Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771125-43925S1

Date of Document: 1999-02-14

انقلاب اسلامي - كميته ها و شوراهاي مردمي غلامرضا فروزش وزير سابق جهادسازندگي * شوراها يكي از فرازهاي مهم در قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه فرصت اجرايي ساختن آنها به صورت يكجا و يكپارچه و سراسري تاكنون در گستره كشور فراهم نشده بود * شوراهاي محلي براي طرح و پيگيري نيازها و تقاضاهاي مشروع و معقول مردمي است كه براي امروز خود و آينده فرزندانشان به آنها نياز دارند اكنون كه بيست سال از تجربه حركت خودجوش مردم در راه اندازي كميته ها و شوراهاي محلي و مردمي بخصوص در شهرهاي بزرگ مي گذرد، بيان آن و پيدا كردن مشتركات فراوانش با بحث شوراهاي اسلامي شهر و روستا شيرين است. كاركرد كميته ها و شوراهاي محلي و كارگري، اصناف و دانشجويي و.. بقدري واجد اثر است كه همگي آنرا در حافظه تاريخي خود حفظ و تصاوير زيباي سراسر انساني آن نهادهاي مردمي را هيچگاه از ياد و خاطر خود پاك نخواهند كرد. بعنوان مثال يكي از اقدامات بسيار مهم مردمي براي از پا درآوردن رژيم ضد مردمي پهلوي تنظيم برنامه هاي ايجاد فشار اقتصادي بر عليه رژيم بود. نقطه عطف اين اقدامات برقراري اعتصاب گسترده ميان كارگران و كارمندان شركت نفت بود. اين اقدام علاوه بر فشار اقتصادي سنگين و مختل نمودن تمامي برنامه هاي اجرايي، آثار بسيار گسترده تبليغاتي را نيز بر عليه رژيم فاسد بهمراه داشت. بعد از اين اقدام بصورت خودجوش و مردمي تلاش هاي فراواني صورت گرفت كه اهداف متفاوتي داشت. - شوراهاي گسترده براي توزيع نفت ميان مردم خصوصا توجه به منازلي كه افراد مسن و يا بيمار ساكن آن بودند بوجود آمد، كه علامت اوج خدمت، همدلي، مهرباني و انسان دوستي بود. - كميته هاي مختلف با حضور معتمدين محلات و روحانيون شهرها براي كمك به خانواده هاي اعتصابيون براي بالا بردن روحيه آنها و پايداري و تداوم هسته هاي اصلي مقاومت اقتصادي شكل گرفت. - واحدها و تشكلها براي جمع آوري كمك هاي مردمي براي مساعدت مالي به خانواده هاي اعتصابيون سازماندهي شد. وجه مشترك تمامي هسته ها مربوط به خودجوش بودن آنهاست و اينكه متناسب با پيشرفت نهضت و پيچيدگي روند مبارزه از تنوع و پيچيدگي لازم برخوردار مي شدند، از نقش حساس و تاريخي شوراهاي مردمي و كميته هاي محلي و منطقه اي بسيار و بيشمار مي شود سخن گفت و قرينه آورد اما بايد گفت كه شوراهاي مزبور در دوران انقلاب شكل گرفتند و زمينه ساز تشكيل نهادهاي انقلابي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بعنوان بازوان پرتوان اجرايي و توانمند و در عين حال ساده و مردمي نظام مقدس جمهوري اسلامي در شدند حقيقت، خاستگاه و زادگاه اين نهادها، شوراها و تشكل هاي خودجوش مردمي بودند. اما بايد ديد بعد از انقلاب و براي سازندگي، رونق، كار مثبت و تلاش و بخصوص بعد از بيست سال از انقلاب اسلامي اين شوراها چگونه قابل استفاده و بهره برداري است و بعبارت ديگر اين سازماندهي داراي چه مشخصاتي باشد تا كارآيي فعاليت هاي خودجوش را حفظ نمايد. بايد توجه كنيم دو شكل و سطح از اقدام در امور اجرايي و اجتماعي متصور است: - 1 اقدام از بالا. - 2 اقدام از پائين. - منظور ما از اقدام از بالا در تشكيل شوراها در بعد از پيروزي انقلاب اقداماتي است كه توسط دولت در قالب تاسيس يا تشكيل نهادهاي انقلابي در عرصه هاي مختلف براي پيشبرد اهداف نظام صورت پذيرفته و يا مي پذيرد كه براي مثال مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: الف: در عرصه امور امنيتي و انتظامي كميته هاي انقلاب اسلامي بوجود آمدند. ب: در