Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771120-43894S1

Date of Document: 1999-02-09

چگونه امتحان؟ بدهيم اشاره: امتحان و دلهره كسب نتيجه مطلوب از دشواري هايي است كه هر يك از ما در طول دوران تحصيل خود با آن روبه رو در هستيم اين بين، عوامل متعددي وارد ميدان مي شوند. انگيزه و شوق دانستن از يك سو شخص را تشويق به آموزش و فراگيري مي كند و اضطراب و نگراني از كسب نتيجه نامطلوب و عدم امكان پيشرفت از سويي ديگر، جزو عوامل تاثيرگذار در امتحان و آزمون هستند. در مقاله زير با آموزشهاي متفاوتي روبه روخواهيد شد كه برخورد با امتحان را از زواياي متفاوت موردنظر قرار داده و در مواجهه با دشواريهاي متفاوت راه حلهاي كاربردي در اختيار دانش آموزان و دانشجويان مقاطع مختلف قرار مي دهد. ناپلئون بناپارت مي گفت: از دوصدا مي ترسم: يكي از صداي زنگ معلم و ديگري از آتش توپخانه. اضطراب امتحان و نگراني از بدست نياوردن نمره قبولي يكي از دشواري هاي بسيار مهم سيستم هاي متفاوت آموزشي است. درحالي كه هدف غايي آموزش و پرورش و تحصيلات دانشگاهي فراگيري مطالب جديد و علمي است، اما سدي به نام امتحان مانع وقت گير و در عين حال دلهره آوري بوده است كه هر دانش آموز و دانشجويي بارها با دلخوري با آن روبه رو شده است. اما همين مانع جدي و اضطرابآور پديده اي است كه درصورت برخورد درست و منطقي مي تواند به مومي دردست هر دانش آموز و دانشجو تبديل شود. آماده شدن براي امتحان بهترين و سنجيده ترين تدبير براي برخورد با امتحانات طراحي بلندمدت جهت آمادگي در امتحانات است. اكثر دانش آموزان طول ترم يا سال تحصيلي را آنقدر بلند مي دانند كه طي آن به امتحانات پايان ترم توجه نمي كنند. اما متخصصان استفاده بهينه از زمان، ما را متوجه اهميت هرلحظه و روزي كه سپري مي شود، مي كنند. روزهايي كه استفاده درست از هريك، مي تواند در دستيابي به نتيجه بهتر بسيار موءثر پس باشد بيائيد از تمام مدتي كه تاقبل ازبرگزاري يك آزمون دراختيار داريد، استفاده ببريم. نخستين كار ترتيب دادن جدول زماني و تعيين هفته هاي متوالي پيش رو در است قدم بعدي بايد برنامه هر روز را مشخص كنيد و مرور منظم و نظامداري در خواندن مطالب درسي داشته باشيد. طريقه مطالعه هر ماده درسي به روش خاصي برمي گردد كه در مواجهه با مواد مختلف بايد مورد توجه قرارداد. براي مثال روش خواندن و مرور رياضيات بايد كاملا متفاوت از مطالعه زبان انگليسي باشد. منظم شدن غلبه بر به تعويق انداختن كارها و كوشا بودن دو مشكل بزرگي است كه دانش آموزان و دانشجويان به هنگام مواجه با امتحانات بايد از پس آن برآيند. براي فائق آمدن براين مشكلات مي توانيد موارد زير را به كار ببنديد: * در ساعتي كه براي خواندن طراحي كرده ايد به هيچ عنوان از جاي خود برنخيزيد. * تكاليف درسي خود را از پيش مشخص كنيد. * درسهاي خود را به قطعات كوچك تقسيم كنيد و طراحي درسها را مطابق اين قطعات كوچك انجام دهيد. * زمان لازم براي خواندن هر ماده درسي را مشخص كنيد و به آن پايبند باشيد. * براي تقويت خود و پيشبرد كار، براي خود مشوقهايي درنظر بگيريد. * در مرور درسها، سخت كوش باشيد، عادات جديد كسب كنيد و در درس خواندن استمرار داشته باشيد. استفاده مناسب از زمان در فصل امتحانات دو مشكل بزرگ پيش روي دانش آموزان و دانشجويان قرار دارد. مشكل اول مرور درسها و مسئله دوم يافتن زماني براي مرور و بازبيني اين درسها است. استفاده مناسب از زمان با تعيين فعاليتهايي آغاز مي شود كه وقت شما را تلف مي كنند. اوقات خود را با ديد انتقادي مورد بازبيني قرار دهيد. * در تماشاي تلويزيون از برنامه ازپيش تعيين شده تبعيت كنيد. * در مواقعي كه در انتظار به سر مي بريد، بهترين كار ورق زدن كتابها و پرداختن به