Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771124-43912S6

Date of Document: 1999-02-13

رئيس جمهوري: با هيچ كس و هيچ جا در عين حال سخت سر جنگ نداريم به منافع ملي خود پايبنديم چرا كشورهايي كه از علم و تكنولوژي و پيشرفت هاي گوناگون برخوردارند، ماليات امكانات خود را نپردازند و چرا بايد علم در اختيار همه نباشد * در حال ايجاد فضاي تازه اي در روابط با اروپا هستيم و به طور كلي در تمام دنيا اين روند را ادامه مي دهيم گروه سياسي: سيد محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه در ديدار سفيران، كارداران و روساي سازمان هاي بين المللي مستقر در تهران ابرازاميدواري كرد، هزاره سوم ميلادي با دوستي و تفاهم ميان ملت ها و دولت هابا فرهنگ ها و تمدن هاي مختلف آغاز شود. وي كه به مناسبت بيستمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي سخن مي گفت، آرزوكرد در سراسر جهان همه وابستگان به ملت ها و فرهنگ ها دوستانه با هم سخن گويند و خشونت را تبديل به مهرباني، بدبيني ها را تبديل به خوشبيني و به كارگيري زور را تبديل به كاربرد منطق در روابط انساني كنند. رييس جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اينكه درخصوص انقلاب اسلامي ايران سخنهاي مثبت و منفي زيادي گفته شده است، تاكيد كرد: بخشي از سخنان منفي ناشي از بد فهمي و بخشي ديگر ناشي از شيطنت دشمنان بوده است. خاتمي از انقلاب اسلامي ايران به عنوان پديده اي نام برد كه تحول تعيين كننده اي در منطقه حساس جهان ايجاد كرد و جغرافياي سياسي جهان را برهم زده و طبيعي است دوستان و دشمنان زيادي داشته باشد. وي گفت: بخشي از قضاوتهايي كه در خصوص جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شودناشي از دشمني نيست، بلكه ناشي از سوء تفاهم و برداشتهاي نادرست از مباني فرهنگي است، كه در گفتگوي ميان فرهنگها و تمدنها بايد آن مباني روشن شودتا زمينه اي براي سوء تفاهم نباشد. رييس جمهوري اسلامي ايران بااشاره به اينكه تعادل عاملي براي و گفتگو عدم تعادل عاملي براي جنگ است، گفت: تنش زدايي ناشي ازروحيه تعادلي ماو برپايه سياست تنش زدايي است كه جهان به يك تعادل و توازن دست مي يابد. رييس جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد: اگر از اعتمادسازي ميان دولتهاوملتها سخن مي گوييم ناشي از روحيه متعادل ايراني و اسلامي ماست كه ريشه در فرهنگ ما دارد. خاتمي تاكيد كرد: اين روحيه متعادل ايراني با اسلام بارور شده و پيوندميان اسلام و روحيه ايراني هم براي ايرانيان و هم براي اسلام آثار و بركات بزرگي داشته است. وي گفت: به اسلام و ايراني بودن و به انقلاب كه حاصل تلاش فكري و اجتماعي ملت شريف ايران است، مي باليم. رييس جمهوري اسلامي ايران بااشاره به اينكه مطلق گرا نيستيم و معتقديم همچون هر انسان و هر ملتي ممكن است اشتباه كنيم، گفت: اين تنها خودمان هستيم كه اگر اشتباهي مرتكب شديم، آن را جبران خاتمي كنيم در بخش ديگري از سخنان خود خطاب به سفيران، كارداران و روساي سازمانهاي بين المللي گفت: با كمال تاسف هزاره دوم و مخصوصا 100 سال اخيررا در شرايطي به پايان مي بريم كه حوادث بسيار تلخي براي بشربه وقوع پيوسته است، ولي بايد از اين