Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771111-43806S2

Date of Document: 1999-01-31

زن در معرض قهر تاريخي گفتگو با دكتر سمر پهلوان، استاد دانشگاه دمشق اشاره: دكتر سمر پهلوان استاد بخش تاريخ در دانشكده ادبيات دانشگاه دمشق است. وي علاوه بر استادي دانشگاه رئيس دفتر فرهنگي و تداركات دفتر اجرايي اتحاديه سراسري زنان سوريه است و داراي فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي برجسته اي است. خبرنگار مجله العالم در سودان اين گفتگو را با وي انجام داده است، كه با هم مي خوانيم: * به نظر شما انگيزه هاي مبارزات زنان؟ چيست - زنان در معرض قهر تاريخي قرار دارند و در نتيجه شرايط زن از شرايط مرد پيچيده تر است. وي به علت انزواي در خانه و محروميت از تعليم، عقب مانده تر است. لذا زن بايد به نبرد دلاورانه اي دست يازد تا بتواند ابتدا به تكامل خود و در مرحله بعد - و در كنار مرد - به تكامل پيشرفت جامعه ياري رساند. * جنبش هاي زنان را تا چه حد مهم؟ مي دانيد - جنبش زنان از چند جنبه اهميت دارد. زنان به رغم سركوب تاريخي، در مراحل مختلف تاريخ ملي و سياسي [كشورها ] مشاركت كرده اند. اين امر ناشي از نقشي است كه جنبش هاي زنان ايفا جنبش هاي كرده اند زنان، آنان را به حقوق و رسالت خود آشنا اهميت كرده اند جنبش زنان در اين امر نهفته هدف است اساسي ما در اتحاديه زنان سوريه آن است كه در مرتبه نخست براي آگاه كردن زنان خانه دار تلاش كنيم و آگاهي آنان را بالاتر ببريم و بر ميزان توان و مهارت آنان در اداره امور زندگي و تربيت كودكان بيفزاييم زيرا خانواده، هسته اصلي جامعه است، اين هدف اساسي ماست. * زن عرب را در قياس با زن اروپايي چگونه؟ مي بينيد - زن عرب در قياس با زن اروپايي پيشرفته تر زن است عرب از عزت و كرامت برخوردار است. دين اسلام، حقوق زن را مراعات كرده و از طبيعتش محافظت نموده است. در اروپا زن تحت ستم قرار دارد و به حقوق خود نرسيده است و اين برخاسته از نظام هاي سياسي و اقتصادي موجود در اروپاي سرمايه داري است كه سرشتي بهره كشانه دارد. اگر زن زير ستم نبود، گروه هاي ضدخشونت در اروپا به وجود نمي آمد. * ظاهرا زن عرب، نقش خود را به طور كامل ايفا؟ نمي كند - آري. اما در اين راه گام برمي دارد. اندك بودن زنان باسواد، علت بي واسطه اين امر است. * آيا سرشت زن، سرشت ابداع گري؟ است - بله. اگر ابداع گر نمي بود، مردان ابداع گر پديد نمي آورد. * استادان دانشگاه متهم هستند كه در برج عاج و دور از مشكلات جامعه زندگي مي كنند، نظر شما به عنوان يك استاد ؟ چيست - اين صحبت ها را باور نكنيد. بسيار دشوار است كه استادي در برج عاج باشد و بتواند به فرهنگ و دانش اندوزي ادامه دهد. دانشگاه جايي براي قانونگذاري فكري جامعه است. استادان دانشگاه بخشي از جامعه هستند و در نتيجه برج عاجي وجود ندارد. * نظر شمادرباره زن سوداني؟ چيست - زن سوداني، شگفتي مرا برانگيخته است. ديدارهايي با شمار فراواني از زنان آگاه و روشنفكر سوداني داشته ام. شور و شوق واقعي و چشم انداز گسترده اي براي كار و تلاش را در ميان آنان ديده ام. گرچه عمر جنبش زنان سودان كوتاه است. زن سوداني از امكانات والا و توان فراواني براي ايجاد تغيير و تحول برخوردار است. انجمن هاي زنان و نقش آنان تعجب مرا برمي انگيزد. بسياري از انجمن ها با جديت و نشاط مشغول فعاليتند. در اينجا نمي توانم شگفتي فراوان خود را نسبت به انجمن مبارزه با سنت هاي زيان آور پنهان كنم. ترجمه: واحد رسانه هاي خارجي