Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771118-43874S8

Date of Document: 1999-02-07

وظيفه خطير مردان رئيس جمهوري حمله با بمب به يك مركز فرهنگي (روزنامه خرداد ) كه يكي از محلهاي انعكاس اخبار و رويدادهاي ايران و جهان به ملت رشيد ايران است موجي از انزجار را از سوي مردم به دنبال داشت. خبر حمله به خرداد در مكاني كه علي القاعده براي كاركنانش و هر انسان ديگري بايد مكان امن و آرامش باشد، تاثرانگيز و تكان دهنده بود. كساني كه در تلاش براي از ميان بردن خردورزي و انديشه نويسندگان، انديشمندان، هنرمندان، روزنامه نگاران و... هستند نه تنها دزدان مال و جان بلكه دزدان امنيت جامعه نيز هستند. طراحان و مجريان حمله به روزنامه خرداد و حوادث چند ماهه اخير بدون شك در زمره افرادي هستند كه امنيت جامعه را براي بدست آوردن اهداف ناشايست خود به خطر انداخته و در اين مسير به هر حربه اي متوسل مي شوند. شايد اگر مسئولان اجرايي و قضايي كشور روزي كه به سينما حمله شد و باعث سقط جنين يك زن باردار مظلوم شد و خيلي پيشتر ازآن گروههاي فشار حملاتي را انجام مي دادند با عاملان آن خشونت ها برخوردمي كردندمهاجمان به حقوق ملت و دولت به خود مي آمدند و بر خشونت نقطه پايان مي گذاشتند. متاسفانه امروز مجددا در حالي اين حوادث به وقوع مي پيوندد كه دولت مردمي خاتمي از هر لحاظ نيازمند وفاق ملي و امنيت داخلي است. كوتاه فكران هنوز با واقعيت هاي جامعه ايران فاصله زيادي دارند. آنها در ذهن واپس گراي خويش به اين انديشه غلط و نابجا رسيده اند كه با ايجاد رعب و وحشت در كشور شايد بتوانند دولت را بخاطر عدم برقراري امنيت در جامعه ناكارآمد و ناموفق معرفي كنند. در اين خصوص گذري كوتاه به وقايع چند ماهه گذشته بخوبي نشان مي دهد كه افكار اين افراد تا چه مرحله اي مي تواند براي جامعه مضر و خطرناك بخشي باشد از نمودار اين سناريو كه از سوي اين افراد براي به آزمون كشيدن اراده آقاي خاتمي براي مقابله با بحرانها كه در ايجاد ثبات و پيشبرد برنامه هاي اصلاحات خود وعده هايي به مردم داده است را مي توان بدين قرار ذكر كرد: غائله بهم ريختن نظام موفق اجرائي شهرداري تهران با دستگيريها و تهمت هاي ناجوانمردانه عليه مديران آن نهاد، حمله به سخنان آقاي خاتمي در دانشگاه تهران و صنعتي شريف حمله به، روزنامه هاي همسو با دولت خاتمي، حمله به سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه، حمله به اعضاي دولت در مراسم تشييع پيكر شهيدان، قتل هاي اخير، پخش برنامه چراغ از سيماي جمهوري اسلامي ايران بر عليه دولت حمله، به امام جمعه اصفهان، حمله با بمب به روزنامه خرداد. بي شك هر خواننده اي پس از خواندن اين سناريو پي خواهد برد تكرار كنندگان اين نوع خشونت ها نوعا 2 هدف را دنبال مي كنند- 1 ايجاد اغتشاش و ناامني در جامعه - 2 آزمايش اراده خاتمي براي مقابله با امواج خشونت طلبي كه اين خود دوهدف را تعقيب مي كند: اول - عصبي كردن دولت و واردكردن ناخواسته آنها به برخوردهاي واكنشي كه نتيجه ناگزير آن افزايش تشنج و بي ثباتي خواهد بود. بي ترديد چنين فضايي ( تشنج ) براي اصحاب خشونت به منزله آب براي ماهي است از اين روي هيچ عقل سليمي خود را در دست كج انديشان بي ريشه نخواهد داد. دوم - بهره گيري ناصواب خشونت طلبان از جو روحيه مصلحت گرائي، تسامح، مدارا و انعطاف پذيري رئيس جمهوري كه بر اين پايه چون شخصيت آقاي خاتمي از هر گونه برخورد دفعي و قهرآميز در برخورد با اينگونه حوادث پرهيز مي كند، در نتيجه دولت را در موقعيت دشواري براي انتخاب قرار مي دهند. آنان اين گونه فكر مي كنند كه از يك سو اگر دولت خاتمي بخواهد با امواج خشونت طلبي مصمم مقابله كند ناخواسته وارد دوره بسته اي از خشونت، بي ثباتي و ناامني خواهد شد كه اين همانا خواسته قلبي مخالفان برنامه هاي دولت است. در غير اين صورت افكار عمومي دولت آقاي خاتمي را به دليل سكوت در برابر مهاجمان و ناديده انگاشتن وعده هاي انتخابي خود در برقراري جامعه مدني و آزادي هاي سياسي نخواهند بخشيد و اين هزينه هاي سنگيني را بر خزانه مشروعيت مردمي دولت و شخص خاتمي تحميل خواهد كرد. از اين حيث حمله به خرداد كه نه اولين و نه آخرين تهاجم كور خشونت طلبان، به اركان جامعه مدني است هدفي جز به آزمون كشيدن اراده دولت در برابر امواج بي ثباتي و خشونت در بر نخواهد داشت. اين وظيفه خطير مردان رئيس جمهوري است كه با راهبردهاي خود دولت را از اين آزمون بزرگ به سلامت عبور دهند. آيا براستي وظيفه پاسخ گفتن به مخالفان دولت آقاي خاتمي به عهده؟ كيست عليرضا توكلي سانيج