واقعيت درس بگيريم و آماده ورود به هزاره اي باشيم كه تمام مزاياي دوهزار سال گذشته را براي بشر داشته باشد. وي از به رسميت شناخته نشدن وجود اكثريت قريب به اتفاق انسان ها به عنوان يك درد بزرگ تاريخ نام برد و گفت: حق حاكميت انسانها برسرنوشت خودشان در طول تاريخ شناخته نشده است، انسان ها اسير قدرتهاي حاكم و قدرت هاي حاكم نيز اسير هوي و هوس خودشان بوده اند. رييس جمهوري اسلامي ايران افزود: هزاره سوم را در حالي آغاز مي كنيم كه بايد تلاش كنيم اين درد را بشناسيم و آن را درمان كنيم و اسلام اين نويد رازنده كرد كه دوران تبعيض انسان به پايان خواهد رسيد. خاتمي افزود: در 50 سال نخست حاكميت اسلام، انسان فرصت پيدا كردنفس كشيده و احساس هويت كند به گونه اي كه اگر به نام خدا بر او ستم و به بردگي گرفته مي شد، ندايي از آزادي انسانها سخن مي گفت. وي به نتايج شگفت انگيز و بسيار جالب 50 سال نخست حاكميت اسلام اشاره كرد و گفت: نيم قرن نگذشته بود كه سياه ترين شكل خودكامگي با توجيه ديني وبعد فلسفي بر جوامع انساني حاكم شد. رييس جمهوري اسلامي ايران افزود: اين سرنوشت تلخ بشر است، بشري كه حق حاكميت او بر سرنوشت خودش به رسميت شناخته نشده است. خاتمي از مشروطيت به عنوان بزرگترين دستاورد دوران جديد تمدن بشري نام برد و گفت: حكومت برخاسته از مردم و تحت نظارت نهادهاي تعريف شده بشري بهترين دستاورد دوران جديد تمدن بشري است. وي گفت: تفكر حاكميت انسان بر سرنوشت خويش براي غرب و بشريت دستاوردمهمي بوده است ولي اين تفكر و آنچه كه در عمل تحقق پيدا كرد داراي اشكالات فراواني است و ما به شدت به غرب دراين زمينه انتقاد داريم. رييس جمهوري اسلامي ايران افزود: در روزگار ما اين سخن زيبا، گوش نوازو دل انگيز همه جا به گوش مي رسد كه انسانها داراي حقوق برابر و حق حاكميت بر سرنوشت خود دارند و قدرت، ناشي از انسان و مهار شده توسط خود انسان ونهادهاي بشري است و اگر همين اصل مورد توجه قرار گيرد، هزاره سوم را بهتراز آنچه كه در هزاره دوم داشتيم، آغاز مي كنيم. وي با اشاره به اينكه استعمار جديد پيچيده تر و خطرناكتر از استعمارقديم به تبعيض و استثمار انسان پرداخته است، گفت: براي آنكه در هزاره سوم صلح، عدالت و آرامش حاكم باشدبايد اين ديدگاه عوض شود ودرك كنيم كه انسان درجه يك و دو نداريم، انسان، انسان است و بايد در هر جايي مورد احترام باشد. خاتمي افزود: اگر انسانهايي در سراسر دنيا گرسنه و فقير هستند، فقير ذاتا نيستند، همانگونه كه يك انسان آفريقايي اگر امكانات داشته همانند باشد، انسان اروپايي مي تواند زندگي راحتي داشته باشد. رييس جمهوري اسلامي ايران گفت: اگر در جهان ميان ملتها از نظر سطح آگاهي، بهداشت، آموزش، تكنولوژي فاصله وجود دارد به لحاظ ستمي است كه به آنها شده است. وي تاكيد كرد: در قرن بيست و يكم ميلادي بايد دست در دست هم دهيم تاتبعيض و تحقير در درون كشورها و ملتها نباشد و حق حاكميت ملتها به رسميت شناخته شود و از نظام هاي مسئول در برابر مردم برخوردارباشند كه اين فقط مختص غربي ها نيست. خاتمي تاكيد كرد: براي استقرار جامعه مدني برپايه حقوق انساني در همه كشورهاو ميان همه ملتها، مسئله اي است كه بايد همه خيرخواهان در جهت تحقق آن تلاش