مباحث درسي است. * تماسهاي تلفني غيرضروري را تاحد ممكن خلاصه يا قطع كنيد. * با تنظيم وقت خود، ثانيه ها و دقايق آزاد و سودمند فراواني را خواهيد يافت. * ملاقاتهاي خود را در فصل امتحانات محدود كنيد. * در نه گفتن به خواسته ها و دعوتهايي كه به درسهاي شما لطمه مي زند، بدون رودربايستي رفتار كنيد. فراگيري آرامش رواني براي رهايي از اضطراب امتحان، بايد كار مطالعه و بازبيني را از هفته هاي اول تحصيل آغاز كنيد. توجه داشته باشيد كه در جريان يادگيري مطالب به طور فعال برخورد كنيد و در هر هنگام پرسشهايي را مطرح كرده و با ديد انتقادي و موشكافانه با مباحث علمي برخورد كنيد. براي دست يافتن به آرامش رواني مراحل زير را به كارببنديد: * به طور روزمره تمرين كنيد و انتظار آرامش يافتن داشته باشيد. * خود را آرام و آسوده سازيد و بر نحوه تنفس خود تمركز كنيد. * به خود تلقين مثبت كنيد و به حالا و اكنون فكر كنيد. * براي كاستن از اضطراب امتحان از روش حساسيت زدايي مرحله اي استفاده كنيد. * اضطراب امتحان را طي مراحلي مشخص كنيد. * خود را آرام سازيد. * در حين آرامش، مراحل حساسيت زدايي را براي خود مشخص كنيد. * مراحل را يكي بعداز ديگري انجام دهيد. حفظ سلامت و تندرستي حفظ سلامت و شادابي در فصل امتحانات بسيار اهميت دارد. * در هنگام تغذيه، به اندازه كافي و به مقدار مناسب غذا بخوريد، مراقب وزن خود در فصل امتحانات باشيد و در مصرف چاي و قهوه، تعادل خود را حفظ كنيد. * از خوردن داروهاي محرك بيداري خودداري كنيد. * الگوي خواب خود را در فصل امتحانات برهم نزنيد. * اگر براي خوابيدن مشكل داريد، از روشهاي، كسب آرامش استفاده كنيد. * در تمام سال ورزش كنيد. * قبل از امتحان از ورزشهاي سخت و شديد بپرهيزيد. * در هنگام استراحت بين درسها، نرمشهاي ساده را انجام دهيد. * در پشت ميز تحرير نيز مي توانيد نرمشهاي ساده را انجام دهيد. * سعي كنيد مشكلات احتمالي را كه طي فصل امتحان پيش مي آيد، پيش بيني كنيد. * نزديكان را از محدوديتهاي خود طي فصل امتحان مطلع كنيد. * كار آمادگي براي امتحانات را زود آغاز كنيد. دريافت كمك همواره اين امكان وجود دارد كه براي دستيابي به نتيجه مطلوب احتياج به كمك و مساعدت داشته باشيد. منابع كمك دهنده * خودتان - با درنظر گرفتن موارد نامعلوم و نامشخص دريابيد كه چه هنگام احتياج به كمك داريد. * همكلاسي ها - منبع مساعدتي كه همواره در دسترس است. * مشاوران - راهنماي مشكلات شخصي و فني. * فارغ التحصيلان - كساني كه مواد كاري و سيستم را مي شناسند. مشخص كردن موارد نامعلوم * دريابيد چه كسي امتحان مي گيرد. * دريابيد چه نكات مهمي در امتحان مطرح مي شود. * دريابيد امتحان شما چه هنگام و در چه مكاني برگزار مي شود. * دريابيد شكل امتحان به چه صورت؟ است تستي يا تشريحي. تمركز خود را افزايش دهيد دشواري در تمركز بسيار معمول است و مي تواند مشكل بسياري از دانش آموزان و دانشجويان باشد. گرچه تمركز نداشتن بسيار شايع است، اما مي توان با استفاده از روشهايي كه در اينجا خلاصه شده است به رفع آن پرداخت: * براي مطالعه خود، زمان تعيين و محل مشخصي را قرار دهيد. * مواردي را كه باعث اختلال در تمركز مي شود از محيط حذف كنيد. * از روش توقف افكار و اختصاص دادن زماني براي نگراني استفاده كنيد. * براي كاستن از زمان خيالبافي، زمانهاي موءثر مطالعه خود را ثبت كنيد. * پاسخ شرطي شده خود را در فرار كردن و ترسيدن از كتابها، تغيير دهيد. * اگر مشكلات پايداري داريد با يك روانشناس مشاوره كنيد. حافظه خود را تقويت كنيد يك حافظه فعال نتايج امتحاني شما را بسيار بهتر خواهد كرد. با استفاده از عناصر زير مي توانيد اين كار را افزايش دهيد: * مرور مطالب را زود آغاز كنيد. * يادداشتهاي خود را پنج، شش بار