Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771112-43812S1

Date of Document: 1999-02-01

... و زمزمه هاي مردم فرياد شد به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامي و دهه فرخنده فجر مشكل اساسي رژيم شاه اين بود كه نمي خواست واقعيت ها را بپذيرد و باور كند كه عمر تاريخي اش به پايان رسيده است اشاره: بار ديگر در دهه فرخنده فجر و سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ياد و خاطره مبارزات حماسي ملت بزرگ و مبارز ايران عليه يكي از رژيم هاي دست نشانده منطقه خاورميانه زنده مي شود و به ياد مي آوريم شعارها و خواست هاي بر حق مردم را كه در سايه همبستگي ملت و تحت رهبري خميني كبير ( ره ) تجلي استقلال يافت نخستين خواست مردم بود و آزادي، هدف آرماني ملتي بزرگ كه خون هاي پاكي در طول تاريخ نهال آن را آبياري كرده اند و دريغا كه به هنگام باروري، دوباره لگدكوب رژيم و ديكتاتوري ديگري شد و مردم در سال 1357 و در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي آزادي را فرياد كردند، چرا كه از استبداد، اختناق و بيدادگري نظام هاي ديكتاتوري و سركوبگر ستم بسيار ديده بودند و مي دانستند اين گوهر گرانبها چه دشوار بدست مي آيد و چه آسان از دست مي رود، پس بايد در قالب شعار جاودانه ملت، جاودان بماند، و جمهوري اسلامي، عبارت مقدس ديگري از اين شعار ملي بود. استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي اين شعار، اساس و پايه نهضت انقلاب اسلامي و تمامي اهداف و آرمان هاي آن را شامل مي شود. اينك در آستانه آغاز بيست و يكمين سال پيروزي انقلاب اسلامي، بار ديگر در سلسله گزارش هايي كه به همين انگيزه فراهم آمده است، ضمن مرور بر روزهاي حماسي انقلاب و اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي، ياد مبارزان و شهيدان اين انقلاب بزرگ را گرامي مي داريم. روايت انقلاب را بايد آغاز كرد اما هنوز حيران در نقطه شروع مانده ايم در شروع اين مثنوي پرشور. به راستي آن را در كدامين رويداد تاريخي بايد جست وجو؟ كرد در مخالفتها و مبارزات صريح امام در سال 1341 در مسجد اعظم قم مبارزه و پيروزي نهضت ملي نفت، شهادت نواب صفوي كه فرزند جبهه حق بود و پرچم مبارزه را هيچ گاه زمين نگذاشت. از آن روز كه رضاخان به كشف حجاب زنان راي؟ داد يا آن روز كه شيخ شهيد (شيخ فضل ا... نوري ) مشروطيت را مشروعه خواست و حكم اعدامش را صادر و كردند يا نه! حتي قبل از آن، آن زمان كه سيد جمال الدين، نهضت بيداري مشرق زمين را شكل داد و به نسل هاي بعد از خود منتقل؟ كرد اما درنهايت، به نقطه عطفي در تاريخ خواهيم رسيد. آن روز كه پس از هشياري هاي امام، او را به خيال پايان ماجراي آغاز شده، شبانه به تبعيدگاه فرستادند و او گفت كه ياران من هنوز در گهواره اند. خرداد 42 و همين گهواره نشينان بودند كه 17 شهريور 57 را ساختند: ما به شما گل داديم، شما به ما گلوله... نهضت، ما حسيني، رهبر ما خميني اي شاه، خائن، آواره گردي...، بوي گل و سوسن و ياسمن آيد.... و اين بود اوج شكوفايي انقلاب، آن روز كه بوي خون و باروت و گلوله به گل سوسن و ياسمن مبدل شد. و شهدا به استقبال او و شتافتند پس از آن پيروزيي آمد كه سالها جوانان ايران به خاطرش رشادت كردند و خونشان را بستر آرام آن ساختند. و آن گاه اين پيروزي، اين انقلاب امانتي شد در دست آنها كه در خيزش مردمي اش، در هدايتش، در پيروزي اش، و حتي در شاهدبودن و پيروزي اش نقش داشتند تا آن را به ما و شما برسانند، بي هيچ تحريفي. اما آنها كه انقلاب كردند، آنها كه در انقلاب زيستند و آنها كه امروز وارثان اين انقلابند آيا انتظاراتشان در كدامين جلوه اين مبارزه بزرگ تبلور؟ يافته نسل هاي آن روز، امروز و فردا را مي گوييم. ابتدا پاي صحبت مبارزاني مي نشينيم كه شاهد زنده شكل گيري انقلاب در سال هاي 4240 بوده اند و بعد...! هدف ما و شايد بتوان گفت انتظارمان از پيدايي و پيروزي انقلاب اسلامي كوتاه شدن دست بيگانگان از ايران و آزادي در پياده شدن احكام اسلامي بود. كه اين دو قطب در واقع شديدترين انگيزه نيز براي مبارزه بودند. انتظار ما پس از پيروزي انقلاب نيز وحدت تمامي مسلمين و مبارزان آن بود براي حمايت و هدايت انقلاب و برقراري جمهوري اسلامي. اگر نسل جوان امروز انقلاب را به ياد نياورد و حماسه هايش را با گوشت و خونش حس نكند مقصر ما و شما هستيم كه اين وحدت و رسايي را حفظ نكرده ايم. در آن سالها مبارزان همه عاشق بودند و از جان گذشته و گوش به فرمان امام، و البته سالهاي بسيار سختي بود. مردم قبل از انقلاب خواهان استقلال بودند و آزادي، و به خاطر اهدافشان از همه چيز گذشتند. دكتر محمد پاريزي جامعه شناس مي گويد: انقلاب، اتفاقي ساده نيست و پيش درآمدها و تبعات بسياري در جامعه دارد. در ابتدا گروه هاي هم فكر و اقشار هم نياز بسيج مي شوند و در بستره زمان خون هاي زيادي به خاطر اين هدف مشترك و نيازهاي جامعه ريخته مي شود. قهرمانان بسياري در تاريخ ثبت مي شوند تا اين حركت به نقطه عطف خود برسد و پس از آن براندازي رژيم حاكم اتفاق مي افتد. و اما تبعات انقلاب بحران هاي به وجود آمده بين گروه هاي به وجود آورنده انقلاب و اختلافات فكري آنهاست، كه بايد درصدد رفع آن بود تا بتوان نفس انقلاب را حفظ كرد. در اين ميان مردم جامعه اي كه در شكل گيري اين انقلاب نقش داشته اند مسئوليتهاي خطيري را برعهده مي گيرند تا انتظارات جامعه شان را برآورده كنند و اقشاري كه در حين وقوع انقلاب به بيداري رسيده اند نيز توقعاتي از اين تحول دارند كه گاه به تمام و كمال برآورده نمي شود. انقلاب ايران نيز از اين دست بود و بايد از آحاد جامعه پرسيد كه انتظاراتشان از اين تحول بزرگ تاريخي چه بوده؟ است مهندس سپهرمهدوي دانشجوي سال 58 است كه با انقلاب فرهنگي مواجه شده و پس از آن فارغ التحصيل شده است، وي مي گويد: دانشگاه هاي آن زمان يكي از اصلي ترين مكان هاي شكل گيري و هدايت تفكرات ضداستبدادي بودند. همه دانشجوياني كه دلشان براي امام و انقلاب مي تپيد اميدوار بودند كه در زماني نزديك، تبلور آزادي را در جامعه امروز ببينند هم انتظار مي رود كه نيروهاي انقلاب تمام همتشان پاسداري از اهداف و آرمان هايي باشد كه شهداي بسياري را به خاطر آنها داده ايم و از آن حق و حقوق مردم ايران كه در هر شرايطي بايد حفظ انقلاب شود سال 57 بحران و جوششي بود كه در آن تاريخ لازمه به وجود آمدن شرايط امروز بود. اما تبلور آن در اين زمان در كساني به وقوع مي پيوندد كه درد مردم را بشناسند، فقر اقشار ضعيف را درك كنند و جز به حقوق مردم نينديشند. مريم برزگر 20 ساله فرزند سال هاي پرالتهاب و روزهاي پيروزي انقلاب است. از او درباره تصوير انقلاب و انتظاراتش از انقلاب مي پرسيم: او مي گويد: خيلي وقتها آرزو مي كنم كه اي كاش زودتر به دنيا آمده بودم و مبارزات قبل از انقلاب را فقط در تاريخ نمي خواندم. هر بار كه از ميدان شهداء مي گذرم صداي گلوله و فرياد را مي شنوم. اشك هاي ريخته شده مادران را حس مي كنم. و حال و هواي جواناني را كه دوستان مجروح و شهيدشان را از زمين بلند مي كنند مي فهمم. اما باز هم كافي نيست. من توقع دارم كه همانطور كه جوانان قبل از سال 57 و در حين پيروزي انقلاب، حمايت كردند و به پيروزي رساندند امروز هم، همان جوانها به نسل پس از خودشان ارزش ها و آرمان هاي انقلاب را منتقل كنند و رسم امانتداري را به جا آورند. آنها كه روزي از ياران نزديك امام بوده اند و امروز از تصميم گيرندگان كشور هستند. جوانان را فراموش نكنند و راهي را بروند كه جوانان احساس نكنند از آرمان هاي انقلاب فاصله گرفته اند. بيشتر افراد جامعه چه آنها كه در حين انقلاب به پيروزي آن كمك كرده اند و چه جواناني كه در آن سالها كودكاني بيش نبوده اند، توجه دست اندركاران جمهوري اسلامي را به مردم و سرنوشتشان، مي خواهند. چرا كه بعد عظيمي از انقلاب هم، جنبه مردمي بودن و به خاطر مردم بودن آن است. امروز شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشوري چون ايران كه دوران گذاررا طي مي كند، شرايطي است كه تنها با نظامي مردم سالار مي توان به پيشرفتش دل بست. ادامه دارد