Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771127-43941S3

Date of Document: 1999-02-16

آيا اسباببازيها و خميردندانها باعث پرورش باكتريهاي مقاوم ؟ مي شوند بهداشت همگاني * مردم سعي مي كنند محيط زندگي خود را عاري از باكتريها كنند، اما اين كار فقط در يك آزمايشگاه امكانپذير است و در عمل تعدادي از باكتريها از بين مي روند كارشناسان اجتماعي بعضي مواقع ابراز مي دارند كه به نظر مي رسد ميكروبها جاي اتحاد جماهير شوروي را به عنوان يك تهديد مهلك در زندگي شهروندان امريكايي پركرده اند. تيتر خبرها، از خطرات باكتريهاي گوشتخوار و ميكروبهاي مهلك در همبرگر خام خبر مي دهد. با وجود اين كه ايالات متحده امريكا، جنگ سرد را برد، اما برخي شواهد جديد، حاكي از آن است كه تا زماني كه ما ياد نگيريم چگونه با اين موجودات زندگي كنيم، ممكن است آنها در جنگ گرم برنده شوند. طي چند سال گذشته استوارت ب. لوي از دانشگاه تافتز راجع به دل مشغولي بي مورد در مورد مبارزه با ميكروبها هشدارداده است. ازدياد محصولات خانگي كه باكتريها را نابود يا متوقف مي سازند، ممكن است باعث كمك به توليد نسلي از ابرميكروبها شود، كه قابليت مقاومت در برابر يورش داروهاي ضدعفوني شيميايي و يا در بعضي موارد در برابر داروهاي آنتي بيوتيك را دارد. درحال حاضر لوي و همكارانش، لورا، مك كوري و مارگارت ايتنگر، شواهدي چند ارائه كرده اند كه اين بيم و هراس را فزونتر مي سازد. در اوائل ماه اوت، تيم مزبور مقاله اي در مجله نيچر منتشر كرد كه نشان مي دهد چگونه بروز جهش در يك ژن، صفات موروثي باكتري اسكريچياكولي مي تواند باكتري اي خلق كند كه در مقابل تري كلوسان كه يك محصول ضدباكتري است و در كالاي مصرفي از خميردندان گرفته تا اسباببازي كودكان به كار مي رود، مقاوم باشد. ضدباكتريها يا به شكل دقيقتر زيست كشها - بدان علت كه علاوه بر باكتريها، ميكروارگانيسمها را نيز مي كشند - معمولا يك سلول را به چند روش از كار مي اندازند. به عنوان مثال اين مواد پوسته سلول را نفوذپذير مي سازند و در عين حال در كار آنزيمها و اسيدهاي آمينه دخالت مي كند. اين حمله مضاعف، شكل گيري مقاومت در باكتريها را مشكل تر مي سازد. اما كار جديد دانشگاه تافتز نشان مي دهد كه تري كلوسان، مي تواند همانند آنتي بيوتيكي عمل كند كه فقط در يك عمل سلولي دخالت مي كند. دقيق تر اينكه از فعاليت يك آنزيم ضروري براي تركيب شدن چربيها در ديواره سلول جلوگيري مي كند. اگر مقاومت شكل بگيرد، مي تواند تاثير صابونهاي ضدعفوني مورداستفاده در بيمارستانها و منازل بيماراني را كه در محيط ايمن سازي شده نگهداري مي شوند را، بي فايده سازد. البته تجربه لوي، يك تجربه آزمايشگاهي بود و همان طوري كه قابل پيش بيني بود، موجب انتقاد فوري گروههاي تجاري بخش صنعت شد كه اظهار داشتند بعداز سي سال استفاده مداوم از تري كلوسان، هيچ نشانه اي از بروز مقاومت مشاهده نشده است. اي. دنور راسل از دانشگاه كارديف درولز، كسي كه تحقيقاتي را در مورد مواد ضدباكتري انجام داده است و بعضي از آنها مورد حمايت صنايع قرار گرفته، ادعا مي كند كه هنوز خيلي زود است تا از آزمايشهايي كه در دانشگاه تافتز صورت گرفته نتيجه گيري شود. ممكن است تاثير تري كلوسان، صرفا ناشي از جلوگيري از آنزيم كه مقاومت را دشوار مي سازد، نباشد و دلايل ديگري نيز داشته باشد. راسل مي گويد: آنها به ديگر مكانيسمها، توجه نكرده اند. با اين حال، لوي به گردآوري مدارك بيشتري درباره مقاومت در برابر مواد ضدباكتري ادامه مي دهد. يك مجله تخصصي درباره ميكروبيولوژي گزارش تحقيقاتي را از آزمايشگاه او دريافت كرده است كه نشان مي دهد تعدادي از صفات موروثي جهش كننده باكتري اسكريچياكولي مي توانند به توليد بيش از حد پمپهاي ريز سيلان بپردازند كه موجب خارج كردن مواد شيميايي از داخل سلول مي شود. گرچه اين مكانيسم، مقاومتي نسبتا كم را ايجاد مي كند، اما از بعضي جهات موذي تر است. سيلان مولكولي، نه تنها سلولهاي باكتريها را از شر ماده تري كلوسان خلاص مي كند، بلكه مي تواند داروهاي آنتي بيوتيك را نيز از سلولها خارج كند. لوي مي گويد: معمولا اين داروهاي شيميايي براي افراد سالم مفيدتر از پاك كننده هاي معمولي خانگي نيستند. مردم سعي مي كنند محيط خود را عاري از باكتريها كنند، اما اين كار فقط در يك آزمايشگاه امكانپذير در است عمل، فقط تعدادي باكتري از بين مي رود و جاي آنها را از انواعي كه در برابر باكتري كشها مقاومند، مي گيرند كه ممكن است بالقوه زيانبارتر باشند. بنابراين، همزيستي مسالمت آميز تنها خط مشي قابل دفاع به شمار مي آيد. ماخذ: ساينتيفيك آمريكن نوامبر 1998 ترجمه: شهريار وحدتي دانشمند