بخوانيد. * مطالب مورد مطالعه را بازبيني كنيد. * يادداشتهاي كوتاه برداريد تا مطمئن شويد كار را انجام خواهيد داد. * فرآيند يادگيري خود را مطابق موضوعات مورد مطالعه تعيين كنيد. * شعرها، گفته هاي نمايشي و مانند آن را به صورت يك كل درنظر آوريد. * مطالب درسي پيچيده و سنگين را به قطعات كوچك تقسيم كنيد. * از تصويرسازي ذهني در جهت تقويت حافظه و پيشبرد يادگيري خود استفاده كنيد. تفكر مثبت داشتن تفكر مثبت قبل از امتحان و طي آن مي تواند باعث بهبود نتايج امتحاني بشود. شما مي توانيد با به كار بستن موارد زير ديدگاه مثبتي نسبت به امتحان به دست آوريد. * از آوردن برچسبهاي ناروا به خودتان خودداري كنيد. * هر امتحان را به چشم يك موقعيت براي دريافت نقاط قوت و ضعف خود ببينيد. * با اين فكر مقابله كنيد كه درصورت شكست، امكان مجددي براي موفقيت نداريد. * براي گفتن عبارات مثبت به خودتان، تمرين كنيد. * براي افزايش مهارتهاي خود از امتحانات گذشته درس بگيريد. * با برقراري ارتباط مابين امتحانات امروز و اهداف درازمدت خود انگيزه كاري خود را افزايش دهيد. * موفقيتهاي گذشته خود را در نظر بگيريد و بدانيد كه درصورت حفظ آمادگي، اين روند ادامه خواهد داشت. آمادگي شب امتحان از چند هفته قبل از امتحان، زمان مهمترين عاملي است كه بايد درنظر داشته باشيد. حفظ آمادگي مي تواند كارآيي شما را افزايش دهد. * براي هر هفته، هر روز و هر ساعت خود برنامه اي طراحي كنيد. * وقتي برنامه درسي خود را طراحي مي كنيد، حجم و پيچيدگي مطالب را درنظر داشته باشيد. * براي هر درسي زمانبندي لازم را به عمل آوريد. * به عنوان آخرين راه حل به مطالعه شتابزده روي آوريد. * دربين ساعات مطالعه به خود استراحت دهيد. * مطمئن شويد كه عناوين اصلي را ازنظر گذرانده ايد. * صبح روز امتحان صبحانه مفصلي بخوريد. * صبح روز امتحان زودتر از خانه بيرون برويد. * با فكري آسوده و با تصور موفقيت وارد جلسه امتحان بشويد. خوب امتحان دادن ضروري است كه مشخصات خود را به طور كامل در برگه امتحاني وارد كنيد. متعاقب آن بايد زمان را به خاطر بسپاريد. در اين بين، عواملي چون دشواري پرسشها، طول مدت آمادگي و نوع پرسشها ازعوامل درخور توجه يك امتحان است. براي استفاده مناسب از وقت، بايد آرام تر، منظم و مرتب باشيد. رهنمودهاي زيرا را در روز امتحان به كار ببنديد تا به نتيجه بهتري دست يابيد. * ساختمان و نشاني محل امتحان را به خوبي فرا گيريد. * زودتر از ساعت مقرر به محل امتحان برسيد. * از سروصداهاي احتمالي اطراف جلسه امتحان تحريك نشويد. * موارد راهنماي امتحان را دوبار بخوانيد. * وقت را طوري تنظيم كنيد كه بهترين نتيجه را بدست آوريد. * مراقب دست خط خود و گرفتگي عضلاني باشيد. * در آخر وقت، پاسخهاي خود را مرور كرده و اشتباهات خود را رفع كنيد. مواجهه با مشكلات امتحان وحشت زدگي چيزي است كه احتياج به توصيف چنداني ندارد. علائم چنين حالتي شامل افزايش ضربان قلب، تنفس تندو شديد و تعرق و رعشه در بعضي اندامهاي بدن است. بايد توجه داشت كه علاوه بر آمادگي كه نقش مهمي در جلوگيري از هرگونه وحشت زدگي ايفا مي كند، جنبه مهم ديگر به احساس اعتماد به نفس شخص برمي گردد. روشهاي شرطي سازي و توقف افكار ازطرق ديگر مقابله با وحشت زدگي است. براي غلبه بر وقفه هاي حافظه، كسب آمادگي كامل نسبت به مضامين امتحاني است. نحوه اي از آمادگي كه تنها با خواندن و مرور مطالب از ابتداي ترم امكان پذير خواهدبود. در برخورد با چنين وقفه هايي نيز، بهترين راه مددجستن از روشهاي كسب آرامش است. براي مقابله با گرفتگي عضلاني، بهترين راه آن است كه مانند ورزشكاران به تمرين آمادگي جسماني و ورزش دادن انگشتها، دستها و بازوها بپردازيد. نويسنده: فرداي اور ترجمه: منصورحكيم جوادي