Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771124-43907S3

Date of Document: 1999-02-13

از زبان بچه ها با هم جنگ نكنيد! من مي ترسم. خانه تاريك مي شود و ديوهاي قصه راست از آب درمي آيند. آنهاهمه چيزهاي مرا خراب مي كنند: نمي گذارند راحت بخوابم. مدرسه ام دير مي شود. من مي ترسم. با هم آشتي كنيد تا بتوانم بدون ترس از پنجره پيچك بچينم و براي گنجشكها دانه بريزم. من جنگ كردن را دوست ندارم حتي اگر شما براي آن دليل داشته باشيد. فاطمه محفوظ بالله