صحنه هاي نظامي و مبارزه با ضد انقلاب سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بسيج مردمي شكل گرفت. ج: در امور اقتصادي، توليد و سازندگي و رسيدگي به محرومين جهادسازندگي سازماندهي شد. د: در جهت كمك به مستمندان و تحقق عدالت اجتماعي و احياي زندگي محرومان كميته امداد امام خميني ( ره ) بوجود آمد. ه - در تامين سر پناه براي افراد نيازمند به مسكن، بنياد مسكن (حساب 100 امام ) تشكيل نهادهاي گرديد فوق تماما بر حسب نيازهاي نظام از يكسو و دورانديشي و تيزبيني بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران و براي پاسخگويي به نيازهاي يك حاكميت الهي و مردمي به بركت حضور جوانان رشيد و با انگيزه كه تجربيات مقدماتي اين امور را در مكتب كميته ها و شوراهاي محلي قبل از انقلاب و در دوران نهضت آموخته بودند سازماندهي و آرايش لازم را پيدا كردند. - منظور از اقدام از پائين جهت تكميل نقش شوراها در بعد از پيروزي انقلاب اقداماتي است كه توسط خود مردم براي رتق و فتق امور مربوط به خود صورت مي پذيرد، اصطلاحا اين واحدها و نهادها را كه توسط مردم شكل مي گيرد و دولت در راه اندازي آنها نقشي ندارد نهادهاي، مدني مي نامند، نهادهاي مدني داراي ماهيتي غير دولتي بوده و هيچگونه وابستگي به دولت ندارند. هر چند شوراهاي اسلامي روستا كه در بيش از 30 هزار روستا توسط جهادسازندگي تشكيل و منشاء آثار و بركات فراواني در امور فرهنگي، اجتماعي و بويژه عمران و آباداني روستاها و صحنه هاي واقعي مشاركت روستائيان در برنامه ريزي و تعيين سرنوشت خود بودند، اما متاسفانه بعد از اين مورد مشخص بدلايل مختلف داخلي و خارجي توفيق فراوان در خصوص راه اندازي نهادهاي مدني نداشته ايم. بخاطر دارم در طول اين مدت و بدفعات در دولت بحث مربوط به تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا مطرح ولي هر بار بدلايل عمدتا تكنيكي و فني تصميم گيري در مورد آنها به تاخير مي افتاد. اكنون كه در آستانه تشكيل شوراهاي شهر و روستا و برگزاري انتخابات براي سازماندهي نهادهاي مدني و فراهم آوردن امكان مشاركت گسترده تر مردم هستيم و گام بلند و ارزشمندي در خصوص پي ريزي يكي از قدرتمندترين نهادهاي مدني بعد از پيروزي انقلاب كه اقدامي از پائين براي تكميل نمودن تجربه دوران انقلاب در خصوص شوراها و كميته هاي مردمي و محلي برداشته خواهد تفاوت شد كيفي و محتوايي اين دو اقدام يعني شوراهاي مردمي در دوران نهضت و شوراهاي شهري و روستايي بعد از انقلاب آن است كه: اولي در تعارض با دولت جابر و فاسد گذشته، كارسازي شده بود و دومي در تعامل و همكاري با دولت مردمي در جهت توسعه و سازندگي كشور خواهد بود. شوراها يكي از فرازهاي مهم در قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه فرصت اجرايي ساختن آنها به صورت يكجا و يكپارچه و سراسري تاكنون در گستره كشور فراهم نشده بود. اميد است كه حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات شوراهاي شهر و روستا و براي هر چه باشكوهتر برگزار شدن آن پيام آور رشد و كمال و انسجام هر چه بيشتر نظام و فزون بخشي ظرفيت سياسي - اجتماعي آن در جهت قابليت هر چه گسترده تر پاسخگويي دولت بمردم عزيز ايران اسلامي باشد. شوراهاي محلي براي طرح و پيگيري نيازها و تقاضاهاي مشروع و معقول مردمي است كه براي امروز خود و آينده فرزندانشان به آنها نياز دارند. مردمي كه به اعتقادات، باور و نظام و رهبري و مسئولين منتخب خود علاقمند و به آنها عشق مي ورزند، اين درك و تعامل انشاءالله فرصتي فراهم خواهد آورد كه همه با هم و با درك مشترك سعي در توسعه سياسي و اقتصادي و عمراني نظام داشته باشيم.