Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771112-43810S2

Date of Document: 1999-02-01

جشنهاي دهه فجر و بالندگي علمي در جشنواره خوارزمي معرفي طرحهاي راه يافته به دومين مرحله دوازدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي; اشاره; دوازدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي همچون سالهاي گذشته در حالي برگزار خواهد شد كه ملت بزرگوار ايران اسلامي، بيستمين سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند خود را جشن مي گيرد. به رغم آن كه اين جشنواره، طي دوازده دوره برگزاري از روندي صعودي (حداقل به لحاظ كمي ) برخوردار بوده و تعداد طرحهاي علمي و صنعتي شركت داده شده در آن، بويژه در بخش داخلي، همواره رو به افزايش بوده، امسال با كاهش نسبي نسبت به سال گذشته روبه رو بوده است، جشنواره خوارزمي به عنوان رخدادي مهم در بخش تحقيق و پژوهش، از سوي بسياري از صاحبنظران و انديشوران پژوهش كشورمان محسوب مي شود كه ارزيابي صحيح و علمي از روند كاهش و يا افزايش سطح كمي و كيفي آن از اهميت ويژه اي برخوردار است و برمسئولان و برپاكنندگان اين جشنواره است كه براي يك بار هم كه شده، به اين مهم بپردازند و به گونه اي از اين طريق، وضعيت فعلي و آينده جامعه علمي ايران را بررسي نمايند. يادآور مي شود، تعداد كل طرحهاي شركت كننده در بخش داخلي جشنواره خوارزمي براي سال هاي 76 و 77 به ترتيب 574 681 و پژوهش بوده است. اگرچه برخي صاحبنظران، بر اين اعتقادند كه حتي در صورت ارتقاي كمي طرحهاي ارسالي به جشنواره خوارزمي، سطح كيفي پژوهش هاي (داخلي ) شركت كننده در اين جشنواره رو به افول گذارده است، اما هنوز طرحهاي ارزشمندي در اين جشنواره ارائه مي شوند كه نشانگر پشتكار و توانمندي پژوهشگران و مبتكران اين مرز و بوم مي باشند. روزنامه همشهري بنابر سنت هر ساله خود، به منظور انعكاس بخشي از دستمايه هاي محققان داخلي، طرح هاي پژوهش راه يافته به دومين مرحله از جشنواره امسال را، امروز و روزهاي آتي معرفي مي كند. متالوژي و مواد * در اين گروه، تنها دو طرح به مرحله دوم جشنواره راه يافتند: عنوان طرح: ساخت آلياژ حافظه دار براي مصارف مهندسي و پزشكي مجري: دكتر سيد خطيبالاسلام صدرنژاد آلياژهاي حافظه دار به دليل دارا بودن خاصيت برگشت به شكل سابق و فوق الاستيسيته رفتارهاي، جالبي از خود بروز مي دهند كه كاربردهاي فراوان و مهمي را در صنعت و پزشكي امكان پذير در مي سازند اين طرح، نمونه هايي از آلياژهاي سه خانواده مهم - Ni - Al و Cu -Ti,Al- Zn -Cu Ni به روش سنتز احتراقي ذوب، و ريخته گري و روش ابتكاري شبه سنتز احتراقي ساخته شده است. استفاده از آلياژ تيتانيم - نيكل، براي ساختن سيمهاي ارتودنسي مورد توجه پزشكان قرار گرفته و همكاري مشترك براي بررسي جنبه هاي بيولوژيكي به كارگيري آلياژ نيز آغاز شده است. پروژه استفاده از آلياژ براي ساخت اسفنكتر مصنوعي توسط وزارت بهداشت و درمان تامين اعتبار شده و در حال انجام است. عنوان طرح: ساخت و بهينه كردن خواص نسوزهاي قليايي با منيزيت داخلي مجري: نادر خليلي نسوزهاي قليايي مصرف زيادي در صنايع فلزات آهني، غيرآهني، سيمان، و غيره دارند، استفاده از منيزيت بيرجند به عنوان تنها منبع داخلي منيزيت، هدف اصلي اين طرح بوده است. از اين منيزيت، در ساخت آجرهاي منيزيتي، منيزيت كروميتي، منيزيت اسينلي و منيزيت گرافيتي استفاده شده است. با انجام اين طرح، محصولات ساخته شده توسط اين منيزيت كه به عنوان يك منيزيت خيلي مرغوب شناخته نمي شود، بهينه شده و چهار نوع ديرگداز نام برده به مرحله نيمه صنعتي و صنعتي رسيده است. عمران * در گروه عمران از ميان 33 اثر ارسالي به دبيرخانه جشنواره تنها دو طرح به مرحله بعدي راه پيدا كرده است. عنوان طرح: طراحي موزه شيخ صفي الدين، ساماندهي و بازسازي بافت تاريخي محله شيخ صفي الدين اردبيلي مجري: فرهاد فرنو بازشناسي نقاط مهم و با ارزش در بافت قديمي شهرها و تلاش در بهسازي و بازسازي عناصر با ارزش معماري، گام بزرگي در جهت حفظ و حراست از ارزشهاي فرهنگي و هنرهاي ملي جامعه است كه با ارائه سياستهايي در عين حفظ ارزشهاي فرهنگي بافت تاريخي، بتوان سطح فعاليت در بخش قديمي را ارتقاء داد و از سوي ديگر يك محيط كالبدي مناسب براي فعاليت هاي جديد فراهم آورد. هدف