Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771112-43811S6

Date of Document: 1999-02-01

توضيح و تصحيح در خبر پريروزبا عنوان استفاده از كاركنان غيرمجاز زندان در پي دارد در صفحه اول به نقل از واحد مركزي خبر زاهدان ماده 181 قانون كار جمهوري اسلامي ايران ماده و 180 مجازات حبس از 91 تا 180 روز 90 تا 180 روز درج شده بود كه به اين وسيله اصلاح مي شود.