمايي و واژه نامه از بخش هاي ضميمه كتاب هستند. مدار جنون حسين /مالكي انتشارات راهگشا /شيراز چاپ اول 1377 سه هزار /نسخه 125 صفحه /وزيري 500 تومان در باور برخي از مردم خوزستان، طنطل نام هيولاي سرگرداني است در شمار اجنه كه قدبلند و شماي شبح گونه اي دارد، ماوايش در نخلستانهاست و كساني را كه پاي به حريمش مي گذارند، به طرز شيطنت آميزي مي فريبد و آنان را با شوخي هاي موذيانه وحشت زده مي كند. پيشترها، كساني كه مسيرشان از نخلستانهاي تاريك مي گذشت، هميشه جوالدوزي را با خود حمل مي كردند، زيرا به اعتقاد آنان، تنها چيزي كه طنطل را به تسليم در برابر آدمي وا مي داشت، همين جوالدوز داستان بود بلند مدار جنون كه با الهام از اين باور نوشته شده، درونمايه و ساختار خوبي دارد و زندگي عجيب فردي به نام يونس را در كشاكش يكي از مهمترين جريانات عصر ما، يعني دفاع مقدس را به زباني لطيف به تصوير كشيده است. مالكي بهمن ماه 39 در خرمشهر زاده شد و داستان نويسي و سرايش شعر را از نوجواني آغاز از كرد وي تاكنون، چندين داستان كوتاه و شعر در نشريات مختلف به چاپ رسيده است. فرهنگ لغات عاميانه و معاصر موءلفان: دكتر منصور ثروت، دكتر رضا /اترابي نژاد انتشارات /سخن چاپ اول ويرايش 2200 /دوم 1377 نسخه / 3900 919 صفحه تومان. فرهنگ هاي فارسي را مي توان به دو گروه عمده تاليف شده قبل از قرن 14 هجري و تاليف شده در دوران معاصر تقسيم تفاوت كرد اين دو گروه فرهنگ ها عمدتا آن است كه گروه اول بيشتر شامل لغات و تركيبات متون كلاسيك فارسي است اما در فرهنگ هاي گهگاه معاصر، موءلفين نيم نگاهي هم به لغات و تركيبات متاخر، گفتاري و عامه داشته اند. كاري كه جمال زاده با تاليف فرهنگ لغات عاميانه آغاز كرد، در حقيقت گام نهادن در راهي بود كه براي بسياري غيرمنتظره محسوب مي شد. اكنون روزگاري نسبتا طولاني از عهد داستان نويسي و فرهنگ لغات عاميانه جمال زاده مي گذرد و خوانندگان متون معاصر فارسي بويژه دانشجويان و پژوهشگران خارجي پيوسته با مشكلات لغوي موجود در متون معاصر، مخصوصا در داستان هاي كوتاه و بلند فارسي بعد ازجمال زاده مواجهند. هدف از تدوين فرهنگ حاضر در حقيقت تلاش در رفع اين مشكل عنوان شده فرهنگ است حاضر مشتمل است بر: لغات و تركيبات عاميانه خواه كهن و خواه متاخر به شرط كار برد داشتن و كلمات مستحدث و برساخته كه اخيرا متداول شده بدين است ترتيب كتاب ياد شده مكمل فرهنگ لغات عاميانه محسوب تواند شد. در ويرايش جديد 1875 مداخل جديد به شمار مدخل هاي ويرايش قبلي افزوده شده است و در هياتي نسبتا مناسب و با صحافي خوب عرضه شده است. قيام و نهضت علويان زاگرس ويراسته، ترجمه و تصحيح: محمدعلي /سلطاني موءسسه فرهنگي نشر /سها چاپ اول سه هزار /نسخه 232 صفحه /رقعي هزار تومان. عنوان ديگر اين كتاب، تاريخ تحليلي اهل حق نام دارد و در آن، به عنوان جلد دوم از اين مجموعه، قيام و نهضت علويان زاگرس از آغاز صفويه تا عصر حاضر مورد بررسي قرار در مي گيرد جلد اول اين كتاب، پيشينه تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي و اعتقادي اهل حق از ديرباز تا دوره صفويه مورد پژوهش قرار گرفته است. موءلف، در تدوين اين اثر، از منابع بسيار زيادي بهره برده است. الفباي ديابت پيتر. جي. /واتكينز ترجمه: دكتر سيدعلي /موحد مترجم: دكتر عليرضا /استقامتي انتشارات /اديب چاپ اول 1377 سه هزار /نسخه 80 صفحه قطع وزيري /بزرگ 990 تومان. الفباي ديابت، به عنوان معيار مقدماتي در اداره و درمان عملي ديابت، ارزش خود را به اثبات رسانده است. اين كتاب، از نخستين انتشار خود در سال 1983 تاكنون در ده نوبت تجديد چاپ و در چهار نوبت تجديدنظر شده است. اين كتاب در موارد زير اطلاعات خوبي به دست مي دهد: اتيولوژي و ژنتيك، تغذيه ديابتي، برنامه هاي پيشگيري و كنترل عوارض، تجهيزات و لوازم مراقبت قندخون، جديدترين انواع قلم ها و سرنگ هاي انسولين. چاپ جديد الفباي ديابت با شكل هاي جديد، نمودارهاي كاربردي و الگوريتم هاي مفيد خود، گنجينه خوبي از اطلاعات نوين و دقيق براي استفاده همه دست اندركاران مراقبت از ديابت را فراهم كرده است. از واژه بيگانه تا واژه فارسي سيدمصطفي /ميرسليم انتشارات كتاب /باز چاپ اول، دوم، /پاييز 77 دو هزار /نسخه 292 صفحه /رقعي 11000 ريال. اين كتاب، مجموعه يادداشتهايي است كه مصطفي ميرسليم در مورد جايگزيني واژه هاي فارسي به جاي كلمات بيگانه، پيش از اين و در روزنامه ايران به رشته تحرير درآورده و اكنون، آنها را به صورت مجموعه به بازار نشر عرضه كرده است.