Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771120-43904S1

Date of Document: 1999-02-09

به مناسبت جشنهاي بيستمين سالگرد پيروزي انقلاب ( ) 8 شوراها، آرمان بزرگ انقلاب در روزهاي جاري، هم جشن و سروري مقدس برپاست و هم التهاب و تكاپويي همه جانبه بر محور انتخابات شوراها، جشنهاي بيستمين بهمن پيروزي را در زمستاني بهاري دنبال مي كنيم و مي دانيم كه آنچه دو دهه قبل رخ داد، حكايتي است كه امروز ما را رقم زده، و بر همين بنياد نيز مي دانيم كه آنچه امروز از دست ما برآيد، فرداي ما را صورت خواهد بست. تجربه هاي شورانگيز صدر انقلاب، آرام و سنگين بر سر تاريخ گام نهاد و تعقل و دورانديشي امروز را به همراه آورد. انقلاب و نظام تثبيت شد و مردم در انتظار تحقق وعده هاي آغازين و آرمانهاي موعود انقلاب، همچون سدي خلل ناپذيربر تارك روزگار ايستاده اند. آرمان استقلال متحقق شده، اما آزادي و جمهوري اسلامي در چنبره تفسيرها و تمايلات، هنوز هم در مجراي تجربه اندوزي، منتظر تحقق نهايي است. شايد اين نكته براي برخي از مجريان و عناصر انقلاب و نظام ديرياب باشد، اما به راستي مفهوم جمهوريت و آزادي، تنها در شكل و صورت واژگاني آن منظور بوده، يا مي بايد راهكارهاي تحقق آن در جامعه نيز دنبال؟ شود متوليان و مسئولان نظام در اين عرصه چه؟ كرده اند مردم چه؟ كرده اند پاسخ اين دو پرسش اين است كه هر چه مجريان و دولتمردان كمتر عنايت داشته و در برابر حقوق راستين ملت ساكت بوده اند، مردم بيشتر به انجام وظيفه پرداخته اند. ملت در هيچ برهه و لحظه اي از حمايت انقلاب و نظام شانه خالي نكرده اند. اينها همه به كنار، هرگاه مسئولان و رهبران نظام اشارتي كردند، ملت به سر دويدند و با بسيج ميليوني همه دشمنان را از رخنه در اين صف الهي نااميد كردند. اين وقايع آنقدر رخ داد و تكرار شد تا بدانجا كه براي برخي برخورداران اين، تصور پديد آمد كه ملت، فقط آمارهايي براي ارائه به داخل و خارج است و مردم ابزاري براي نمايش مشروعيت! مسلما اين روند نمي توانست بيش از اين متداوم باشد. با ورود به دوران جديد و حدوث حماسه دوم خرداد و تحقق آزاديخواهي راستين در اصيل ترين و بزرگترين كشور اسلامي جهان، آرمانها به پرسشها بدل شد و پرسشها پاسخ مي طلبيد. اينك روياروي اقيانوس بي كران ملت مي بايد سنجيدارهاي عملكردها را برپا كنيم و بدون ابهام پاسخ دهيم كه حقوق اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... تا چه حد براي ملت ما عينيت يافته و مكانيسم هاي اين تحقق چه بوده؟ است مسئله مهم شوراها، يكي از همان حقوق مسلم ملت ماست كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي فصول و اصولي آن را مورد تاكيد قرار داده است. علاوه بر اين اصل شورا، يكي از برجسته ترين سنن ديني و انقلابي ما محسوب مي شود. در قرآن مجيد آيات بسيار در ترغيب مسلمانان به مشورت و همگرايي فكري بيان گرديده و در سيره و سنت پيامبر و ائمه گرامي ما نيز مكررا شور و رايزني ديده مي شود. اما انقلاب ايران اساسا براساس تفكر شورايي نظام يافت. فلسفه اين امر، اصالت دادن به همه انديشه ها و احقاق حقوق متفاوت در توازي يكديگر بود. ي شورا انقلاب نخستين نهاد و نظام كشور در انقلاب بود و حتي امام بزرگوار، در همه امور مشورت و نظرات شورا را امضا مي فرمود. سپس قانون اساسي به شور گذاشته شد. سپس مجلس ي شورا اسلامي منشاء قانونگذاري قرار گرفت. بر همين بستر بود كه شوراها مي بايد از صدر انقلاب تا ذيل اجتماع منتشر مي شد و علامه مجاهد طالقاني فريادهاي بسيار زد و تلاش بسيار براي تحقق اين آرزو نمود. اينك پس از بيست سال انتظار به آن آرمان بزرگ نزديك هر مي شويم كس و هر مقامي كه در اين روند اختلال ايجاد كند يا بر بستر آن بحران بيافريند و يا شهروندان ايران اسلامي را از حقوق حقه خود محروم سازد، مي بايد پاسخگوي ملت باشد. از چه رو بايد شاهد پايمال شدن يا تحديد و تمنيع اين مهم؟ باشيم چرا نبايد يكبار در يك كشور اسلامي، تجربه مردمي فراگيري را ارائه؟ كنيم و بالاخره چه كساني نقش منفي و بازدارنده در هنگامه هاي شورآفرين بازي مي كنند و بر آتش گرمابخش ملت آب سرد؟ مي ريزند در همان روزهاي صدر انقلاب، رجل حقير و قدرت طلبي كه نخستين رئيس جمهور ايران نيز شد، با چنين تفكراتي جمله معروفي ادا كرد كه هنوز در خاطر بسياري از دلسوختگان انقلاب باقي است: شورا پورا ماليده.. جنگ در همان روزها آغاز و مسائل زيادي در پيش بود، لذا كسي وقعي به اين جسارت اما ننهاد آيا امروز هم كساني وجود دارند كه شورا و حقوق ملت را اينگونه تفسير؟ كنند اگر باشند بايد بدانند كه اين ملت و اين روزگار با آن دوران پرآشوب تفاوتهاي بسيار كرده است. تا فردا...