Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771126-43930S6

Date of Document: 1999-02-15

رازهاي نامكشوف! يكي از روزنامه هاي عصر ديروز در سرمقاله خود، به بهانه تجليل از آقاي دري نجف آبادي، مطالبي مطرح نموده كه حقيقتا جز از يك ذهن تحريك كننده نمي تواند تراويده باشد. تحليل و رويكرد نويسنده مزبور و نشريه متبوع وي البته روشن، و خاستگاه آن روشنتر است، اما مسئله گويا فراتر از حدود معمول دگرگون شده است چرا كه تمام قواعد رايج و متعارف رقابت سياسي را به هم ريخته است. با نگاهي به محتواي اين مقاله، دلسوزي غريبي براي كارمندان و اعضاي محترم وزارت اطلاعات ابراز شده و وي، براي آن عزيزان دل و دماغ سوزانده به است ويژه، رهنمودهايي نيز به وزير بعدي - كه هنوز معلوم نيست چه كسي باشد - ابلاغ كرد و وي را تحذير و تبشير نموده است. همچنين ريشه خشونتها و قتلها را تجزيه و تحليل كرده و نقش ويرانگر اين عوامل را در سست كردن بنيان نظام متذكر شده است. روزگار چه بازيهاي غريبي دارد! سالها پيش، زماني كه يكي از گروههاي خشونت طلب به سينمايي حمله كرده و شيشه هاي آن را شكسته و مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند و كار را به جايي رساندند كه بانوي حامل فرزندي را از پله ها به پايين انداختند، يكي از نمايندگان مجلس به اين حركات اوباش منشانه و خشونتهاي بي ضابطه اعتراض كرد. همين نويسنده و نماينده بزرگوار، بلافاصله پشت تريبون قرار گرفت و گفت: اي كاش مرده بودم و چنين توهينهايي را به حزبالله نمي شنيدم و... روضه اي سخت دل شكن و اشك آلود ايراد آن نمود خشونت طلبان و آن رفتارهاي ضد نظم و غير متاسفانه قانوني، از سوي ايشان به نام حزبالله معرفي شد. اينك در همان يادداشت مذكور، پاي عزيزان سپاه و نيروي انتظامي را - افزون بر نيروهاي وزارت اطلاعات - به حرف و حديثها، و در واقع اهداف تعيين شده اي كشانده است. به راستي آيا وي چنين تصور مي كند كه مجموعه آگاهي همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا نيروي انتظامي ايران با ارشادات وي در تقابل با رئيس جمهور و نيروهاي مدافع جامعه مدني قرار خواهند گرفت. اگر درست مي گويد; چرا در لفافه سخن رانده شده، چه كسي گفته است كه موضوع وزارت اطلاعات بايد عبرتي براي بچه هاي سپاه باشد؟ از اين سخن چه منظوري داشته و اينك نقل آن در سر مقاله اين روزنامه، از جانب يك نماينده مجلس چه وجهي و هدفي؟ دارد خواجه پندارد كه طاعت مي كند ليك خود از معصيت جان مي كند بوي سير بد بيايد از دمت تو همين لافي كه من دارم غمت تو ملاف از مشك، كان بوي پياز مي كند مكشوف از بوي تو راز جامعه مدني به پشتوانه همه ملت ايران و بالاتر از همه، مجريان و حافظان و قانون و كشور و ملت شكل خواهد گرفت. وزارت اطلاعات با وقايع اخير نه تنها تضعيف نشده، بلكه اعتبار يافته است. كدام نهادي را مي شناسيد كه اينگونه در منظر ملت اقدام به پالايش و رفع شبهات؟ نمايد مردم قدر سربازان گمنام اطلاعات را خوب سپاه مي دانند در خط مقدم حراست از تنها جامعه مدني اسلامي در جهان است و نيروي انتظامي نيز منتظر تحريكات جناحي نخواهد ماند. پاسداري از قانون شغل آنهاست و هيچكس نمي تواند چنين نهادهاي نظام يافته و هوشمندي را به ابزار جناحي - آنهم جناح اقليت - بدل سازد. نويسنده مدعي شده كه كساني در جلسات خود نجوا مي كنند نوبت بعدي، سپاه و نيروي انتظامي است!! به راستي از اين چنين نوشته هاو انديشه ها به سمت چه اهداف مرموزي انگشت اشارت؟ دارد والله اعلم. م - ر