Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771108-43780S3

Date of Document: 1999-01-28

موسوي اجاق: هيات مركزي در برابر رد صلاحيت هاي نظارت غيرقانوني خاموش نمي ماند موسوي اجاق عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها در گفتگو با خبرنگار ما پيرامون رد صلاحيت بعضي از چهره هاي شناخته شده سياسي كشور توسط هيات نظارت شهرستان تهران گفت: مگر از روي جنازه من رد شوند كه اجازه دهم كسي را در تهران يا هر نقطه ديگر از كشور بدون دليل و سند و مدرك معتبر شرعي و قانوني رد كنند. وي گفت: هيات هاي ذيربط در امر انتخابات بويژه هيات هاي نظارت حق ندارند با تنگ نظري در مورد تاييد صلاحيت داوطلبان برخورد كنند و بدون استناد به ادله قانوني و شرعي حق ندارند صلاحيت افراد را رد من كنند، به ملت عزيز و قهرمان ايران اين قول را مي دهم، تا زماني كه در هيات مركزي نظارت هستم از سر سوزن تخطي و اقدامات خلاف قانون اشخاص و يا مسئولين در امر رد صلاحيت ها چشم پوشي نخواهم كرد و با پشتيباني خداوند منان و استعانت از او در احقاق حق افرادي كه حقشان تضييع شده باشد تا آخرين لحظه حياتم در اين مسئوليت دفاع خواهم كرد و از هياهو و جوسازي ها هراس ندارم و با هيات هاي نظارت متخلف برخورد خواهم نمود و در صورت محرزبودن تخلفات آنها طبق قانون هيات مركزي، آنها را منحل خواهم كرد.