Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771125-43915S8

Date of Document: 1999-02-14

اسفندياري از تهران: اين موجي كه در انتخابات شوراها برپا شده به غلط توقعات را براي مردم ايجاد مي كند كه از حيطه مسئوليتهاي اين شوراها خارج است در نتيجه ديري نخواهد پاييد كه مردم سرخورده خواهند شد. چرااين كار را؟ مي كنند مگر از ابتدا گفته نشده بود كه شوراها عرصه مشاركت مردم در امور مربوط به خودشان؟ است اگر چنين است چرا هياتهاي نظارت زمينه حضور مردم را محدود و محدودتر ؟ مي كند آيا اين درست است كه در بيستمين سالگرد انقلاب بجاي اينكه مردم و گروههاي مختلف جذب شوند، با دست خودمان آنها را؟ برانيم گردانندگان پروژه رد صلاحيتها بايد به مردم توضيح دهند به چه حقي نيروهاي انقلاب و مردم را پراكنده؟ مي كنند آيا اين معني وحدت؟ است عقيلي از تهران: روزنامه... در طول سال چه تهمتهايي كه به مردم و مسئولان نمي زند و حتي به خوبي مطالب خجالت آوري را كه تا پيش از انتخابات رياست جمهوري به آقاي خاتمي نسبت مي داد به ياد داريم چرا حالا از يك مطلب شما اينقدر پريشان حال و عصبي؟ شده اند پس آنهايي كه مورد حمله همين روزنامه قرار گرفته اند چه بايد؟ بكنند تكليف مطالب روايت تلخ كه به رئيس جمهوري محترم تهمت هاي ناروا مي زد چه؟ مي شود امين نژاد از تهران: گروه خشونت طلب در ابتدا به مردم عادي حمله مي كردند بعد شروع كردند به ضرب و شتم دانشجويان و قتل روشنفكران، حالا هم دارند به روحانيون حمله مي كنند. معلوم نيست فردا چه خواهند اگر كرد همين امروز با آنها برخورد قاطع نشود ممكن است ديگر دير شود. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به /5446 19395صندوق پستي يا نما بر (فاكس ) ارسال 2058811 كنيد.