Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771120-43901S6

Date of Document: 1999-02-09

بيانيه مشاوران جوان استاندار حفظ وحدت و اقتدار كردستان: ملت در گرو عمل به قانون اساسي است گروه شهرستانها: مشاوران جوان استاندار كردستان، با صدور بيانيه اي بر ضرورت ادامه بحث هاي انتقادي براي ارتقاي رشد فكري جوانان تاكيد كردند. به گزارش خبرنگار همشهري در سنندج، آنان در بيانيه خود كه ديروز در سنندج انتشار يافت، پشتيباني از برنامه هاي رئيس جمهوري را كه داراي پشتوانه 20 ميليون راي مردمي است موجب ثبات جامعه دانسته و خشونت و خشونت گران را در هر لباس محكوم كرده اند. در اين بيانيه مخالفان طرح مشاوران جوان مورد انتقاد قرار گرفته و از آنان خواسته شده است در ديدگاههايشان در مورد جوانان و بهره گيري از انديشه هاي آنان در امور اجتماعي و سياسي تجديدنظر كنند. (چندي پيش يكي از نمايندگان مردم سنندج در مجلس با اين طرح مخالفت كرده بود. ) مشاوران جوان استاندار كردستان مجلس مشاوران را براي افزايش مشاركت هرچه بيشتر جوانان و دخالت آنان در تعيين سرنوشت خود ضروري مي دانند. در اين بيانيه، همچنين ضمن حمايت از بيانات رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و اقتدار ملت در گرو عمل به اصول قانون اساسي ذكر شده است. اعضاي مجلس مشاوران جوان استاندار كردستان در ادامه اين بيانيه از عملكرد و انديشه هاي دكتر عبدالله رمضان زاده حمايت كرده اند.