Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771118-43873S6

Date of Document: 1999-02-07

بهره برداري استاندار سمنان: از معادن سمنان بايد با برنامه ريزي و اصولي انجام شود گروه شهرستانها: استاندار سمنان عدم اطلاع رساني و برداشت بي رويه از معادن گچ و نمك استان و ناهماهنگي با ديگر معادن و قابليت هاي مشابه در كشور را از مشكلات و موانع پيشرفت و استفاده بهينه از معادن استان برشمرد. به گزارش خبرنگار همشهري از سمنان، ميرلوحي در جلسه كميته برنامه ريزي استان افزود: نبايد به بهانه اينكه در استان ذخاير گچ و نمك زياد داريم، در استفاده از آنها كفران نعمت كنيم. وي اضافه كرد: بايد فكر استخراج نفت را از سر خودمان بيرون كنيم و فكر كنيم كه اصلا در كشور نفت وجود ندارد و به جاي آن، بايد در بخش معدن برنامه ريزي كنيم تا بهره برداري بهتري از ذخاير معدني استان شود.