Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771113-43821S2

Date of Document: 1999-02-02

احمد بورقاني در مراسم با تمام توان كوشيديم توديع: بحث و نقد در مطبوعات نهادينه شود * ما را متهم كردند كه مي كوشيم آزادي مطبوعات را فراهم سازيم گروه اجتماعي: صبح ديروز مراسم توديع احمد بورقاني و معارفه شعبان شهيدي موءدب بعنوان معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت ارشاد در محل معاونت مطبوعاتي برگزار شد. در ابتداي اين مراسم كه در نمازخانه معاونت مطبوعاتي برگزار شد بورقاني ضمن ذكر سابقه اي از حضور خود در عرصه كار فرهنگي در مورد دوره معاونت مطبوعاتي خود گفت: هنوز چند صباحي از شروع به كار نگذشته بود كه ما را در موضع اتهام نشاندند و هر چه كوشيديم از اين موضع دوري كنيم ميسر نشد. ما را متهم كردند كه مي كوشيم آزادي مطبوعات را فراهم سازيم و مي گويند همين امر خود زمينه ساز تهاجم فرهنگي است! متهم شديم كه با چشم فروبستن بر برخي كاستي ها و نواقص و تخلفات مطبوعاتي كه بي پروا مطالبي را منتشر مي كنند كه در مواقعي با امنيت ملي كشور سازگار نيست ره به تركستان سپرديم! و بزرگترين اتهام ما اين بود كه نمي دانستيم به كجا مي رويم! وي افزود: شاكيان خود را مرجع تشخيص مي پنداشتند و ذكر دليل و آوردن مدرك را نيز در شان خود نمي دانستند و تنها حكم مي راندند. اين كه چه مرجعي بايد تعيين كند مطبوعات آرامش جامعه را بر هم زده اند يا كدام تحقيق علمي و بيطرفانه اين ادعاها را تاييد كرده است و چرا همگان به خود حق مي دهند و در اين حوزه به نمايندگي از مردم و خوانندگان مطبوعات سخن بگويند و اصولا حقوق قانوني مطبوعات كجاست، پرسشهاي بي پاسخي است. بورقاني با اشاره به مظلوميت مطبوعات گفت: اخيرا حتي برخي به اين باور رسيده بودند كه ما معني قارچ و نحوه رشد آن را نيز نمي دانيم چون هر چه راجع به رشد قارچ گونه مطبوعات گفتند و نوشتند به نظرشان در ما بي اثر بوده است و ما ارابه خود را رانديم و مرتب گفتيم تا رسيدن به حداقل استانداردهاي جهاني راهي بس طولاني پيش رو داريم تيراژ متوسط /300/2 000روزانه نسخه با 900 نشريه در حال انتشار كجا و رسيدن به 6 ميليون نسخه روزانه يعني حداقل تيراژ ضروري كجا. ما از هيچكس گلايه اي نداريم و تنها خطاب به هم ريشان خودمان مي گوييم كه قتل اين خسته به شمشير تو تقدير نبود ورنه هيچ از دل بيرحم تو تقصير نبود وي با اشاره به اصول قانون اساسي در مورد آزاديها گفت: ما در حد توان كوشيديم اين قوانين به بهترين صورت به ويژه با توجه به جنبه اقناعي آن اجرا شود. بنابراين در جاده مطبوعات هم چراغهاي خطر كار مي كرد و هم تابلوها وعلائم پابرجا بودند. و مهمتر از همه با تمام توان كوشيديم كه قلمرو بحث و گفت و شنود و نقد و نقادي در حوزه مطبوعات نهادينه شود و همگان بپذيرند كه اين وظيفه جزء انفكاك ناپذير مطبوعات است. در جشنواره پنجم شكل گيري نمادهايي از قلمرو بحث و گفت و شنود را كه قطعا به مشاركت مردم در سرنوشت عمومي و توسعه فرهنگي و اجتماعي كشور خواهد انجاميد، شاهد بوديد و انشاءالله اين حوزه فعال و زنده نگه داشته شود. به علاوه مدد رسانديم كه نهادهاي صنفي مطبوعاتي و تبليغاتي شكل بگيرند كه مولود خوش سيماي انجمن صنفي روزنامه نگاران و انجمن صنفي كانونهاي تبليغاتي از آن جمله اند. بورقاني گفت: معتقدم به خاطر چند تخلف يا تندروي نبايد تا