Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771107-43770S2

Date of Document: 1999-01-27

برتري همچنان از آن تيم هاي با امكانات است واليبال جام برتر باشگاههاي ايران امروز پيكان - نكاءچوب در تهران پيكان با وجود صدرنشيني صنام با تلفيقي از نفرات جوان و با تجربه چشم به عنوان قهرماني جام برتر دارد. عظيم جزيده يكي از دو دريافت كننده اصلي پيكان روي پاسي بريده زمين تيم مقابل را نشانه رفته است. گروه ورزشي: هفته سوم از دور برگشت رقابت هاي واليبال جام برتر باشگاههاي ايران امروز با ديدار دو تيم پيكان و نكاءچوبساري در تهران آغاز مي شود و فردا با انجام دو بازي در اصفهان و اروميه ادامه مي يابد. در واليبال جام برتر ايران كه در اين فصل بدليل كناره گيري نماينده گيلان در ميانه راه به 7 تيم تقليل پيدا كرده است، هنوز كفه برتري از آن تيم هايي است كه از امكانات بهتر و بيشتري برخوردارند. عدم توازن قواي مادي و معنوي در نزد تيم هاي شركت كننده همانند سالهاي قبل باعث شده تا بسياري از تيم هاي شهرستاني، توان مقابله با تيم هاي بزرگ را در ميداني برابر پيدا نكنند. به عنوان نمونه نئوپان گنبد و نكاءچوب ساري كه از دو استان واليبال خيز كشور در صحنه اين بازيها حضور دارند، بدليل تنگناهاي مالي به سختي نفس كشيده و در چرخه سنگين هزينه تيمداري نيم بند خود نيز مانده اند!؟ اين دو تيم در شرايطي ادامه راه مي دهند كه بسياري از بهترين بازيكنان اين دو استان هم اكنون با شرايط مالي بهتر حضور در تيم هاي رقيب مطرح حاضر در ليگ را به تيم استاني خود ترجيح داده اند. در جام برتر اين فصل تنها چهار تيم از شرايطي تقريبا يكسان سود مي برند و سه تيم ديگر چه به لحاظ مالي و چه از نقطه نظر استفاده از بازيكنان زبده قابل قياس با تيم هاي مدعي ياد شده نيستند. با اجراي قانون جديد واليبال و تغيير شيوه كسب امتياز به شكل رالي از دور برگشت اين بازيها به نظر مي رسيد، تا حدودي حاشيه امنيت هميشگي از اردوي تيم هاي مدعي دورشود; هر چند با شيوه جديد تا حدودي وضعيت سابق حاكم بر اين ورزش برهم خورده و در يكي دو مورد تيم هاي ضعيف براي حريفان مشكل ساز شدند، اما با جانيفتادن قانون جديد در تيم هاي باشگاهي ايران هنوز شاهد تغييرات محسوسي از سوي تيم ها نبوده ايم. در اين باره هفته هاي آينده بيشتر خواهيم نوشت. اما پيكان قهرمان فصل پيش امروز در تهران به ديدار نكاءچوب ساري حريف مي رود امروز پيكان، تيمي فاقد ستاره است و بعيد مي نمايد كه در برابر تيم پر مهره ميزبان خطرآفرين شود. نكاءچوب در شرايطي كه بازيها رو به پايان است هنوز نتوانسته به تعهدات خود در قبال بازيكنان عمل كند. پيكان كه هفته پيش را به استراحت پرداخته، امروز يك بازي تمريني را در برابر حريفي كه محكوم به سقوط است پيش رو دارد. فردا در اروميه مقاومت اين شهر به مصاف نئوپان گنبد مي رود. نئوپان نيز درست شرايطي مشابه با نكاءچوب دارد و در جدول بازيها براي بقا مقاومت مي جنگد براي آنكه همچنان در جمع صدرنشينان حاضر باشد، در اين بازي در انديشه برتري بر تيم ميهمان پا به ميدان مي گذارد. در اصفهان فردا ذوبآهن ميزبان آبگينه قزوين است. در اين بازي ميزبان به چيزي جز برد نمي انديشد. از سوي ديگر آبگينه نيز كه هم اكنون به همراه دو تيم نكاءچوب ساري و نئوپان بوي سقوط را حس مي كند، با تمام وجود به جنگ تيم ميزبان مي رود تا شايد از منطقه خطر دور شود.