Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771108-43772S4

Date of Document: 1999-01-28

مباني و روش هاي نقد ادبي نوشته: دكتر نصرالله امامي ناشر: جامي - صفحه - 850 232 تومان نقد ادبي در ايران پيشينه اي كهن دارد و نشانه هايي گوياي وجود تاملاتي درقلمرو نقد ادبي در ايران پيش از اسلام است اما در ميراث ادبي ايران بعد ازاسلام، نقد ادبي حالتي بالنده داشته است. كهن ترين آثار ادبي ايران داراي اشارت و نكته هايي در نقد ادبي برخي هستند از اين آثار در شكل داستان هاي كوتاه، فوايدي انتقادي را دربر مي گيرند و برخي ديگر شامل دريافت هايي انتقادي در تذكره هاي فارسي و سروده هاي شاعران و سخنان اديبان فارسي زبان است. كتاب حاضر كوششي است براي طرح دوباره مسايلي در حوزه نقد ادبي و روش هاي آن كه در 10 فصل تدوين شده است: نقد ادبي در ايران، نقد ادبي در يونان، نقد متون، نقد اخلاقي، نقد روان شناختي، نقد تاريخي، نقد صورتگرايي و نقد اسطوره اي عنوان اين فصل هاست.