آنجا پيش رفت كه مدعي آزادي بدون قانون شد و وجود قانون و نظارت را بدون علم و اطلاع يكسره منكر شد. ما نيز بر اين باوريم كه آزادي بدون قانون، هرج و مرج را درپي دارد. آيا في الواقع برخي بر اين باورند كه در حوزه مطبوعات قانون حاكم نيست يا اين كه تنها برخي مرتكب تخلف مي شوند و قانون را يا نمي دانند يا ناديده مي گيرند. امري كه در فضاي فعلي كشور چندان غيرطبيعي نيست و بايد كوشيد اين تخلفات را به حداقل ممكن رساند. وي در پايان ضمن تقدير از همكاران و روزنامه نگاران براي شهيدي آرزوي توفيق كرد و گفت: از همگان براي خبط و خطاها و تقصير و قصورهايي كه از اين بنده سر زده است پوزش مي خواهم و از خداوند متعال طلب عفو مي كنم. در شروع كارم د رمعاونت مطبوعاتي عرض كردم كه شيريني جامعه مدني به همين رفتنها و آمدنهاست و هنوز نيز بر اين باورم اما بدانيد كه عمر معاونت مطبوعاتي مساويست با عمر يك چريك وفادار به آرمانهايش، شش ماه تا يكسال، اجازه دهيد اين چريك مطبوعاتي به آرمان هايش وفادار بماند. پس از سخنان بورقاني جمعيت حاضر به مدت 5 دقيقه براي بورقاني دست زد و بورقاني با چشماني اشك بار به ميان جمع بازگشت سپس مهاجراني وزير ارشاد طي سخناني گفت: سياست هايي كه در حوزه مطبوعات اعمال شده تابع سياستهاي دولت است و در آينده نيز ادامه خواهد يافت. وي افزود: مدار ما مدار قانون اساسي و سياستهاي رئيس جمهوري است و خوشبختانه قانون مطبوعات، حدود رسالت، و حقوق مطبوعات را تبيين كرده است. مهاجراني گفت: با توجه به تجربياتي كه آقاي بورقاني در كار مطبوعات دارند، راضي نبوديم به نقطه اي برسيم كه ايشان استعفا دهند. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: آقاي شهيدي كه سمت معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي به ايشان سپرده شده است، جزو افرادي است كه سابقه كار طولاني در مطبوعات دارند و در زماني كه آقاي خاتمي نماينده حضرت امام (ره ) در موءسسه كيهان بودند آقاي شهيدي سردبيري كيهان انگليسي را بر عهده داشتند و پس از آن نيز در سمت معاونت برون مرزي سازمان صدا و سيما فعاليت مي كردند. وي گفت: به لحاظ دانش و تجربه كاري اطمينان داريم ك سياستهاي مطبوعات ادامه خواهد داشت. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهار اميدواري كرد، در سايه تلاش و همكاري، مطبوعات كشور در بين كشورهاي در حال توسعه و حتي جهان اثرگذار شود. شعبان شهيدي نيز در اين مراسم گفت: بي مهري به ركن چهارم يا كجي در بناي آن فروريختن ديگر اركان را فراهم مي آورد. وي افزود: راهي كه از امروز در معاونت مطبوعاتي ادامه داده مي شود اجراي هر چه بهتر سياستهاي رئيس جمهوري در بعد رسانه اي ومطبوعاتي است. شهيدي تاكيد كرد: تلاش خواهد شد كه نقش مطبوعات در شفاف تركردن امور در كشور برجسته تر و امر قانوني نظارت سامان دهي شود و رسيدگي به امور مطبوعات در محدوده وظايف نهادهاي قانوني باقي بماند. وي، ارتقاي كيفي مطبوعات و پاسخ به نيازهاي جامعه، فراهم آوردن حضور جرايد در عرصه هاي رسانه اي بين المللي و پذيراشدن حضور خبرنگاران خارجي با هماهنگي ارگانهاي قانوني دست اندركار و توجه بيشتر به امر پژوهش و آموزش را از امور مورد توجه معاونت مطبوعاتي ذكر كرد. وي افزود: در شروع دهه سوم انقلاب اسلامي تلاش خواهيم كرد تا تصويري را كه مطبوعات ما از جامعه پرتحركمان ترسيم مي كنند درخورشان باشد.