اين طرح، طراحي معماري موزه ها و مجموعه فرهنگي در جوار بقعه شيخ صفي الدين، طراحي ميدان عالي قاپو و جداره آن در جلوي موزه و بقعه طراحي نماي ورودي مناسب براي بقعه طراحي باغ جنت سرا در پشت بقعه و اتصال آن به مجموعه تجاري مي باشد. عنوان طرح: ايجاد نرم افزارهاي كامپيوتري براي تجليل سازه هاي با مقاطع متغير و اشكال مقطع پيچيده مجري: مجيد بديعي بيوتكنولوژي در * گروه بيوتكنولوژي جشنواره امسال، تنها يك طرح به مرحله دوم راه يافت. عنوان طرح: ساخت محيط مولكولي ذخيره اطلاعات مجري: ايمان مرادي اين طرح در واقع يكي از كاربردهاي ويژه و مهم بيولوژي در صنعت را به نمايش مي گذارد. در طي اين پژوهش MERI يا محيط مولكولي ذخيره، اطلاعات طراحي و ساخته شد. MERI نسل جديدي از محيطهاي ذخيره اطلاعات مي باشد و اساس آن را DNA تشكيل مي دهد. ويژگيهاي بسيار مهم MERI كه آن را به تكنولوژي برتر تبديل كرد، عبارت است از: ظرفيت فوق تكنولوژي روز (/1 1011212xمعادل كيلو بايت در سانتيمتر مربع، ابعاد بسيار كوچك و ميكروسكوپيت آن در حدود نانومتر ( ميلياردم ) و نيز پايداري بسيار طولاني مدت آن (ميليونها سال ). علاوه بر آن كاربرد ويژه MERI در مصارف نظامي و سياسي به اين طرح اهميتي خاص مي بخشد. علوم پايه عنوان طرح: ايجاد كموتاپيسهاي آلكالوييدي با استفاده از فنون ژنتيكي و كشت سلول و پروتوپلاست بعضي از گونه هاي دو سرده Vinca, Rhazy از تيره آپوسيناسه مجري: دكتر محمدرضا نوري دلويي چهارگونه ونيكا ( روزه آ، ماژور، مينور و هرباسه آ ) يك، گونه رازيا (استريكتا ) و يك گونه نريوم ( اولئاندر ) از نقاط مختلف ايران جمع آوري شدند و از نظر نوع و مقدار آلكالوييدها مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس منابع خارجي، گونه روزه آ به دليل داشتن آلكالوييدهاي بسيار ارزشمند دارويي معروف بود كه در پژوهش حاضر - مربوط به ايران - مورد تاييد قرار گرفت. به علاوه، معلوم شد كه مقدار آلكالوييد در گونه هرباسه آ، چهار برابر اين مقدار (مقدار در روزه آ ) است. در اين پژوهش، معلوم شد كه از اين طريق، مي توان هم بر توليد آلكالوييد افزود و هم سلول را وادار كرد كه يكي از الكالوييدها را بيشتر از آلكالوييدهاي ديگر توليد نمايد. يافته اي كه داراي ارزش بالقوه بسيار بالاي اقتصادي نيز است. انجام اين پژوهش براي نخستين بار در كشور انجام شده است. به طور مشخص، بررسي گياهان ايران به عنوان منابع طبيعي تركيبات دارويي، كشف منابع گياهي غني تر از اين تركيبات و استفاده از فنون كشت بافت سلول و پروتوپلاست براي ايجاد كموتاپيسهاي شيميايي جديد است. عنوان طرح: كشف دو باكتري جديد تجزيه كننده سلولز از خاكهاي جنگلي ايران، خالص سازي و شناسايي پتانسيل آنزيمي و توليد پروتئين تك ياخته توسط آنها مجري: دكتر فريدون ملك زاده در طرح جداسازي و تشخيص هويت و آگاهي از قدرت سلولولي تيك سويه هاي باكتريهاي تجزيه كننده سلولز از خاكهاي جنگلي 6 سويه باكتري جدا گرديده و كوشش در جهت شناسائي و بررسي توان تجزيه كردن سلولز (ماده زايد و فراوان طبيعت ) مورد تحقيق طولاني قرار گرفت. ويژگي مهم طرح، نو بودن هويت پتانسيل سلولولي تيك و SCP در توان توليد پروتئين تك ياخته سويه ها و هويت ايراني داشتن آنها است. عنوان طرح: بررسي هوازدگي در ماسه سنگهاي صولت آباد كرمان و كاربردهاي آن مجري: دكتر جمشيد شهابپور در ماسه سنگهاي منطقه صولت آباد واقع در 80 كيلومتري جنوب شرقي كرمان، هوازدگي باعث بوجود آمدن ساختمانهاي خاصي گرديده است كه براي اولين بار شناسايي شد. نحوه عملكرد هوازدگي در بوجود آمدن اين بلوك ها مي تواند چگونگي عملكرد هوازدگي در بناهاي تاريخي را مشخص كند. همچنين مي تواند عملكرد آبهاي فرورو آلوده - آبهايي كه از درون زباله هاي اتمي عبور مي نمايد - را مشخص كند. عنوان طرح: ارتباط بين اجزاء تكتونيكي در جزاير كماني و استفاده از آن در زمين ساخت مجري: دكتر جمشيد شهابپور در اين طرح براي اولين بار، جزاير كماني با استفاده از نمودارهاي پيشنهاد شده در اين طرح، به دو طريق مختلف تقسيم بندي شده اند: الف ) جزاير كماني ساده و پيچيده; ب ) جزاير كماني همجوار و غيرهمجوار. در اين طرح نمودارهايي پيشنهاد شده است كه با استفاده از آنها، مي توان خصوصيات كينماتيك جزاير كماني را استخراج كرد. ادامه دارد