Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771117-43863S1

Date of Document: 1999-02-06

ترغيب ورزش همگاني نياز به عزم ملي دارد رسانه هاي گروهي و كوتاهي در امر ورزش همگاني همه ما روزانه به تقويم خود نگاهي انداخته و پس از حصول اطمينان از صحت مورخ فلان با روز فلان، تقويم خود را بسته در جيب مي گذاريم و البته ممكن است با بي ميلي نگاهي به توضيحات آن نيز بياندازيم كه در آن صورت خواهيم دانست كه آن روز مصادف با كدام واقعه تاريخي، اجتماعي و.. است واين اكراه از آن جهت است كه مي دانيم برخي از مناسبتها كه از اهميت زيادي برخوردار مي باشند همچون برخي مناسبتهاي اجتماعي در كشور ما، از طريق ديگران، رسانه هاي گروهي و يا در و ديوار شهر ما را از فرارسيدن آن مناسبت آگاه خواهد ساخت و در واقع نگران فراموش كردن آنها نمي باشيم، چرا كه در آن مناسبتها كليه اقشار جامعه شركت داشته و با يك بسيج ملي آن روز گرامي داشته مي شود، همانند روز بازگشايي مدارس كه همه ساله برپا داشته مي شود، كلاس اولي ها به مدرسه مي روند و بزرگترها كه خود نيز روزي در اين سن و سال بوده اند، مراسم آن روز را به فرزندان خود فراداده و گوشزد مي كنند. رسانه هاي گروهي مانند راديو و تلويزيون از چند روز قبل، بيشتر برنامه هاي خود را اختصاص به اين امر ملي مي دهند، از بزرگترها درباره آن روز مي پرسند، از كوچكترها گزارش تهيه مي كنند، از والدين، از مغازه دارها و خلاصه از هركسي كه به نوعي با اين روز در ارتباط است، از مدير و معلم يك مدرسه گرفته تا فروشنده كيف و كفش و قلم و دفتر و خلاصه سوژه داغي براي تهيه كنندگان گزارش فراهم مي شود. تا چند روز روزنامه ها حرف زيادي براي گفتن دارند. در تلويزيون و راديو نيز مراسم روز شكوفه ها جاي خالي برنامه ها را پر مي كند از برنامه كودك و نوجوان كه ديگر نمي شود گذشت، آنقدر در آن چند روز از چهره كلاس اولي ها، با دسته گل، با لبخند و خلاصه اينطور و آنطور فيلم پخش مي شود كه هركسي اگر به گوش خود پنبه نيز داشته باشد از سر و صداي فرارسيدن چنين روزي بي نصيب نمي ماند و بالاخره از جايي مي شنود كه فلان روز مصادف با اول مهر مي باشد و همين واژه آخري خود گوياي همه چيز است، اول مهر يعني... و با به صدا درآمدن زنگ مدارس توسط يكي از مسئولين كشور، شكوه خاصي به مراسم اين روز داده مي شود و به اين ترتيب تبليغاتي وسيع براي اول مهر صورت مي گيرد و هر سال باشكوه تر از سال قبل اين مراسم برگزار مي شود تا: اولا اهميت تحصيلي علم و دانش بر همگان مسلم شود، ثانيا دانش آموزان در نيل به سوي اهداف علمي خود هرچه بيشتر تشويق شوند و ثالثا با برخورد متين مسئولين مدرسه و دادن گل و شيريني به كلاس اولي ها گفته شود به مدرسه خوش آمديد، مدرسه مكان مقدسي است و... و چه خوب است كه ما به نتيجه مثبت كار خود اطمينان داريم چرا كه مي پنداريم تبليغاتي مثبت در اين عرصه مي تواند اذهان عمومي را براي روبرو شدن (رويارويي ) با پديده تحصيل در جامعه تعالي بخشد و اثرات مثبت آن مي تواند در آينده اي نزديك نصيب جامعه اي شود كه تك تك افراد آن همين دانش آموزان امروزي مي باشند. هفته تربيت بدني نيز از جمله مناسبتهايي است كه اگر در روز 26 مهرماه هر سال به توضيحات تقويم خود نگاهي بياندازيد متوجه فرارسيدن آن خواهيد با شد اين فرض كه شما در آن روز فرصت پرداختن به تقويم خود را داشته باشيد. اما اگر چنين فرصتي دست داد شايد از خود بپرسيد كه چرا امروز صبح وقتي پاي تلويزيون بوديد صحبتي راجع به آن نشنيديد يا وقتي در اتومبيل خود به راديو گوش مي داديد حرفي از آن به ميان نيامد. مي توان از اين بابت به شما حق داد، چرا كه مطبوعات و رسانه هاي گروهي، متاسفانه هنوز به مسئوليت سنگين خود در قبال نقش تبليغات در ارتقاء اذهان عمومي چندان واقف نمي باشند. هنگامي كه هوا آلوده مي شود، هر مجري تلويزيوني، مردم را به يك عزم ملي براي حفظ محيط زيست و مبارزه با آلودگي هوا دعوت مي نمايد، كار به برگزاري ميزگردهاي تلويزيوني مي رسد، مدارس تعطيل مي شود و... و همه اينها براي اين است كه سلامتي افراد جامعه از هر مقوله ديگري مهم تر مي نمايد. اما هنگامي كه صحبت از ورزش و ضرورت آن براي تداوم سلامتي افراد يك جامعه به ميان مي آيد، هيچ اشتياقي براي يك عزم ملي وجود ندارد، البته و صد البته كه