Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771107-43762S2

Date of Document: 1999-01-27

اگر صداي موسيقي را هشدار: كم نكنيد، ناشنوا مي شويد واحد رسانه هاي خارجي: كارشناسان ايمني در بريتانيا قصد دارند اثر دستگاههاي صوتي استريوي شخصي را روي شنوايي مردم بسنجند. چون اخيرا هشدارهايي از سوي شركت هاي سازنده و سازمانهاي شنوايي سنجي داده شده است، مبني بر اين كه اين دستگاههاي صوتي مي تواند شنوندگان خود را به طور زودرس ناشنوا كند. موءسسه استاندارد بريتانيا در حال كار كردن روي رهنمودهايي است كه خطر ناشنوا ساختن مصرف كنندگان را كاهش دهد. به گزارش تلويزيون بي. بي. سي، از زماني كه در آغاز سالهاي اين 1980 دستگاههاي صوتي شخصي به فروش رسيدند با موفقيت زيادي روبه رو شدند، دستگاههاي صوتي با ديسك فشرده (CD) در روزهاي عيد ميلاد مسيح بهترين فروش را داشتند. اما مدتي است كه نگرانيهاي شديدي درباره گوش دادن ممتد به اين دستگاهها وجود دارد به ويژه اگر صداي آنها خيلي بلند باشد، چون مي تواند سبب از دست رفتن شنوايي شود. قرار است كارشناسان ايمني درباره اين موضوع تحقيق كنند. يك كارشناس انگليسي مي گويد: اكنون معلوم شده است: در درازمدت در معرض صداهاي بلندبودن، سبب از دست دادن شنوايي مي شود. به اين دليل كارشناسان مي گويند بايد استانداردهايي وجود داشته باشد كه صدا از آنها بلندتر نباشد. واحد شنوايي سنجي را دسي بل ( Decibel) مي گويند. اكنون كارشناسان شنوايي مي گويند گوش دادن به صداهاي بالاتر از دسي بل 85 خطرناك است. اما صداي دستگاههاي استريوي شخصي را مي توان تا 95 الي 96 دسي بل بلند كرد. دانشمندان استراليايي هشدار داده اند گوش دادن به موسيقي با صداي بلند بيش از 6 ساعت در هفته مي تواند سبب از دست دادن زودرس شنوايي شود. آنان در ضمن دريافتند برخي كودكان موسيقي را 8 ساعت در روز در سطح صداي مته بادي كندن خيابانها (Pneumatic Drill) مي شنوند. توليدكنندگان دستگاههاي صوتي مي گويند شنوندگان بايد از حس ششم خود كمك بگيرند و خودشان صداي آن را بلندتر نكنند. يك كارشناس مي گويد: در دفترچه راهنماي اين دستگاهها، برگي است كه هشدار مي دهد صداي آنها را از يك ميزان معين نبايد بلندتر كرد. اين تنها از نظر شخصي نبوده بلكه جنبه اجتماعي هم دارد.