Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771110-43787S2

Date of Document: 1999-01-30

محاكمه دو زن متهم به قتل پايان يافت محاكمه دو زن كه يكسال قبل در يكي از خانه هاي تهران پارس پيرزن 70 ساله اي را به خاطر 250 هزار تومان جواهر كشته بودند در دادگاه عمومي تهران آغاز شد. متهمان كه زهرا ( ساله ) 30 و جميله ( ساله )اند 38 متهم بودند در تهران پارس تهران وارد خانه پيرزني به نام اصلي دست در آغوش 70 ساله شده اند و پس از بستن دست و پاي پيرزن دستمال در دهان او فرو كردند و پيرزن خفه شد. آن دو بعد از برداشتن جواهرات گريختند. يكي از عاملان جنايت كه زني معتاد است در جلسات دادگاه اعتراف كرد كه به خاطر پول اعتياد پيرزن را كشته است. قاضي شعبه مجتمع 1601جنائي دادگاه عمومي تهران در پايان اين محاكمه اعلام كرد، راي دادگاه در پايان اين هفته صادر خواهد شد.