گزارشگران راديو و تلويزيون به كار خود ادامه مي دهند، از اين مسابقه و آن مسابقه گزارش تهيه مي كنند، به پاركها و خيابانها مي روند، با پير و جوان، زن و كودك و... مصاحبه مي كنند، هر از گاهي به دركه و دربند مي روند و آنجا نيز فيلمي از فضاي سبز و طبيعت برمي دارند و در برخي برنامه هاي ورزشي با ترديد از آنكه من و شماي شهروند علاقه اي به ديدنشان نداشته آهنگهاي باشيم، موزون پخش مي كنند تا خلاصه من و شما را پاي تلويزيون بنشانند و بگويند ورزش كنيد تا سلامت باشيد. اما همواره اينطور برداشت مي شود كه برنامه هاي ورزشي مخاطبان خاصي دارند و اصولا آنكه خود به ورزش مي پردازد، به برنامه هاي ورزشي علاقه نشان مي دهد و مسلما اغلب بينندگان و شنوندگان برنامه هاي ورزشي را اين دسته از افراد تشكيل مي دهند كه مسلما نيازي به شنيدن جمله ورزش كنيد تا سلامت باشيد ندارند چرا كه خود نيز بر اين باورند و به اين جمله ايمان دارند. پس آنچه كه مي بايست مورد توجه قرار گيرد، افرادي از جامعه مي باشند كه شايد از مخاطبان برنامه هاي ورزشي نباشند و آنچه كه بيشتر حائز اهميت است نقش اين دو رسانه در برنامه هاي غيرورزشي مي باشد. اينكه تا چه حد اين دو رسانه مخاطبان غيرورزشي خود را به ورزش دعوت مي نمايند نكته ايست كه شايد چندان توجهي به آن نمي شود. گذشته از رسانه هاي گروهي همچون تلويزيون و راديو ساير رسانه ها از جمله مطبوعات و يا ارگانهايي كه به نحوي با ورزش در جامعه مرتبط مي باشند نيز در اين ميان مقصر قلمداد مي شوند. در مطبوعات حتي در روزنامه هاي ورزشي تا چه حد به جنبه علمي ورزش توجه؟ مي شود اكثر تيترهاي اين قبيل روزنامه ها را جديدترين نتايج ورزش قهرماني و نه ورزش همگاني تشكيل مي دهد. مطالب علمي نيز نمي تواند جايگاه خود را ميان اين همه هياهوي خبرهاي داغ باز كند و به عرصه آيد چرا كه با نبود يك ورزش همگاني خوب علاقه اي براي دانستن مطالب بيشتر و پيرامون ورزش و فوائد آن براي افراد جامعه وجود نخواهد داشت و چون چنين خوانندگاني در جامعه بسيار اندك مي باشند، طبيعي است كه تيراژ روزنامه ها تنها در صورتي بالا خواهد رفت كه خبرها پيرامون ورزش تجاري و روز دنيا باشد وگرنه.... اما جالب اينجاست كه مخاطبان اينگونه روزنامه ها را نيز قشر خاصي از جامعه تشكيل مي دهند. افراد اين قشر كساني هستند كه اگرچه ممكن است خود به ورزش نپردازند ولي به برخي از رشته هاي آن علاقه مند مي باشند. اما مسئوليت در اين مقوله تنها به دوش مطبوعات ورزشي نيست، روزنامه هاي كثيرالانتشار ديگر كه قشر بيشتري از افراد جامعه را تحت پوشش مي دهند نيز در اين ميان نقش بسزايي دارند چرا كه وقتي سخن از ورزش همگاني به ميان مي آيد بايد در كنار آن از مطبوعات همگاني نيز گفته شود. اما آيا آنچه كه بار عقبماندگي ورزش همگاني ما را به دوش مي كشد تنها رسانه هاي گروهي؟ است بايد گفت كه ارگانهايي كه به نحوي با ورزش كشور در ارتباط مي باشند شايد بيشترين مسئوليت را دارا باشند. آيا سازمانهاي مربوطه هيچگاه از مردم خواسته اند كه به يك عزم ملي؟ بپردازند آيا همانهايي كه با همكاري و مساعدت با يكديگر توانستند با آلودگي هوا آنگونه مقابله كنند نخواهند توانست با بيماريهايي كه ناشي از كم تحركي است مبارزه؟ نمايند آيا مسئولين و دست اندركاران ورزش عوارض ناشي از كم تحركي در دانش آموزان مدارس به ويژه دختران كه مادران نسل آينده جامعه مي باشند را گوشزد ؟ كرده اند و شايد اينكار را كرده باشند اما آيا كافي بوده؟ است و شايد تنها رفع تكليف شده باشد. در هر صورت آنچه از مسئولين ورزش كشور انتظار مي رود، ترغيب ورزش همگاني است و اين ميسر نمي شود مگر با يك برنامه ريزي منسجم و دقيق و البته عاجل. از جمله تدابيري كه مي توان اتخاذ كرد توزيع وسايل ورزشي رايگان و يا حداقل، با بهاي پائين و توسعه فضاي ورزشي در جامعه مي باشد. ترويج فرهنگ استفاده از دوچرخه به جاي موتوسيكلت و ماشين از ديگر تدابيري است كه تنها به همت مسئولين كشور و با همكاري تك تك اقشار جامعه مي توان اتخاذ كرد. هرچند كه مسئولين در چند سال اخير تلاش بسيار كرده اند و جاي بسي تقدير است اما انتظار مي رود كه اين سازمانها و ارگانها، بيش از پيش در اعتلاي همگاني كه به پيامد خود اعتلاي ورزش قهرماني را نيز خواهد داشت، اقداماتي را مبذول دارند. ساحل معماري