كنند. رييس جمهوري اسلامي ايران افزود: ما بايد به يك دمكراسي بين المللي وجامعه مدني بين المللي برسيم و در درجه نخست بسياري از تبعيض ها و ستم هايي را كه منشا آن به خاطر منافعي است كه در بيرون مرزهاي كشورهاي جنوب وجوددارد، ازبين ببريم و به اين اصل برسيم كه انسانها همه انسان هستند و انسان درجه دوم وجود ندارد. وي با اشاره به اينكه براي اجراي عدالت ملي در كشورها از ثروتمندان به نفع مردم ديگر ماليات دريافت مي شود، گفت: چرا در سطح بين المللي كشورهايي كه عمدتا با امكانات دنياي ديگر و نيروي ارزان كشورهاي ديگر به اقتداررسيده اند، ماليات ندهند. خاتمي افزود: چرا كشورهايي كه از علم و تكنولوژي و پيشرفتهاي مختلفي برخوردارند، ماليات امكانات خود را به كشورهاي ديگر نپردازند و چرا بايدعلم در اختيار همه نباشد. رييس جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد: چرا بايد كشورهاي غني از نيروي اتمي در زمينه مختلف بخصوص نظامي استفاده كنند ولي كشورهاي محروم حتي براي جنبه هاي پزشكي و عرصه هاي صنعتي امكان استفاده از انرژي اتمي را نداشته باشند. وي تاكيد كرد، چرا بايد كشورهاي جهان سوم و توليدكننده نفت با سقوط وحشت انگيز قيمت نفت دچار بحران هاي عظيم شوند ولي ايالات متحده آمريكا تنهادر ظرف يك سال 30 ميليارد دلار از كاهش شديد قيمت نفت استفاده كند. آقاي خاتمي افزود: ماليات پيشكشتان، ستم نكنيد، بگذاريد به حق طبيعي خودبرسيم و بكوشيم كه همه برسند. رييس جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد: چرا بايدفرهنگ و تمدن يك ملت به كلي از بين برود، ولي اگر يك اثر تاريخي كوچك در يك كشور غربي از بين رود، فاجعه تلقي شود. وي گفت: به عنوان نماينده ملتي بزرگ مي گويم: بياييد درك مشتركي پيداكنيم و عهد ببنديم تا تساوي بين المللي و حق حاكميت انسانها بر سرنوشت خود و توزيع عادلانه امكانات جهاني در جهان ايجاد شود و نفي كنيم هر گونه تقسيم انسان ها را به انسان درجه اول و درجه دوم و به مباني هويت همه دولت ها و ملت ها احترام بگذاريم. آقاي خاتمي افزود: هزاره سوم ميلادي را با شعار صلح واقعي آغاز كنيم كه در اين صورت است كه همه انسانها محترم شمرده شده و حقوقشان حفظ خواهد شد. رييس جمهوري اسلامي ايران در ادامه خطاب به نمايندگان سياسي كشورهاي جهان و روساي سازمان بين المللي در تهران گفت: امنيت و صلح پايه هاي خودرا در منطقه و ميان كشورهاي منطقه مستحكم كرده و سياست تنش زدايي و گفتگوچنان ما را در منطقه به هم نزديك كرده است كه ديگرنگراني نداريم و اختلافات خود را مثل دو دوست حل مي كنيم. وي تاكيد كرد، اختلافات با كشورهايي كه اختلاف داشتيم به سرعت در حال از بين رفتن و روابط با اروپا نيز به سرعت در حال پيشرفت است. رييس جمهوري افزود: با تكيه بر احترام متقابل در حال ايجاد فضاي تازه اي در روابط با اروپا هستيم و به طور كلي در تمام دنيا اين روند را ادامه مي دهيم. خاتمي تاكيد كرد: بر اين اصل كه انقلاب به ماعزت داد پايبند هستيم وبا هيچ كس و هيچ جا سر جنگ نداريم و در عين حال كه سخت به منافع ملي خودپايبندهستيم و از آن دفاع مي كنيم، رابطه با كشورهايي را كه به قيمت تسليم شدن در برابر مطامع نامشروعشان مي خواهند، نمي خواهيم.