Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771108-43774S1

Date of Document: 1999-01-28

شوراها پل ارتباطي مردم با دولت نگاهي به كاركردهاي ارتباطي شوراهاي اسلامي شهر و روستا * ارتباط شوراها از طرفي با مردم و از طرف ديگر با دولت مي باشد يعني ارتباط دو سويه است و در واقع ارتباط شوراها با دولت را مي توان از بهترين و خالصترين نوع ارتباط دانست شور و مشورت در دين اسلام همواره به عنوان يك اصل اساسي مورد توجه بوده است و در كتاب آسماني قرآن مسلمين به امرهم شورا بينهم توصيه شده اند. همچنين در روايات بسياري پيامبر اكرم ( ص ) و ساير معصومين با كلام و عمل خود مردم را به شورا در كارهايشان توصيه كرده اند. درچندين اصل از قانون اساسي كشور و بخصوص در اصل هفتم به اداره امور كشور توسط شوراها بعنوان اركان تصميم گيري تاكيد شده است. بديهي است در جامعه اسلامي اصولا كارها شورايي انجام شده و مي شود و قانون انتخابات شوراها را نبايد به عدم وجود شورا در جامعه تعبير كرد بلكه ازاين به بعد فعاليت در چارچوبي قانوني و به دور از سلايق شخصي و با دخالت و نظارت مردم بر عملكرد آن صورت خواهد گرفت. در مورد شوراها و كاركردهايي كه دارد يا مي تواند داشته باشد بسيار صحبت شده است اما كمتر به كاركرد ارتباطي شورا بخصوص در محيطهاي محدود و كوچك توجه شده است. براي اينكه كاركرد ارتباطي شوراها را دريابيم بايد ابتدا چند نكته را مدنظر داشت. كشور ما از نظر جغرافيايي به چندين بخش تقسيم مي شود و تقريبا هر استاني داراي شرايط فرهنگي - اجتماعي و جغرافيايي ويژه اي است و براي حكومت مركزي بسيار مهم است كه با شناخت از زمينه هاي فرهنگي و علائق و آشنايي كامل به شرايط مختلف مردم اقدام به برنامه ريزي كند تا به توجيه و توضيح برنامه هاي خود بپردازد. دكتر امير اسدي كارشناس مسايل اجتماعي در اين رابطه مي گويد: بسياري از اوقات شاهد هستيم كه از طرف مسئولان قانون يا دستورالعملي صادرمي شود و اين قانون دربعضي از مناطق مورد پذيرش واقع نمي شود زيرا منطبق با فرهنگ منطقه نيست، اين امر بخصوص درروستاها چشمگير است، وقتي آن قانون را بررسي مي كنيم و به مطالعه ريشه هاي عدم پذيرش آن توسط مردم آن منطقه مي پردازيم مشاهده مي كنيم كه ديدگاههاي سنتي و يا فرهنگي و اعتقادي مردم منطقه در آن لحاظ نشده است اما با پياده كردن قانون شوراها چنين مشكلاتي مرتفع مي گردد چون از طرف همان مردم نمايندگاني وجود دارند كه يا خود گرداننده منطقه و قانون گذارند و يا مسئولين را در امر اداره امور منطقه ياري خود، مي دهند و به طبع در اين شيوه دراداره امورتمام ملاحظات لازم صورت مي گيرد. در فرهنگ ايراني هيچ گاه پيام مكتوب به اندازه پيام شفاهي كاربرد نداشته است. اين پيام هنگامي كه توسط يك پيام دهنده معتمد بيان شود تاثيري دوچندان خواهد داشت و مي دانيم كه اعضاي شوراها را افراد معتمد هر محلي تشكيل مي دهند، در اين حالت استفاده از ابزارهايي چون زبان محلي، اصطلاحات رايج در محل، شناخت ويژگيهاي فردي افراد بخصوص درروستاها و نيز ساير عوامل محلي باعث مي شود كه اعضاي شورا به بهترين وجهي منتقل كننده خواسته ها و نيازها و مسائل و مشكلات مردم به دولت و از سوي ديگر پيام دولت مركزي به مردم باشند و همچنين به دليل سلسله مراتبي كه درشوراها پيش بيني شده مسائل، خواسته و نيازها و پيامهاي مردم هر محل و منطقه اي توسط شورا به صورت پالايش شده و خالص به مراكز تصميم گيري فرستاده مي شود. يزداني كارشناس ارتباطات در خصوص كاركرد ارتباطي شوراها مي گويد: دنياي امروزدنياي ارتباطات است و بدليل حذف فاصله توسط دستگاههاي ارتباطي، ما شاهد پيدايش نظريه دهكده جهاني هستيم اما تا واقعي شدن اين نظريه راه طولاني در پيش است زيرا درغالب جوامع امروزي پارامترهاي استفاده از ابزار ارتباطي به طوركامل شكل نگرفته است و هر جامعه اي در اين زمينه نقايصي دارد كه جامعه ما هم از اين قاعده مستثني نيست، عمده نقايص جامعه مارامي توان بيسوادي و كم سوادي