Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771108-43775S1

Date of Document: 1999-01-28

روي پيشخوان كتابفروشي ها دوشيزه خانم تاكنا ماريا /وارگاس يوسا ترجمه آزاده آل /محمد نشر /ويدا چاپ 1500 /اول 1376 /نسخه 400 تومان. ماريو وا رگاس يوسا از پايه گذاران و ناموران ادب مدرن امريكاي لاتين در است سال 1936 در پرو به دنيا آمد و پس از طي مقدمات سر از دانشگاههاي مادريد او درآورد با رمان شهر وسگان شهرت جهاني يافت. نمايش نامه دوشيزه خانم تاكنا نخستين بار در 1981 در بوينوس آيرس روي صحنه آمد. نويسنده در مورد اين نمايشنامه خود مي گويد: دوشيزه خانم تاكنا به مسايلي چون سالخوردگي، بنياد خانواده، غرور آدمي و سرنوشت فردي پرداخته اما به عقيده من زمينه پايدار و تغييرناپذير اين اثر كه بر كل موضوع سايه افكنده و درواقع ستون فقرات كالبد آن را مي سازد، انديشيدن در چگونگي تولد داستان هاست... غزل هاي ويليام شكسپير ترجمه دكتر تقي /تفضلي نشر /ويدا چاپ 3 /اول 1377 هزار /نسخه 145 /صفحه 650 تومان ويليام شكسپير احتمالا در آوريل 1562 به دنيا آمده و قطعا در آوريل 1616 در استرات فورد يعني همان جا كه به دنيا آمده بود از دنيا رفته است. وي در عمر 52 ساله و كوتاه خود، تعدادي از مهمترين نمايشنامه هاي جهان را تصنيف كرد و هنوز كه هنوز است در اعداد يكي از بزرگترين شاعران انگلستان و جهان محسوب مي شود. علاوه بر نمايشنامه، شكسپير سراينده غزل هاي نابي است كه در نوع خود كم نظير هستند. از اين شاعر انگليسي، علاوه بر نمايشنامه هاي متعدد 4 مجموعه شعر باقي مانده است كه غزل ها يا سانت ها از آن جمله است. در كتاب حاضر 100 سانت از مجموعه غزل هاي شكسپير به نثر فارسي ترجمه شده است. كمكهاي اوليه و فوريتهاي پزشكي دكتر سيدموءيد علويان / ناشر: موءسسه فرهنگي - انتشاراتي شهروند / چاپ اول پاييز 1377 / 15000 نسخه / 208 صفحه رقعي / 600 تومان پيشگيري از بروز حوادث، از ضروريات ايجاد است نگرش و تغيير رفتار در جهت مثبت، الزام به رعايت قوانين و مقررات در جهت بالابردن ضريب اطمينان و همچنين آموزش از اصول مهم پيشگيري مي باشند. كتاب حاضر، به عنوان كمكهاي اوليه و فوريتهاي پزشكي در مدرسه و اردو، با توجه به محتواي نسبتا ساده وكاربردي، يك راهنماي كاربردي مناسب براي معلمان و كاركنان بهداشتي مرتبط با بهداشت مدارس است كه با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (اداره كل بهداشت مدارس ) و از سري راهنماي سلامتي به چاپ رسيده است. حكايت آشنايي من با... احمدرضا /احمدي نشر /ويدا چاپ 3 /اول 77 هزار /نسخه 690 تومان. كتاب مجموعه 16 مقاله يا نوشته در مورد بزرگان ادب و هنر ايران در دوران معاصر است. ويژگي اين نوشته ها آن است كه محصول قلم يك شاعر مطرح معاصر است و به همين دليل، نگاه به اشخاص و آثار آنهانگاهي يگانه، عاطفي و عميق است. علي خسروي نيز براي هريك از بزرگان يادشده در كتاب، طرحي را كشيده است. مجموعه پيش درآمدها، رنگ ها و قطعات موسيقي مجلسي اثر استاد فرامرز /پايور تنظيم براي تار: مهرداد /دلنوازي نشر /ويدا چاپ /2 1377 اول هزار /نسخه 1200 تومان. مجموعه حاضر كه به مناسبت 50 سال كوشش فرهنگي استاد فرامرز پايور چاپ شده، شامل قطعاتي است كه سال ها قبل توسط استاد براي سنتور و ويلن تاليف شده و مهرداد دلنوازي طي ده سال، آنها را براي امكانات اجرايي تار تنظيم، مضرابگذاري و بازنويسي كرده است. گفته ها ابراهيم /گلستان نشر /ويدا چاپ اول لندن /بهار 1377 چاپ دوم تهران 3 /پائيز 1377 هزار /نسخه 346 /صفحه 1200 تومان. نويسنده در مقدمه خود اعلام مي كند كه تازه ترين تكه (يا مقاله يا نوشته ) اين كتاب مربوط به 20 سال پيش است و عمر كهنه ترين تكه آن از 30 مي گذرد. نويسنده تاكيد مي كند كه اگر در اين سالها، اين مجموعه چاپ نشده به خاطر آن بوده كه در آن زمانه لزومي به گفتن احساس نمي كرده. آنچه به اين مقدمه نويسنده مي توان اضافه كرد - كه البته خود هم گفته است - آن است كه ارائه تصويري از ديدگاه هاي مختلف در عرصه ادب و هنر سه دهه قبل خود مفيد تواند بود و از آنجا كه تعمق در برخي مقولات فرهنگي چندان رضايت بخش نبوده، شايد براي خواننده جوان، برخي نكات نو گلستان باشد. اما كاش اينچنين تكه ها پراكنده نبودند. برگزيده آثار استاد عباس كاتوزيان اسلايد: سيدجواد سيدآبادي خوشنويسي /: ع. /صادق زاده صفحه آرايي و طراحي جلد: رضا يساولي / چاپ /اول 1377 ناشر: انتشارات /يساولي پنج هزار نسخه 140 صفحه /سلطاني تومان. 12500 اين مجموعه، آلبوم برخي از نقاشي هاي استاد عباس كاتوزيان است كه به شكل نفيس و خوبي به چاپ رسيده و در واقع، نمونه اي از برجستگي هاي صنعت چاپ، تفكيك رنگ، خوشنويسي، اسلايدسازي، صفحه آرايي و طراحي جلد در داخل كشور را به نمايش گذاشته است. از استاد عباس كاتوزيان تاكنون 26 نمايشگاه در تهران و نمايشگاه 9 در آبادان برپا شده است. در سال 1352 نمايشگاهي همراه با آثار شادروان استاد كمال الملك در محل مجلس شوراي ملي آن زمان از كارهاي كاتوزيان ترتيب يافت كه مدت 100 روز در معرض ديد شيفتگان هنر قرار داشته است. كاتوزيان، اين نمايشگاه را افتخار بزرگي در طول زندگي هنري خود به شمار مي آورد. همچنين از وي، پنج نمايشگاه در آمريكا و يك نمايشگاه در لردليتون هاوس لندن (كتابخانه ملي ) برپا شده كه با نقد مطبوعات و مصاحبه راديو و تلويزيوني همراه بوده است و علاوه براين دو نمايشگاه در فرانسه از كاتوزيان برپا شده كه در سه شماره از مجله ايماژدوموند نقد و به چاپ رسيده است. آثار كاتوزيان در اين مجموعه ديدني، چشمنواز و ايراني است.