Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771125-43923S1

Date of Document: 1999-02-14

بي طرفي استاندار اصفهان: بازرسان در انتخابات شوراها اولي بر بي طرفي مجريان است دفاع از حقوق مردم و اجراي قانون اساسي از سياستهاي تغييرناپذير رئيس جمهوري است گروه شهرستانها: استاندار اصفهان دفاع از حقوق مردم و اجراي قانون اساسي را از جمله سياستهاي تغييرناپذير رئيس جمهوري اعلام كرد. به گزارش خبرنگار همشهري در اصفهان سيدجعفر موسوي ديروز در جلسه مشترك اعضاء هياتهاي بازرسي شهرستان و بخشهاي تابع استان اصفهان با اشاره به اهميت انتخابات شوراها و شعار محوري دولت در خصوص مشاركت و توسعه سياسي گفت: حضور و راي مردم در شكل گيري نظام تعيين كننده است و بايد فضا و بستر مناسب براي حضور و مشاركت eگسترده مردم ايجاد شود. استاندار اصفهان نقش و جايگاه بازرسي و برخورد با تخلفات احتمالي را طبق قانون مهم و اساسي خواند و گفت: علاوه بر تشكلها و احزاب كه به نحوي مي توانند خواست هاي مردم را مطرح كنند رسانه هاي جمعي نيز بايد مردم را در خصوص آشنائي، اهميت و حضور گسترده در انتخابات ترغيب نمايند. وي با بيان اين كه هر گروهي مي تواند در چارچوب قانون، نظرات خود را مطرح كند گزينش افراد با صلاحيت براي شوراها را مورد تاكيد قرار داد. موسوي افزود: اگر چه وزارت كشور متولي برگزاري انتخابات است اما در حقيقت هياتهاي اجرايي كه برگزيدگان معتمدان مردم هستند وصول به هدف نهايي را محقق مي سازند. استاندار اصفهان امانت داري در راي مردم و رعايت بي طرفي مسئولان انتخابات و تاكيد قانون در اين زمينه را يادآور شد و گفت: با رعايت و حفظ بي طرفي است كه هياتهاي اجرايي و نظارت و دست اندركاران برگزاري انتخابات، مشروعيت و وجاهت قانوني دارند. وي افزود: شوراها برگزيدگان مردم هستند و مردم بهترين داور براي ارزيابي عملكرد و بي طرفي هياتهاي اجرائي و نظارت هستند. استاندار اصفهان تاكيد كرد: براساس قانون هرگونه محروميت از حقوق فردي و اجتماعي بايد مستند به دلائل و مدارك كافي و محكمه پسند باشد و در اين راستا اسامي تاييدشدگان هياتهاي اجرايي اعلام و مردم مي توانند به آنان راي دهند. وي با ذكر وظايف بازرسان انتخابات شوراها خاطرنشان كرد: بازرسي بايد مسلح به سلاح قانون شناسي باشد و بي طرفي بازرسان اولي بر بي طرفي مجريان است.