تعدادي از افراد جامعه، عدم اطمينان كامل و فراگير به رسانه ها، عدم برخورداري همه افراد از رسانه ها، پايين بودن فرهنگ استفاده از رسانه در دو بخش مديريت رسانه اي و استفاده كننده ازآن و غيره دانست. بنابراين انتظاري كه از رسانه براي كاركرد ارتباطي به معناي فراگير و مورد نظر كارشناسان مي رود در كشور ما به طور كامل متحقق نمي شود، ولي در كشور ما بدليل رواج فرهنگ شفاهي در خصوص ارتباطات، مردم يك سري پارامترهاي خاص خود را دارند از آن جمله گرفتن پيام توسط معتمدين و زعماي قوم مي باشد در اين صورت به واسطه احترامي كه در فرهنگ ايراني و اسلامي وجود دارد مردم ما پذيراي آن هستند و شوراها دقيقا اين خاصيت خوب فرهنگي مردم را به خدمت مي گيرند و به اين ترتيب تشكيلات مركزي به راحتي مي تواند پيام خود رابدون كوچكترين دغدغه اي به سراسر كشور بفرستد و بالعكس مردم هم مي توانند پيامهاي خود را به آسانترين راه ممكنه به تشكيلات مركزي ابلاغ نمايند يعني شوراها موجبات فراهم آمدن رابطه دوسويه مي شوند كه از ديد ارتباطي بهترين و كاملترين نوع ارتباط مي باشد. وقتي كه گفته مي شود شوراها مي توانند برقرار كننده انواعي از ارتباطات باشند ممكن است تصور شود كه اين افراد فقط بامردمي كه وكالت آنها را به عهده گرفته اند ارتباط مي گيرند و درواقع به نوعي مجري ارتباطي بين دولت و مردم مي باشند ولي برخلاف اين عقيده بايد دانست كه ارتباط شوراها از طرفي با مردم و از طرف ديگر با دولت مي باشد يعني ارتباط دو سويه است و در واقع ارتباط شوراها با دولت را مي توان از بهترين و خالصترين نوع ارتباط دانست. بعنوان مثال اگر در دهكده اي مشكلي فراروي مردم باشد شوراي محل آن مشكل را به شكل اوليه و خام آن به شوراي دهستان يا بخش منتقل مي نمايد و همانطوري كه مي دانيم ترتيب تشكيل شوراها طوري است كه در مكانهاي بزرگتر اعضاي بيشتري دارند و نيز چون اعضا قاعدتا به دليل اعتبار علمي و تجربي انتخاب شده اند آن مشكل اوليه را به شكل بهتر و پخته تري به شوراي مركزي ارايه مي دهند يعني آن ارتباط خام اوليه پس ازگذشتن از صافي هاي موجود به صورت پالايش يافته به مراكز تصميم گيري مي رسد و به همين دليل تاكيد مي شود شوراها مي توانند بهترين نوع ارتباط دوسويه را برقرار سازند. خانم مينايي دانشجوي رشته ارتباطات در خصوص ارتباط دوسويه شوراها بين مردم و دولت مي گويد: براي اينكه اين نوع از كاركرد شوراها را بهتر بشناسيم مي توانيم دولت رابه مغز انسان و شوراها را به سلسله اعصاب موجود در بدن تشبيه كنيم و مي دانيم كه اعصاب در تمام نقاط بدن وجود دارند و هرگاه كه مغز فرماني را صادر كند همين رشته هاي عصبي پيام را به اقصي نقاط بدن مي رسانند و برعكس پيامهاي اعضاي مختلف بدن بدون توجه به اهميت و اندازه آن به سريع ترين وجه به مغز مي رسد يعني سيستم عصبي ما يك ارتباط دوسويه را انجام مي دهد و دقيقا مي توان كار شوراها را به سيستم عصبي انسان تشبيه كرد زيرا با وجود تعداد زيادي از افراد كه بعنوان شورا انتخاب مي شوند و در تمام نقاط كشور حضور دارند مي توان هر پيامي را به فوريت از مركز پيام يا دولت به كليه نقاط كشور فرستاد و برعكس پيام هر نقطه اي از كشور را مي توان با همان سرعت به دولت انتقال داد و در واقع با مستقر شدن شوراها در نقاط مختلف كشور يك سيستم ارتباطي با كارايي بالا و دقت زياد در اختيار جامعه قرار خواهد گرفت كه انعطاف پذيري و زنده بودن پيام در اين سيستم ارتباطي را مي توان جزو ويژگيهاي منحصربه فرد آن دانست كه درهيچ دستگاه مدرن ارتباطي اين دو خصوصيت فوق العاده وجود ندارد. از كاركرد ارتباطي شوراها مي توان دركليه زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و... بهره برداري نمود اما تمام آنچه را كه پيرامون اين كاركرد و ساير كاركردهاي شوراها گفته شده است ميسر نمي شود مگر آن كه اعضاي شوراها خود را وقف مردم كنند و ياري رساندن به دولت ومردم را در سرلوحه كار خود قرار دهند. شهبازي - خبرنگار همشهري در كرمانشاه